Mums rašo

Teis, bet ne Gajauskaitę…

Written by admin · 5 min read

Kaip netikęs žodis, žvirbliu išskridęs iš burnos, baubiančiu jaučiu sugrįžta, – taip ir svajonės apie Lukiškių kaliūzėje plaukus besiraunančias dvi antipedofiles – sudužo… Ta, taip vadinama kriminologė, apskundė prokuratūrai „Lietuvos rytą“ ir jo korespondentę už šmeižtą?! Ji įrodinėja, kad josios rašliavoje nei vieno žodelio apie Vaido Milinio orientaciją, anei vieno sakinio jį smerkiančio! O netgi atvirkščiai, jinai jį teisino ir gelbėjo visais įstatymo
numatytais būdais!!! Ir pridėjo straipsnius su tais visais gelbėjančiais sakiniais pabrauktais… Vaje! Tai dabar Vilniaus prokurorai siunčia šį skundą Kauno kolegoms, o anie grąžina tą skundą atgalios. Žodžiu lyg ir „ping-pongą“ žaisdami. Tuo tarpu R.Gajauskaitė apskundžia tokį siekį nagrinėti ne čia, ne Vilniuje, kur randasi nusikaltusi redakcija ir šmeižikė! Ne sostinėje, kur gyvena apšmeižtoji „svarbi asaba“ Gajauskyčia su „vėtytu ir mėtytu“ teisingumo institucijose A.Dryžiumi ir apskundžia pačiai valstybės Generalinei prokuratūrai!!!

Neilgai laukus generalka atsiunčia nutarimą – atsisakantį bausti savo kolegas, liaudiškai tariant – pakišo špygą taukuotą abiem! Ir nutarimą išsamų, motyvuotą – net 4 lapuose išrašytą su visom aplinkybėm ir pasekmėm sudėliotą atsiuntė. Žodžiu, vieno puslapio skundelį perdengė 4 kartus didesniu išminties srautu ir tikėjosi užganėdinti skundikus. Bet ne ten pataikė!

Ne veltui tarp teisininkų skrajoja laki patarlė – parodyk stulpą, o prisikabinti rasiu ko! O čia ne stulpas, bet ištisi 4 puslapiai, tai juose Gajauskyčia rado net 6 kabliukus! Ne, ne kabliukus, o visus 6 kablius!!! Ir vis nurodant pažeistus tai procesinio kodekso straipsnius, tai savo konstitucines teises, tai net demokratinius principus!
Visai pablūdo kriminologė ir apskundė generalinę prokuratūrą teismui!!! Ar girdėjote kas nors tokį cūdą? Ar matėte kas nors tokį blūdą? Juk ji akivaizdžiausiai tarp 3 pušų pasiklydo ir nemato tako…

Taigi, ar tame teisme pirmininkauja ne buvęs generalinis prokuroras Valantinas, apdovanotas Prezidentės šiuo postu už Kauno prokurorų išgelbėjimą nuo Seimo rūstybės? Visi atsimename, kaip parlamentarai, apsvarstę 54 D.Kedžio pareiškimus apie prokurorų daromus proceso pažeidimus, ėmė ir patvirtino tokius buvus!!! Ir ne tik patvirtino įstatymų pažeidimus, bet ir įvertino Kauno prokurorus kaip nekompetentingus, nekvalifikuotus ir aplaidžiai vilkinusius pedofilijos bylą!Taigi, po tokio auksčiausios instancijos Lietuvoje verdikto, visi prokurorėliai, lietę tą nutąsytą pedofilų bylą, turėjo būti ne tik iš prokuratūrų išmesti, bet ir nuo bet kokio teisininko
darbo nušalinti! O tie, kurie aplaidžiai vilkino – ir baudžiamojon atsakomybėn patraukti! Taigi ne – nei atleisti, nei nubausti, nors jau tada buvo neatstatoma žala – 2 Anapilin iškeliavusios dūšelės… Va, už kokius nuopelnus buvęs generalinis apdovanotas teisėjo mantija!

O Gajauskyčia tikisi, kad šita mantija atims iš Kauno prokurorų jos su pedofilų šmeižtu susijusią bylą? Taigi kauniečiai specializavosi šioje srityje ir yra nepralenkiami asai! Be to, argi teisėjas Valantinas keis prokuroro Valentukevičiaus nutarimą, kai generalinis – dabar irgi – Valys! Akla toji kriminologė, ar ką, kad nemato vien pagal pavardes, jog šie 3 teisėsaugos šulai, ar tik nebus šv. Valentino giminaičiai? Taigi tas trejetas suvalgys ją
artėjančių „meilės širdučių“ švenčių proga ir be druskos, ir be garstyčių, ir su visais kaulais…

Še tau ir 3 pušys – gal dabar susiprotės etatinė kliauzininkė, besidangstanti kriminologės vardu?! O gal?..
O gal ji ir yra ta, konservatorių neįvardinta, bet Rusijos prietelka? Ji ir prieš atominę jau 20 metų burnoja, ji ir prieš skalūnines dujas nusitačiusi – vis tektoninis lūžis jai mašo, ir atvirkščiai – vis siūlo visiems darmavus Žemaitijos terminius vandenis – aiški Pakso palaikytoja. Visi žinome, kad darmavas tik sūris pelėkautuose būna. O čia ji nori visus apgauti, tikrai tikrai į spąstus įvilioti su nuosava lietuviška šiluma… Neišdegs.

Jei kokie mulkiai ir patikėtų ja, jei ir vėl Referendume nubalsuotų už Žemaitijos karštus geizerius, bet prieš skalūnus, tai mūsų valdantieji tikrai tokio Referendumo nepaisytų. Kaip nepaiso apmulkintųjų nuomonės dabar ir nestabdo nei AE projekto, nei skalūnų tyrinėjimo. Na, ką mums reiškia vienas-kitas šimtas milijonų prie esamų milijardinių skolų?

Bet grįžkime prie Rusijos prietelkos. Ji ir kriminologijos mokslus Maskvoj griaužė 3 metus, bet niekas jos kaip Grybauskaitės nevanoja… Ji ir disertaciją ten apsigynė, ir dabar čia, Lietuvoje, visus nežinomais metodais mausto, o pati nukryžiuotosios mūkelę vaizduoja… Na, grynai sovietiniai dvigubi standartai! Bet svarbu visai kas kita – taigi Putinas, kokį visai nepriimtiną Planetos liberaliajai demokratijai, Lietuvoje pavyzdį rodo! Jis jau visai nusirito iki galutinio kraštutinumo ir uždraudė Rusijoje net bučiuotis gatvėje!!!

O prieš tai? Ar atsimenate, kokias egzekucijas vargšams nusiorientavusiems jis užtaisė?!! Taigi kokią bylą, net su 172 įtariamaisiais ir su 130 nuteistaisiais už pedofiliją pravarė!!! Tiesiog dzeržinskiniu buldozeriu pravažiavo pro visą šalį. O šio antipedofilinio cunamio bangos iš Rusijos atsirito ir į Baltijos šalis… Tai Latvijos net premjeras posto neteko!

Lietuvoje tik šv. Valentino giminaičių dėka, tik jiems surėmus galingus pečius, buvo atremta banga, 12-oje pažymų įslaptinta visa medžiaga ir sėkmingai nušturmuota Klonio gatvės cypdavatkių irštva.

Bet su Maskvos kriminologe bus sudėtingiau – juk Putinas viešai paskelbė, kad visuose „artimuose užsieniuose“ gins saviškius rusakalbius… Gal tikitės, kad Gajauskyčia užmiršo rusiškai kalbėti ir jau švepluoja angliškai?
Nesitikėkite.

Geriau apsvarstykite blogiausią variantą ir pasiruoškite macniau, kad nereikėtų nagų griaužti po visam. Suskaičiuokime priešininkų pajėgas ir padvigubinkime savo šturmavykų skaičių nuo 240 iki 500? Ir taip – N.Venckienė – pagrindinė karo kurstytoja prieš šiuolaikišką demokratiškai liberalią visuomenę, jau įsirobšdė į Lietuvos širdį – Seimą. Blogai.

Bet tikėkimės „2K“ vaivorykštinė koalicija atims jos imunitetą ir Kauno teisėtvarkos specialistai ją neutralizuos per 5-6 bylas. Bet…

Visą šį procesą akylai stebės teisėjukės sukurta „Baltijos Antipedofilinė Asamblėja“ su princese J. de Croy priešaky ir kels bereikalingas bangas ES… Mums, išgyvenusiems proletarinės diktatūros gulagus, tos princesės reveransai Europoje visai nebaisūs. Daug liūdniau darosi pagalvojus apie Putino pažadėtą pagalbą saviesiems… Juk prie tos, maskoliškos kriminologės klyksmo prisijungs ir „stalino saulės“ nešėjo anūko balselis, jau senokai skambantis Maskvos ofilialiose auditorijose?

Pederastija prieš šliaužiančią okupaciją? Taip kaip Želigovskio akcija prieš Ribentropo-Molotovo paktą… Ir teks, iš dviejų blogybių, teks, pasirinkti vieną – mažesnę. Taigi, Lietuva lieka su…? Ar su „ivano vamzdžiu“ ir rusišku radiaciniu kuru AE bei „stalino saulės“ spinduliu? Ar su amerikonų tiriamu ir sprogdinamu skalūnu tektoninėje zonoje? Juk su bumgardneriu išėjo geras gešeftas?! Tai ir dabar bus…

O gal geriau su abiem? Tik, neduokdie, be darmavų Žemaitijos termovandenų. Tai ir būtų labai graži politinė formulė „2+1“, kur 2 – vaizduotų ir rusų energetinį resursą ir amerikonišką skalūnų globą! O 1 – atstovautų liberalią moralės orientaciją. Taip liktų ir 2 vilkai sotūs ir 1 avis ciela.

Bet, geriausia būtų, kad į kriminologės klyksmą Putinas visai neatsilieptų… Gal… Na, o jei atsilieptų? Tai užslėptos saugume 12 pažymų būtų išviešintos? Visi Gotlibo bylos sunaikinti įrodymai – atnaujinti ir dalyviai parodyti? Ir tada – po visos šventos Valentino šventės…

Ne, Prezidentė šito tikrai neleis! Juk ne veltui ji turi tokį patį „juodą diržą“ kaip ir Putinas. Ir nepamiršti bendri mokslo metai su Borozu JAV? Taip kad tiek į rytus, tiek į vakarus ryšiai draugiški ir stiprūs, o Prezidentė – tikras ramybės Lietuvoje garantas.

Neišdegs Gajauskyčiai nei generalinių prokurorų apskųsti teisme, nei „Lietuvos ryto“ ar korespondentės apkaltinti šmeižtu. Ramybės dėlei ir jos bylelė bus užraukta…

Ramiai negalės gyventi Lietuvoje tik M.Milinienė, nes vaikams mokyklose jokiais skundais – ieškiniais burnų neužkimši ir draugauti su jos atžalomis – nepriversi? Kol Seimas nepriims šiam tikslui specialaus įstatymo – teks vargti vargelį kur emigracijoje ir plaunant indus duoną užsidirbti kasdieninę, kad jos vaikelių niekas nepažintų, nežemintų ir nekoliotų… Nors…

Yra ir kita išeitis – pakeitus pavardę ir mokyklą, visai neblogai būtų ir čia, Lietuvoje… Ir vyrui advokatauti klientų užtektų, jei specializuotųsi tik vienoje srityje.,.. Ir ES paremtų už darbą mažumoms, ir Sorošas nepagailėtų pašalpų. Svarbiausia, kad konkurentų nebūtų…
Ššš…Tyliau, kad ir šitas svajones koks kipšas nenujotų…