Mums rašo

Tik per griežtai?!

Written by admin · 4 min read

Taip – per griežtai – nusprendė Prezidentė, gavusi Teisėjų Tarybos verdiktą N.Venckienei, ir šiuokart jos neatleido iš teisėjos pareigų. O,ar tai nereiškia, kad visgi ji kalta? Kad nubausti reikia, tik ne taip griežtai… O po kiek laiko – galmės sunokti ir griežtesnis sprendimas?

Nes, anava, kiek ,,nupaparacintų” teisėjų ir girtutėliai voliojasi, ir keikiasi negražiai, dar prie to ir pagaliuką pridėdami… Ir pasirašinėja (falsifikuoja) už kitus bei paleidžia laisvėn nuteistus ne tik kaltus…Ir psichuškėn sveikus patalpina, ir vienas kitą dengia, slepia, gina… O Teisėjų Taryba jų iš teisėjų nevaro, tik gal kėdes pakeičia, postus kitus suteikia ir visai jų nebara…  O va N.Venckienė kalta, bet per griežtai nubausta…

Tai dabar galvosūkis Teisėjų Tarybai – kokia bausmė N.Venckienei būtų ne ,,per griežta”, bet pakankamai kandi! Tai žertas, kokie nuostoliai per tokią bitutę: palaidota, tegul ir nušunėjusi striptiziorša, bet buvo sukalbama – ir užsidarė vienas linksmybių taškas. Palaidotas ir teisėjas – ir ne tik palaidotas, bet ir „nušlovintas“: apsvarstė visuomenė ir jo brolelio, ir seserėno neaiškias mirtis, tačiau taip ir negavo atsakymo į jų sąsajas su kita orientacija bei labai panašiai į vaivoryštinę ar tik ne visos šeimos vyrų kvalifikaciją?
Ir šito maža, nors bylų teisme – akys neaprėpia – tačiau bitutė N.Venckienė dar randa laiko sudaryti pradingėlio Aido fotorobotą!!! O pagal jį teismo autoaištelės sargas atpažino teismo pirmininko įsūnį ir jo raudoną auromobilį!!! Tai iš ne vilties sargas pasikorė… Bet prieš tai, matyt, jis , tikriausiai jis, dar ir atpažintąjį nušovė?

Trejos laidotuvės viename teisme – nebėra teisėjo, teismo pirmininko įsūnio ir teismo autoaikštelės sargo – kas dabar kadilakus teisėjų ir advokatų saugos?
Na kokia ta N.Venckienė bitutė? Ji širšė, tikra širšė, jei ne blogiau: tik gelia, o medaus neneša! Juk kol ji teisme – tol nelaimės nesibaigia. Na, kas galėtų paneigti, kad ne jos dėka buvo išaiškinta tame pačiame teisme parašus falsifikavęs ir nusikaltėlius laisvėn paleidęs teisėjas? Tai teismo pirmininkas, dar nespėjęs ašarų už nušautą įsūnį nusišluostyti, o buvo iš posto pašalintas ir iki paprasto teisėjo pažemintas… Ir vėl ne ačiū N.Venckienei…

Tokia darni ir graži bendradarbių kompanija susiformavusi buvo, o dabar – žybt žybt – ir viskas dingo bei pražuvo… Ir dar, matyt, ne pabaiga! Juk jei pažiūrėti į teisėjo laidotuves parėmusiųjų tolerantų sąrašą – matosi gražūs ir paguodžiantys bendraminčių ryšiai kituose teismuose ir institucijose. O nuo tolerantų – ar tik ne vienas žingsnelis iki mielų frantų?.. Va, jiems akivaizdi grėsmė nuo tos širšės nusimato…

Tai šie 3 ir striptiziorša – tik pradžia. Ta širšė su savo broleliu dar ir vaikų organizaciją papurtė – nebeliko poste visų Lietuvos vaikučių gynėjos-motušės, o iš nevilties dėl tokios netekties baloj nusiskandino ir pagrindinis vaikų mylėtojas, rūpintojėlis ir didelių atlyginimų mokėtojas…

Ot žaltys, paliko ant ledo (ta prasme be cento) savo platonišką meilę ir taip sėkmingai išsisuko nuo teismo. Blogas pavyzdys – užkrečiantis. Užsikrėtė ta bacila ir liudininkas, matęs visą linksmą kompaniją kaimyniniame bute, o kai sužinojo ką matė iš baimės nusiskandino Jiesoje…O blogo pavyzdžio epidemija toliau plėtojasi ir užkrėtė kitą liudininką, mačiusį azijietiškos išvaizdos vyrą, pasiėmusį lipdukus ant , neva, N.Venckienės brolio autobusiuko! Tasai sužinojęs, ką matė ir kas tikrai nebuvo D.Kedys – taip pat pasikorė…
Kažkaip labai standartiškai ta epidemija plėtojosi…

Reikalą šiek tiek paįvairino kitas liudininkas, matęs kaip azijeitiško ( vėlėi!) veido vyras šovė „kontrolinį“ į teisėjo galvą…Tai va šisai – „gavo“ širdies smūgį, taip susigriaudino…
Tai suskaičiuokime: 3- nušauti, 2 – prigėrę, 2 – pasikorę ir 1 – nuo infarkto nusmigęs…Viso 8 dūšelės jau Anapilyje. Pagal triskaitę skaičiuotę (trečias kartas nemeluoja), turėtų būti ir prigėrusių – 3 , ir pasikorusių – 3, ir nuo infarkto – 3 taip pat. Taigi, „dar tiktai dar pamažu, dar toliau, dar bus gražu…“ Dar keturių kandidatų Dausos laukia…

O va, širšei – nei vienoj aky! Teko 15 minučių nuskambėjusią nutartį suimprovizuoti dėl skubaus mergaitės grąžinimo biologinei motinai! Tik tada ir širšė į ligoninės reanimaciją pateko…Tik, tik viskas nesibaigė geruoju, tai suklaupė cyptdavatkių pulkas ir neatidavė mergiotės anstoliui…

O galėjo…Juk vandens patranka buvo šalia…Galėjo šaltu dušu nuprausti suklaupusiųjų kojeles, pasiimti mažę, tuo pačiu ir širšė gal jau būtų Dausose…Ramu ir tyku dabar būtų Kaune…Tai ne – kažkoks minkštaširdis pagailėjo „violetiniams“ dušo ir vėl viskas prasidėjo nuo pradžios!

Grįžo širšė iš ligoninės vaistų prisipompavusi ir padvigyubino apsisukimus! Tai ji Tarptautinę konferencija suorganizavo su Princese priešaky ir Signataru iš paskos, tai ji knygą parašė ir ją viešai visuomenei pristatė! Dabar jau kiekvienas snarglius gali pasiskaitinėti ir melo detektoriaus užfiksuotus faktus ir kitokius teisėsaugos mandrus raštus ir dokumentus.

Ir baigta, dabar generalinis prokuroras nebegali per TV paskelbti, kaip kad laikinai buvęs skelbė, kad „Kedys- žudikas“! Viskas juodu ant balto išklota, atspausdinta ir visuomenei padovanota.

Na, kaip su tokia ne „per griežtai“ pasielgti? Tiesiog amo trūksta…Va, šiuokart ir AMB iškopiuruotas Baudžiamasis kodeksas nebemielas, ir gaila uždraustos mirties bausmės. Tai ką čia būtų galima tai N.Venckienei ne „ per griežtai“ bet macnai-macnai užvanoti? Juk turi ir ji silpnų vietų? Ir jos žinomos…

Taigi, reikia tik vėl panašaus į 15 minučių sprendimą dėl mergiotės atėmimo ir grąžinimo močiai! Ir basta…N.Venckienė – vėl reanimacijoje!

Tik šiuokart teismo posėdį reikia ne paskubinti, ne per 15 minučių, ir net ne per porą dienų, bet savaitę patampyti! Visus procesinius veiksmus atlikti ir užrašyti, maža to – dar per TV pakomentuoti ir susirinkimui leidimo neduoti, kad vėl davatkėlės prie vartų iš visos Lietuvos nesuvažiuotų…Bet, svarbiausia, kad ta širšė ilgai į TV žiūrėtų ir nieko pakeisti negalėtų… Vandens patrankos irgi nėra ko darmavai laikyti – juk visą milijoną už ją sumokėta, o naudos nėra…

Tai čia „ekspromtu“ tokia kilusi mintis dėl „per griežtos“ bausmės pakeitimo švelnesne. Bet, jei geriau pagalvojus…

Tiesa pasakius – nėra ko mums galvoti: ir pas Prezidentę yra būrys patarėjų-padėjėjų, ir Seime – visas Teisėtvarkos ir teisėsaugos komitetas, su V.Adamkų tik šlepečių pagalba į prezidentus išrinkusiu, pirmininku…O ir Teisėjų Taryboje tik viena šlapia višta buvo, bet ir ta pražuvo. Dabar ten visi labai galvoti, nuovokūs ir pilvoti (iš gero gyvenimo).

Tai va, dabar susirinks visi vienon krūvon į kokią „šaunią vietelę“, dar dūšelių ganytoją pasikvies, suskaičiuos visas Anapilin išvarytas Kauno pedofilijos bylos epidemojos aukas, pasikonsultuos pas konstitucines dvaseles ir paskelbs ne „per griežtą“ sprendimą!
Ir užraugs bylelę, ir bitutę-širšelę, kaip ir visas per 20 metų užmarintas rezonansines bylas.