Mums rašo

Vladas Palubinskas. Pradžios knyga

Written by Redakcija · 45 sec read

Džiugi kalėdinė dovana tautai: aptikau naują, tiksliau daugiau kaip šimtmečiu už 551 m. Jordanio „Getiką“ senesnį žinių šaltinį — 425 metų Φιλοστοργιος: «Εκκλησιαστικη ιστορια»
https://az.on.lt/philostorgius

Arių „Bažnyčios istorija“ yra krikščionybės įteisinimo ir plėtros „Pradžios knyga“. Kurioje Filostorgijus aprašęs ne vien teorinius pirmųjų krikščionių ginčus ir susitarimus, bet ir liudininko akimis atskleidęs nutautėjimo priežastį, šventų žydų, germanų, slavų krikščionišką kilmę.Šaltinis nėra slaptas, bet Lietuvoje kažkodėl nežinomas, neminimas, neišverstas, nedėstomas universitetuose nei seminarijose. Medžiagos tautotyrai dvylikos knygų epitomyje daugybė, suminėsiu tik tris dalykus, kurie dabar apversti ir mokomi atvirkščiai. Arių „Bažnyčios istorijoje“ Filostorgijus sako tiesiai šviesiai, kad:

1 — senosios Skitijos getai dabar vadinami gotais;

2 — hunais dabar vadinami jau prieš tūkstantį metų -440 m. Herodoto aprašyti ir Filostorgijaus laikais senų žmonių dar tebevadinti niauriai nuo Niauros ir Nemuno paupių;

3 — elėnais vadinami ne polių miestelėnai graikai, o atvirkščiai: kultūrinės žemdirbystės sodžių valstiečiai pagonys — žmonės po raito ginkluoto gauniaus (kauniaus) vėliava „Pagonia“.

Càlamo fountain in Ancona (Italy)
Càlamo fountain in Ancona (Italy)

Nuotraukoje — antikinis kaunius (gaunius, pagonia) Anguo – Ανκων – Ancona uoste Adrijos pajūryje, dabartinėje Italijoje: