pilietybe

Albin Hoffman. BALSUOKIME!

Written by Redakcija · 1 min read

 Iki šiol įvairioje spaudoje ir žinių šaltiniuose skaitėme įvairias nuomones ir šmeižtus apie parengtą referendumą dėl „dvigubos pilietybės“. Įvairūs komentatoriai naudojosi visiška žodžio laisve. Skaitėme ir girdėjome įvairius aiškinimus apie tą „dvigubą pilietybę“. Laikas sustoti aiškinti, ir veikti aktyviai įtikinant kiekvieną lietuvį, kad dalyvautų balsavime ir būtinai balsuotų už referendumo dėl „dvigubos pilietybės“ pasisekimą.Dėkime visas pastangas, kad mūsų artimieji ir draugai Lietuvoje atliktų sąžiningai šią pilietinę pareigą, kartu įtaigojant ir draugų draugus. Būdami emigrantais, už Tėvynės ribų, neužmirškime raginti draugus ir pažįstamus emigrantus, ir tuos kurie turi tą „dvigubą pilietybę“, atlikti šią šventą pareigą. Nebesinori girdėti iš turinčiųjų „dvigubas pilietybes“, jog tai ne mano reikalas, ir kitų reikalai man nerūpi. Tai žemiausios rūšies niekšiškumas.

Kviečiu praeities aršius kovotojus prieš referendumą, nelikite nuošalyje, bet stenkitės įsijungti į bendrą tikslą. Juk visi mes LIETUVIAI.

Laiko liko labai mažai. Bet nuoširdžiai dirbant dar galime pasiekti pageidaujamų rezultatų. Priemonių referendumo pasisekimui turime įvairių, kaipo kompiuteriai, skype, telefonai, piniginės perlaidos ir dar daug įvairių būdų. Tad naudokime juos visus, kad referendumas pasisektų. Juk visi norime išlikti garbingais Lietuvos piliečiais.

Mūsų rankose yra ta galinga jėga, kuri, ne tik gali, bet ir privalo referendumą pakreipti mūsų naudai, išlaikyti Lietuvos pilietybę. Juk nei vienas, nepasisekus referendumui, nenorime būti pravardžiuojami „šiaudadūšiais patriotais“.

Pasaulis seka mūsų veiksmus. Įrodykime pasauliui mūsų vieningumą. Paspauskime vieni kitiems rankas, užmirškime pažiūrų skirtumus, ir balsuokime už referendumo pasisekimą.

Juk mes LIETUVIAI!

Ačiū už dėmesį.