Mums rašo

Specialios privilegijos homoseksualams grasina santuokos institucijai

Written by admin · 2 min read

2012 03 15 (LSN) Vatikano atstovas JTO arkivysk. Silvano Tomasi pasmerkė JTO raportą, siekiantį apsaugoti homoseksualus nuo ,,diskriminacijos“. Arkivysk. Tomasi susirūpinęs dokumento kalba, kuri suteikia specialias privilegijas homoseksualams ir grasina santuokos institucijai. Taip pat dokumentas nori suteikti specialias teises genderiams  – ,,gender identity,” t.y. kai žmogaus lytis yra priešinga jo išsigalvotai.

http://www.lifesitenews.com/news/vatican-official-condemns-un-report-urging-laws-protecting-homosexuals-from

***
PHILADELPHIA, Pennsylvania,  2012 03 13 (LSN) –  Pensilvanijos vyskupai paprašė 3 milijonų katalikų gavėnios pasninką ir maldas skirti apsaugoti religijos laisvę nuo Obamos puolimo prieš religijos laisvę, verčiant katalikus apmokėti abortus ir kontracepciją. Skaitom laišką: http://www.pacatholic.org/wp-content/uploads/Roman-Catholic-Statement-Day-of-Prayer-Fasting-and-Abstinence-March-30.pdf
***
GAITHERSBURG, 2012 03 12 (LSN) – Vyskupas Barry Knestout Maryland`o kunigą, kuris atsisakė duoti Šv. Komuniją aktyviai lesbietei, nušalino nuo kunigiškų pareigų. http://www.lifesitenews.com/news/priest-who-denied-communion-to-lesbian-stripped-of-priestly-faculties 
***
Kovo 19 d., pirmadienį, 15 val. arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5, III a.) bus minimas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ įkūrimo 40-metis.http://kaunoarkivyskupija.lt/?id=21&placiau=327
***
LONDONAS, 2012 03 13 (LSN) – Pirmą kartą Britanijos valdžia atvirai stojo prieš krikščionių tikėjimo išraiškos visuomenėje laisvę. Europos žmogaus teisių teisme Britanijos valdžia, vadovaujama konservatorių partijos lyderio David Cameron, bandys uždrausti krikščionims nešioti kryželius darbo metu. Atseit, tei nebūtina.http://www.lifesitenews.com/news/christians-have-no-right-to-wear-cross-at-work-uk-government
***
Kaip homoseksualų aktyvistas pertraukė Šv. Mišias: http://www.lifesitenews.com/news/english-catholic-congregation-shocked-as-gay-activist-disrupts-mass-with-vi
***
lrytas.lt 2012-03-12 Didžiosios Britanijos Lygių galimybių ministrė Lynne Featherstone norėtų, kad krikščionims būtų uždrausta darbe nešioti kryžius, rašo „Daily Mail“. Ji sako raginsianti Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus atmesti krikščionių darbuotojų skundus, kad jiems draudžiama darbe demonstruoti savo tikėjimo simbolius. L. Featherstone priklauso Liberalo demokratų partijai. Šis žingsnis reiškia, kad Davido Camerono koalicija perkėlė kovą prieš krikščionių bažnyčias į naują lygmenį – ministras pirmininkas jau senokai nesutaria tiek su anglikonų, tiek su Romos katalikų bažnyčiomis dėl tos pačios lyties asmenų santuokų. Strasbūro teismas šį pavasarį pradės nagrinėti Nadios Eweidos ir Shirley Chaplin bylas. Aviakompanija „British Airways“ registratorė N. Eweida 2006 m. buvo atleista iš darbo, atsisakiusi paklusti nurodymui nusiimti kryžių, kai būna darbe. Kilus visuotiniam pasmerkimui, aviakompanija nusileido, tačiau 58 m. N. Eweida sako kovosianti ir toliau, kad įtvirtintų krikščionių teises nešioti religinius simbolius. 56 m. slaugytoja Sh. Chaplin buvo atleista iš darbo Ekseterio ligoninėje, kai atsisakė nusiimti arba paslėpti kryžių, kurį ji nešiojo ant kaklo grandinėlės. Abiejų moterų skundai, kad jos turi teisę nešioti kryžių – pagal Europos žmogaus teisių nuostatas, kurios garantuoja teisę į tikėjimą – Didžiosios Britanijos teismų buvo atmesti. http://www.lrytas.lt/print.asp?k=news&id=13315636241330623537
***
PHILADELPHIA, Pennsylvania,  2012 03 13
(LSN) –  Pensilvanijos vyskupai paprašė 3 milijonų katalikų gavėnios pasninką ir maldas skirti apsaugoti religijos laisvę nuo Obamos puolimo prieš religijos laisvę, verčiant katalikus apmokėti abortus ir kontracepciją. Skaitom laišką: http://www.pacatholic.org/wp-content/uploads/Roman-Catholic-Statement-Day-of-Prayer-Fasting-and-Abstinence-March-30.pdf
***
LONDONAS, 2012 03 13 (LSN) – Pirmą kartą Britanijos valdžia atvirai stojo prieš krikščionių tikėjimo išraiškos visuomenėje laisvę. Europos žmogaus teisių teisme Britanijos valdžia, vadovaujama konservatorių partijos lyderio David Cameron, bandys uždrausti krikščionims nešioti kryželius darbo metu. Atseit, tei nebūtina.http://www.lifesitenews.com/news/christians-have-no-right-to-wear-cross-at-work-uk-government
***
TORONTO, Ontarijo, 2012 03 09 (LSN) – Ontarijo Anglų Katalikų Mokytojų asociacija (OECTA) gegužės mėnesį organizuoja lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transgenderių (LGBT) konferenciją klasės mokytojams ir administracijai. Tikslas – paremti  marginalizuotus (sic) ir LGBT mokinius Ontarijo katalikų mokyklose.http://www.lifesitenews.com/news/ontario-catholic-teachers-association-hosts-conference-promoting-gay-agenda
***
2012 03 09 (LSN) – Škotijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Keith O’Brien stojo prieš planus legalizuoti homoseksualų ,,santuokas“. Plačiau:http://www.lifesitenews.com/news/scottish-cardinal-calls-homosexual-marriage-grotesque-subversion-of-human-r
PRO VITA©  ŽINIOS Nr. 12 2012 m. kovo 16 d.
http://provita.vdu.lt