Mums rašo

Vladimiras Troščenka. Kaip covid-19 sektos adeptai platina užkratą?

Written by Redakcija · 7 min read

      Mes žmonės tokie sutvėrimai, kurie dažniausiai vadovaujasi tik juslinėmis patirtimis, visiškai nesugebantys atskirti kas yra gerą, o kas bloga, taip pat nematantys savo pasirinkimų ateities pasekmių.  

MUMS REIKIA ČIA IR DABAR. Sąmoningai bedievystę pasirinkęs žmogus niekuo nesiskiria nuo kitų gyvūnų (tiesiog gyvuliai neturi pasirinkimo, o žmogus jį turi)

   Pavyzdžiui protinga pelė pamato arba užuodžia nemokamą sūrį ir jos juslės ją tiesiu keliu įveda į pelėkautus. Ji turi tik vieną šansą išsigelbėti, jei pelėkautai tinkamai nesuveiktų. Bet tada ji įgaus juslinę patirtį, jog nemokamas sūris VIS DĖL TO BŪNA (tik kvaili antinemokamasūrininkai, runkeliai ir vatnikai tai neigia) ir sekantį kartą nebebijodama pateks į tinkamai paruoštus pelėkautus, dar su savimi atsivedusi kitų jos patirtimi suviliotų pelių būrelį. 

 Mūsų visų širdys nuo pat vaikystės yra linkusios į blogį (vaikučio nereikia mokyti meluoti, vogti, skriausti silpnesnį, jis tai daro kai tik pradeda susivokti aplinkoje, tik aklos supermamytės to dažniausiai nemato arba sąmoningai neigia.). Todėl tik TIKRAS ryšys su Visagaliu dangaus ir Žemės Sutverėju, per Jo Viengymį Sūnų Jėzų Kristų sutaurina ir atsveria tas mūsų ĮGIMTAS blogybes. O visi bedieviški mokymai, net jei ir duos turtų ir pasisekimo iliuziją, bet VISADA atves prie žlugimo, bjaurystės, nuolatinio nepasitenkinimo ir NAUJŲ POJŪČIŲ nesibaigiančios paieškos.

   Teisingą ryšį su Dievu turinčius žmonės tie “Nemokami sūriai” neveikia, todėl juos naikina per jų vaikus. Kai tik tikintys žmonės perduoda savo vaikus naujųjų mokytojėlių įdiegamai VAIKŲ TEISIŲ ir LYGIŲ GALIMYBIŲ (be tikrų gabumų vertinimo) programai, tuomet VISADA gauna, savo tėvus nuolat kaltinančius, keikiančius ir niekinančius MODERNIUS narkomanus, pijokus ir 72 lyčių ištvirkelius monstrus.  Kodėl? Nes anot Senekos “Niekas neformuoja piktesnių žmonių, kaip švelnus ir meilus auklėjimas. Todėl vienturčių, kuriems labiau nuolaidžiaujama, sielos esti labiau sugedusios. Nepasipriešins sunkumams tas, kuriam nieko niekada nedraudžiama, kurio ašaras visada šluosto susirūpinusi motina, kurio atsiprašinėjama dėl auklėtojo griežtumo.” 

   “Viso gyvenimo mokymosi” tarptautinės smegenų “užšikimo” programos mokytojėliai ir žiniasklaida, įteigia tokiai biolastelių masei klaidingus siekius. (kaip pavyzdys) Paimk “nemokamus” pinigus gerame bankelyje ir pasistatyk sau nuostabų būstelį tokių pat kaip tu termitų “ELITINIAME” termityne (pav. Baltupių sodų faveluose arba fabijoniškių proletarų skruzdėlyne). Ir akloji būtybė bėga pas geruosius “pinigų dalintojėlius”, gauna kompiuterinius bonusus, pasistato sau dviejų aukštų svajonių gūžtelę arba nusiperka pagerintos planuotės “CHRUŠČIOBKE” ir … visą gyvenimą vergauja, vien tik tam, kad susimokėti vergo mokestį “geriesiems pinigų davėjams”. Dėl tos kasmėnesinės įmokos, jie pasirengę VISKAM (jokių tabų ar stabdžių nėra) . Dieną naktį aria dviejuose, trijuose darbuose, kiti vagia, kombinuoja, dar kiti nesibodi naudoti savo arba savo vaikų (Deimantės zoologinės gimdytojos pavyzdys) kūnus kaip prekę BŪTEN TAM, kad susimokėti giežtai nustatytą ir ANTSTOLIŲ akylai prižiūrimą vergo mokestį. 

   Nesvarbu, kad pas tą (naujosios švietimo sistemos suformuotą) juslinį TERMITĄ dabar yra trijų aukštų gūžta (tokių pat termitų sodų bendrijoje) ir kompiuteriniai bonusai virtualioje sąskaitoje, bet jo gyvenimas yra nuolatinė erzelynė ir prakeikimas. Net jeigu tai iš išorės (feisbuke) atrodo labai patraukliai, realybė yra kita. Nemačiau nei vieno laimingo turtingo bedievio TERMITO. Jų Žmonos visada šliundos (o jei turtinga bedievė moteris, tuomet jų vyrai bevertės pliurzos žigolo), vaikai- monstrai, draugai – veidmainiai vagys ir išdavikai (kai tik turtuolis netenka padėties ir pinigų, jie tuoj pat nusisuka), o nuolankiai tarnaujantys jam žemesnio rango termitai tik ir žiūri kaip slapta pakenkti ir perimti jo “Previligijuoto” termito vietą. 

   Iš esmės dabartiniai bankų vergai neturi jokių galimybių išsivaduoti iš šios baudžiavos. Kadangi tas vargeta prarastų savo svajonę, kurią jam priverstinai, nuo ankstyvos vaikystės įteigė “Mokymosi visą gyvenimą” smegenų plovykla ir žiniasklaida. “Aš visą gyvenimą mokiausi, dirbau, kūriau, o dabar tas baisusis kovidas iš manęs tai atims. Turiu dar paiimti pinigėliu iš gerojo bankelio, kad išgelbėti tai, ką TURIU”. Aklas kvailelis net nesuvokia, jog neturi nieko, išskyrus pareigą daug dirbti, mokėti savo vergvaldžiui ir nudvėsti kokioje gydykloje, kai taps nebenaudingu. 

  Dabartiniai kovidosektantai (čia tie, kurie NUOŠIRDŽIAI, neverčiami valkiojasi visur su antsnukiais ir smerkia taip nesielgiančius) ir “privilegijuoti” bedieviai termitai yra pavojingi ne tik sau. Jie labai pavojingi normaliems žmonėms. Aš, būtent, noriu atkreipti dėmesį į dabartinė PASAULINĘ KORONOAFERĄ.

  Šiek tiek istorijos:

  Ispaniškas gripas (nesiaiškinsim kiek ten realus buvo pavojus ir kiek yra vėlesniais laikais prikurtą įvairių pasakų apie jį. Tuo labiau, kad to BAISIOJO GRIPO metu nei vienas laikraštis apie jį nieko nepasakojo. Bet tada, jau buvo FARMOINDUSTRIJOS “moksliniai” įdirbiai, nukreipti į to meto turtingus bedievius termitus, kurie galėjo nusipirkti “stebuklingų” vakcinų nuo baisiosios ispankos)

 Kadangi mums artimesni Lietuvos reikalai, prisiminkime kaip “ispanišką gripą” vadino Lietuvoje. BAGOČIŲ LIGA. Kodėl? Nes tik to meto “išsilavinusi” ir “moderni” Lietuvos visuomenės dalis galėjo sau leisti nusipirkti “STEBUKLINGŲ UŽSIENINIŲ VAKCINŲ”, nuo “kažkur siaučiančios” BAISIOS LIGOS. Kaip ir šiuolaikiniai idijotai, to meto turtingi ir modernūs kvaišos tuojau pat, už didelius pinigus, be eilės ir laukimo gaudavo EKSPERIMENTINĖS vakcinos. Ir kaip išdava, Lietuvoje ši liga įgavo labai teisinga įvardinimą BAGOČIŲ LIGA. Dar viena didelė grupė sergančiųjų buvo kariai. Nes juos, KAIP YPATINGAI VERTINGĄ ŽMOGIŠKĄ medžiagą, skiepydavo valstybės lėšomis. 

  Pasižiūrim į artimesnius mūsų laikų įvykius. Kiaulių gripas (Amžinai besišypsančio Amerikos žydelio demokrato Al Goro projektas – jis tuo metu buvo JAV viceprezidentu ir, kaip vėiau tapo viešai žinoma,  STEBUKLINGOJO KIAULIŲ GRIPO VAISTO – TERAFLU, pardavimų benificiaras ). Lietuvoje niekaip nepavyko įtikinti žmonių skiepytis, t.y.,  savanoriškai įsileisti užkrato. Vienintelėje vietoje Lietuvoje, kur už NATO pinigus ir NATO skiepais  buvo paskiepyti žmonės, tai kariūnų mokykla. Būtent iš ten ir prasidėjo visas kiaulių gripo kelias po Lietuvą. Prisimenat žiniasklaidos pranešimus apie susirgusius kariūnus, kurie per atostogas išplatino užkratą tarp savo artimųjų. Be abejo, žiniasklaidoje tai buvo pateikta atvirkščiai, jog atostogų išleisti kariūnai, apsikrėtė namuose ir susirgo kiaulių gripu. Toks labai protingas kiaulių gripas, kuris skirtinguose Lietuvos vietose atsirado būtent ten, kur atvažiavo pailsėti kariūnai. Panašiai kaip ir dabartinis labai protingas COVIDAS, kuris kirpyklose ir mažose parduotuvėlėse yra ĮPATINGAI užkrečiamas, o didžiuosiuose prekybcentriuose nepavojingas. 

  Dabartinė KOVIDO AFERA yra daug galingiau paruošta ir nukreipta į toli einančius tikslus. Šiame tekste nesiruošiu apie tai plėstis. Tik noriu jūsų dėmesį atkreipti į kelis aspektus. 

  Kovido aferos aiškiai matomi stūmėjai yra JAV demokratai, o pagrindinis įrankis – demokrato žydelio Bumgardnerio smegenų plovimo imperija (visi Lietuvos mainstryminiai žurnalistiniai kekšynai, per įvairias schemas priklauso būtent jam. Būtent todėl pas visus vienodas mėšlo kratymo į žmonių galvas algoritmas). Pagrindinis “MOKSLINIS” teorinis pagrįstumas visai koronoaferai yra Bumgardnerio nuosavas Jono Hopkinso universitetas (tiesiog panagrinėkite kas vykdo kovido prognozes, rizikų valdymo ir veiklos algoritmus). O pagrindinis kvailys, kuris pasiduoda šiai aferai ir kuriuo naudojasi šitie žulikai yra TURTINGAS BEDIEVIS TERMITAS ir buka “moderni” “72 lyčių” nomenklatūrinė blondinė. 

  Kaip? Labai paprastai, pvz., kokių nors SENUKŲ ( Senukus čia paminėjau kaip pavyzdį tik dėl to, kad jie mane jau tris kartus buvo TEISĖTAI apvogę todėl dabar naudojuosi tik DEPO.) prekybos įmonės savininkui parodoma KOVIDOAFEROS nauda. Bedievui TERMITUI įteigiama, jog “dabar nauja pasaulio tvarka ir tu esi vienas iš tų, kurie gaus pagrindinius pelnus, kai numarinsim visus smulkius konkurentus”. Bedievis termitas džiūgauja patekęs į “išrinktųjų tarpą”, todėl tyli subinę suraukęs. 

   Aišku, jei turėtu kuo mastyti, tai prisimintų, kaip prieš pirmąją žydų revoliuciją 1917 metais taip pat buvo naudojamasi to meto Rusijos pramonininkų Morozovų, Demidovų ir pan. kvailumu. Kurie patikėję žydų pasakomis ir gerumu, finansavo Caro nuvertimą, tikėdamiesi jog bus tarp tų kas iš to išloš. Išlošė. Bet neilgam. Vėliau buvo viskas iš jų atimta ir patys jie sunaikinti. 

   Taip pat ir 72 lyčių nomenklatūrinė blondinė yra įtikinta, kad “VA PAGALIAU TAVO ŽVAIGŽDŽIŲ VALANDA. Dabar tu gali tuos runkelius “natūralus” vaikyti kaip tik nori. Nori – antsnukius visiems užmaukšlini, o jei nuolankiai paprašys, kilniadvasiškai leisi nuo kalniukų su vaikais pasivažinėti. TU VISKĄ VALDAI!!!”. O be to sėdi namučiuose ir gauni padidintą algelę, nes nenuilstamai galvoji kaip čia kuo geriau visuomenę valdyti. Nei tau įkyrūs runkeliai prie kabineto durų, nei į darbą anksti keltis. Gyvenk ir žvenk.

  Jei buka, “72 lyčių” VALSTYBĖS TARNYBĖLĖS blondinė turėtų su kuo mastyti, prisimintų kas atsitiko moderniems ir Carą nuversti padėjusiems Rusijos biurokratams. Siaubingi lageriai ir šaraškinos kontoros, čia tiems laimingiesiems, kurie išgyveno. O kitus, kaip pvz. Kryme, žydais patikėjusius ir jų malonei pasidavusius valstybės tarnautojus,  “naujojo pasaulio kūrėjai” (Fainos Kurlianski gentainės  – Rosalijos Samojlovnos Zemliačkos vadovaujami) ne tik masiškai šaudė, bet netgi krovė į baržas ir skandino Juodojoje jūroje, kad bereikalingai šaudmenų neeikvotų (žydai taupūs žmonės)

    Jau dabar, tik pradėjus visuotinį užkrato platinimą per skiepus, pasipylė senukų, daktarų ir šiaip suklaidintų žmonių mirtys ir “nauji koronos židiniai”. Viskas aiškinama taip pat pagal nustatytą algoritmą – čia patys “NEDRAUSMINGI” runkeliai kalti, nes neteisingai antsnukius nešiojo. 

  Padalinus tik nedidelę dalį vakcinų, tuojau pat atsirado “YPATINGAI agresyvios” mutacijos. 

  Delfije perskaičiau Pauliaus Jurkevičiaus tekstą, kuriame yra labai įdomi mintis: “….Arba imkime Airijos atvejį: prieš porą mėnesių airiai laikėsi griežto karantino, jiems sekėsi, jie buvo drausmingi, o paskui kažkas sumaišė kortas, ir gerėjimo prognozės sugriuvo: užsikrėtimų kreivė vėl šovė į viršų.”. Be abejonės, šio žmogelio vaizduotė leido tik vieną mintį. Griežtas karantinas nepadėjo, reikia dar griežtesnio. Kalti NEDRAUSMINGI RUNKELIAI IR ANTIVAKSERIAI, kurie neteisingai nešioja antsnukius ir drįsta vaikščioti vietoj to, kad DRAUSMINGAI tūnotų kiekvienas savo konclagerio kameroje.

   Žmogeliui net nekilo mintis sudėti du plius du. Griežtas karantinas, sezoninis gripas ir masiškai pradėti dalinti SKIEPAI. Dėl sezoninio gripo airius uždarė į konclagerį. Sezoninis gripas pradėjo slūgti, bet čia prasidėjo masinis vakcinavimas ir OPLIA, užsikrėtimų kreivė ŠOKO Į VIRŠŲ. 

Ir taip visame pasaulyje.

ATSIBUSKITE!!! 
P.S.  Mano šeima nesivakcinuoja jau du dešimtmečius. Pas daktarus nevaikštom, bet pastebėjom vieną tendenciją – kai tik atsisakėme visų vakcinų, mes nesirgome trejis metus (nors iki to, gripas po visų vakcinacijų ateidavo pas mus kas metai. Be abejo, gydytojai aiškino, kad jei nesivakcinuotumėte tuomet būtų baisios komplikacijos, o dabar va GYVI). Nustojom vakcinuotis, nustojom sirgti. Bet kartą į mūsų namus atėjo pažįstama moteris. Ji dirbo slauge ir kaip tik buvo gavusi kažkokio naujo gripo vakciną. Po trijų dienų sugulėm visa šeima. Kadangi nevartojam jokių vaistų išskyrus medų, naturaliai persirgom. Tiesiog įsidėmėkite, kad bet koks gripas, nevartojant vaistų praeina per tris dienas (netikite manimi kvailu antivakseriu, tiesiog pasiieškokite tikrų virusologijos mokslininkų ir gydančių daktarų praktikų pasakojimus.Tik ne tų kuriuos nuolat reklamuoja kovidoaferistų žiniasklaida. Tai ne gydytojai ir ne mokslininkai tai pardavimų vadybininkai. Tikri gydytojai PRAKTIKAI visi kaip vienas kalba apie tris/keturias dienas ir jokiais būdais nerekomenduoja numušinėti temperatūrą )
  Kokia yra ligos eiga:  Pirma gripo diena – pasiruošimas, kaulų maudimas, temperatūros kilimas. Antra diena – kulminacija, kada temperatūra pakyla iki 40 laipsnių (svarbu nenumušinėti temperatūros, ji ir sunaikina virusą, nes tada gripas laiko iki kelių savaičių ir gali peraugti į plaučių uždegimą). Kai kada prasideda haliucinacijos dėl aukštos temperatūros, bet to nereikia bijoti. Ir pagaliau trečia diena – atsigavimas. Trečios dienos vakare būni sveikas žvalus, tik truputį nuvargęs. Tokių naujų gripų mes su šeima turėjome per 20 metų apytiksliai keturis, gal daugiau, tiesiog nepastebėdavome. Visada jie ateidavo tik tuomet, kai įsileisdavome į namus “modernius” vakcinų vartotojus.  
Su meilę ir rūpesčiu
Vladimiras Troščenka