Mums rašo

Vladimiras Troščenka. Avinėlis visą gyvenimą bijojo vilko, o galiausiai jį paskerdė ir suvalgė piemuo. (Gruzinų patarlė)

Written by Redakcija · 2 min read
 Evoliucionavusių bolševikų, trockistinių neoliberalų bakchanalijos akivaizdoje. Kuomet jie prisidengę tariamu rūpinimųsi mūsų sveikata, žingsnis po žingsnio įveda sustiprinto režimo kolonijinę santvarką pasaulio valstybėse. Kai mūsų akyse vyksta pagrindinio 1917 m. Bolševikų revoliucijos ideologo ir įgyvendintojo Levo Trockio (tikra pavardė Leiba Bronšteinas) suformuluota “Pemanentinė pasaulinė revoliucija” senu tikslu “MES SENAJĮ PASAULĮ SUGRIAUSIM IR NAUJĄ PASTATYSIM”. Noriu tiesiog priminti vieno iškiliausių praeito šimtmečio politiko, JAV prezidento Ronaldo Reigano kalbos ištrauką. 

Ši legendinė kalba buvo pasakyta Nacionalinėje Evangelikų asociacijoje, 1983 metų kovo 8 diena. Būtent šioje kalboje pirma kartą buvo įvesta sąvoka “Blogio imperija”.

  Jei ši kalba būtų pasakyta šiuolaikinėje, NEOkomisarų valdomoje Europos Sąjungoje arba Bloombergo žiniasklaidos imperijos jau beveik visiškai užvaldytoje JAV, Ronaldas Reiganas būtų paniekinamai priskirtas prie marginalų, kurie nesuvokia “tikrų vakarietiškų vertybių”. Jo kalbos tikrai ne transliuotu nei viena šiuolaikinė “mainstryminė” žiniaskalaidos priemonė. O Socialiniai tinklai blokuotu už “melagienos” ir netolerancijos platinimą: 

   “Prieš daugelį metų aš išgirdau vieno jauno, dviejų dukterų tėvo pasisakymą Kalifornijoje. Jis kreipėsi į didelę žmonių minią: „Aš verčiau pasirinksiu pamatyti kaip miršta mano dukterys dabar, kol jos vis dar tiki Dievu nei, kad jos augtų komunistinėje santvarkoje ir numirtų suaugusios ir netikinčios Dievu“. Toje auditorijoje buvo tūkstančiai jaunų žmonių ir visi jie pripažino gilią ir teisingą šių žodžių prasmę, nes Dvasiniai dalykai (amžinybė) daug svarbiau nei kūniški (laikinumas).

  Leiskite mums pasimelsti už išgelbėjimą tų, kurie gyvena totalitarinėje tamsoje. Prašykite, kad jie rastų džiaugsmą pas Mielaširdingą Dievą, bet visada prisiminkite, kad kol jie propaguoja valstybės visagalybę ir valdančiųjų pranašumą virš paprasto žmogaus, kol jie tiki į savo būsimą viso pasaulio žmonių valdymą, jie yra blogio centras šiuolaikiniame pasaulyje.

  Pats didžiausias blogis daromas, ne koncentracijos stovyklose, jose mes matome galutinį šio blogio rezultatą. Blogį sugalvoja ir įsako jį vykdyti tie, kas sėdi švariuose, gerai apšviestuose, dideliuose kabinetuose išklotuose kilimais. Tai tylūs pilki žmogeliai, baltomis apykaklėmis, nukirptais nagučiais, švariai nuskustais žandeliais, malonūs ir niekada nekeliantys balso.” 

  Dabar mes matome labai pavojingą globalių melagių ir niekšų pasaulio užvaldymo veiksmą, vykdomą Trockio numatytu “žingsnis po žingsnio” principu. Tai pasaulinis nusikaltimas, kurį vykdo globalūs žulikai. 

   Atidžiai stebiu Donaldą Trampą ir tiesiog noriu jam priminti, kad Dievas ne be reikalo yra davęs kardą į jo ranką. Jeigu jis pasinaudos jam suteikta valdžios galia ir ryžtingai nukirs Hidrai galvą, ši siaubinga NAUJOJI PASAULINĖ REVOLIUCIJA nuslops. Be abejo po kiek laiko Hidra atsiaugins kitas galvas, bet iki to laiko mes galėsime ramiai ruoštis naujiems žulikų iššūkiams. Bet jeigu Donaldas Trampas, kaip ir Rusijos Imperatorius Nikolajus II, nutars “nuraminti aistras” ir pasiduos “intelektualių subinlaižių” pasakoms apie “naujas pasaulinio humanizmo realijas” ir “senos sustabarėjusios sistemos neefektyvumą ir neišvengiamą griūtį”. Tuomet tikrai nieko nenurims. Ugnis tik dar labiau įsiplėks ir sunaikins ne tik Donalda Trampą ir jo šeimą kokiam nors rūsyje sušaudant ir užpilant sieros rūgštimi, bet įstums visą pasaulį į nesibaigiantį LEFRISTŲ, BLM ir kitokių kraujo ištroškusių naujosios pasaulio tvarkos chunveibinų orgiją. Neišsigelbės niekas, netgi tie kurie dabar kvailai mano jog sugebės viską sukontroliuoti. Leiba Bronšteinas taip pat manė, jog jo pagimdyta žudikų kochorta žudys tik tuos ką panorės jis. Klydo vyras. Nudvėsė su ledo kirtikliu galvoje. 

  Čia JAV Prezidento Donaldo Trampo Kalėdinė kalba, kurioje jis dėkoja Visagaliui Dievui už Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus, Gelbėtojo siuntimą į šį pasaulį.

  O čia NAUJOSIOS PASAULIO TVARKOS aktyvistai, Argentinoje atakuoja besimeldžiančius prie katedros žmones:

p.s. Dar kartą noriu priminti kokia yra mūsų t.y. ne valdžioje esančių žmonių vieta šioje globalioje kovoje. Tik TAIKUS pilietinis nepaklusnumas neoliberalų įvedamai diktatūrai. Visais lygiais. Mūsų vienintelė galimybė pasipriešinti šiam lėtam visuotiniam įverginimui yra NETIKĖJIMAS jų teisėtumo drapanomis, kuriomis jie negrabiai aprėdyjo savo merkantilinius ir bjaurius siekius.
   Tik mūsų tikėjimas jų melais daro juos galingais.
   Netikinčią jais visuomenę, neįmanoma ilgai valdyti, tam reikia beprotiškų resursų ir vis didėjančių represijų. Resursai visada baigiasi, o represijos visada sulaukia atsako. Kuo daugiau bus tų, kas atvirai pasipriešins šiam šliaužiančiam įverginimui, tuo greičiau NEOVERGVALDŽIAI leis savo tarnams paskelbti jog “drastiškos priemonės davė savo rezultatą”, visi paplos akliems vykdytojas, valdžios vyrai padalins blizgučius ir padėkas, o patys nevykėliai vergvaldžiai, nuropos į savo skyles brandinti naujus biznio planus.
  Dar kartą kartoju  – Vienintelė galimybė kovoti su jais yra kalbėti apie tai atvirai ir dalintis informacija kurią blokuoja visais lygiais! 
Su meilę ir rūpesčiu
Vladimiras Troščenka