Mums rašo

VILNIAUS OZO GIMNAZIJA NUOTOLINIU BŪDU (INTERNETU) KVIEČIA MOKYTIS

Written by Biciulystė Siūlo · 36 sec read

Visų 1-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokomųjų dalykų pagal LR ŠMM patvirtintas Bendrąsias ugdymo programas. Visose bendrojo ugdymo klasėse (1-8 ir I-IV gimnazijos klasėse) – asmenis, norinčius mokytis tik LITUANISTINIO MOKYMOSI DALYKŲ (lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, etnokultūros, pasaulio pažinimo) pagal LR ŠMM patvirtintas Bendrąsias ugdymo programas.

Sėkminga 16 metų nuotolinio mokymo patirtis!

 Mokslas yra nemokamas.

 Mokytis gali visi 7-18 metų LR piliečiai bei lietuvių kilmės asmenys.  Sėkmingai baigę kursą mokiniai gauna valstybės pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Mokiniai, grįžę į Lietuvą, gali sėkmingai, nepatirdami atskirties ir nelaikydami privalomo mokomųjų dalykų žinių patikrinimo, tęsti mokymąsi savo miesto, rajono mokyklose. Mokykla vienintelė Lietuvoje siūlo tiesioginį (sinchroninį) nuotolinį mokymą:

Lankstų patogų pamokų, konsultacijų ir darbų atlikimo tvarkaraštį.

 Mokytojų konsultacijas Skype programa kiekvienos pamokos metu. ü Pilnavertį reguliarų mokymąsi su visomis kiekvienam mokomajam dalykui profesionaliai parengtomis e.pamokomis. __________________________________________

Daugiau informacijos: http://ozogimnazija.lt > Lituanistinis mokymas Kontaktai pasiteiravimui: http://ozogimnazija.lt > Kontaktai