Mums rašo

VAIKŲ VASAROS STOVYKLA „LIETUVA- ESI, BUVAI IR BŪSI!

Written by Redakcija · 56 sec read

vilniaus liet nam     DATA:  2016. 07. 04d.- 13 d. (10 d. trukmės) 

TIKSLAS :

Skatinti lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonių bei etninių žemių vaikus, lituanistinių mokyklų ir savaitgalinių mokyklėlių mokinius pažinti ir puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą bei Lietuvos istoriją.

UŽDAVINIAI:

  1. Padėti pažinti lietuvių kalbos ir lietuviško žodžio grožį, didingumą ir subtilumą.
  2. Atskleisti lietuvių tautos kultūrą per dailę, šokį ir teatrą.
  3. Pagilinti Lietuvos istorijos žinias.

DALYVIAI:

Lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonys bei etninių Lietuvos žemių vaikai, aktyvūs lituanistinių mokyklų ir savaitgalinių mokyklėlių mokiniai, kuriuos rekomenduoja užsienio lietuvių bendruomenės, lituanistinių mokyklų ir savaitgalinių mokyklėlių mokytojai.  13 – 15 metų amžiaus vaikai.

!!! STOVYKLA NEMOKAMA.

ORGANIZATORIAI IR RĖMĖJAI:

Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo centras – stovyklos organizatorius ir vykdytojas.
Švietimo ir mokslo ministerija –  pagrindinis finansuotojas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija –  partneris, dalininis finansuotojas.
Užsienio lietuvių bendruomenės –  reklamuoja stovyklą bendruomenėse, padeda atrinkti vaikus į stovyklą, projekto veiklų stebėtojai ir vertintojai.

!!! PAPILDOMOS SĄLYGOS

Į STOVYKLĄ PRIIMAMI  VAIKAI, KURIUOS LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ MOKYTOJAI, VADOVAI,  BENDRUOMENIŲ PIRMININKAI NORĖTŲ PASKATINTI UŽ LABAI GERĄ IR AKTYVIĄ VEIKLĄ MOKYKLOJE, BENDRUOMENĖJE (KONKURSŲ LAUREATAI, LABAI GERAI BESIMOKANTYS,  AKTYVIAI DIRBANTYS  BENDRUOMENĖSE IR PAN.) REIKALINGA  LITUANISTINĖS MOKYKLOS AR BENDRUOMENĖS PIRMININKO REKOMENDACIJA (Siųsti kartu su  užpildyta anketa. Prašome siųsti skanuotus dokumentus, kad  būtų matyti parašai, antspaudai)

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE STOVYKLĄ:

http://www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt/index_files/stovykla.htm

SUSIDOMĖJUSIUS PRAŠOME UŽPILDYTĄ ANKETĄ  REKOMENDACIJ1  SIŲSTI  IKI BIRŽELIO 13 D.:  centras@lnamai.lt, asta@lnamai.lt