pilietybe

Dr. Jonas Ramanauskas. Alko niekšinga kova prieš LR Konstituciją

Written by Redakcija · 6 min read

 alkas-lt.pasai-lietuvos-rusijos nuotr Du pasai | Alkas.lt nuotr.

Kaip matome iš nuotraukos alkas lt grasina rusais tikslu, kad iš lietuvių, LR piliečių, gimusių Lietuvoje būtų atimta LR Pilietybė ir būtų naikinama Lietuva. Klausimas alkui: ar pasaulyje matote tik vieną valstybę Rusiją? Ar nematote Anglijos, Airijos, JAV ir dar daugybės pasaulio valstybių, kur gyvena lietuviai, LR piliečiai?2018-10-10 alkas lt atspausdino savo be autoriaus straipsnį „Socialdemokratai – už daugybinę pilietybę, o visuomenininkai ir A. Juozaitis – prieš“ [1]. Be autoriaus reiškia, kad rašytojas nori išlikti nežinomu ir neatsakingu už kgbistinę propagandą. Tačiau atsakingas yra vyr. redaktorius dr. Jonas Vaiškūnas. Skleisti propagandą leidžia, o komentaro po straipsniu parašyti man neleidžia, cenzūruoja, kaip tikras užsigrūdinęs antikonstitucininkas, kuria antiteisinę valstybę. Iš kokios peryklos atsiradote?

Šiame straipsnyje [1] taip rašoma: “Spalio 10 d. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) nariai visuotinėje apklausoje balsuoja dėl dvigubos pilietybės įteisinimo. Daugiau nei du trečdaliai apklaustųjų palaiko dvigubos pilietybės įvedimą, rodo tarpiniai apklausos duomenys.

Aiškiai matome, kad socialdemokrai balsuoja dėl “dvigubos” pilietybės įvedimo, kitaip tariant dviejų pilietybių įvedimo, na beveik taip, kaip parašyta LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-je dalyje: “Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.” Įdomu yra tai, kad jie siekia, kad referendume būtų įtvirtinta tai, kas jau yra Konstitucijoje. Ar sveiko proto turite?

Be kita ko, šiame alko straipsnyje [1] yra pristatoma tokia socialdemokratų pozicija: “LSDP, apibendrinusi apklausos rezultatus, svarstys dėl galimo dvigubos pilietybės modelio. „Nelygu, ką parodys apklausa, kalbėsime apie piliečio teisių ir pareigų balansą. Tai visuomenei kelia daugiausiai klausimų. Ar rinktis, pavyzdžiui, Airijos modelį, kai žmonės, negyvendami toje šalyje, dalyvauti rinkimuose negali ar kitokį“, – sako G. Paluckas.”

Atrodo, kad labai protingai parašyta, mat kalbės “piliečio teisių ir pareigų balansą”. Gerokai atsibodusi kgbistinė propagandinė klišė. Ponams pirmiausiai reikėtų išsiaiškinti kas yra pilietybė. Tai jau yra išaiškinęs LR Konstitucinis Teismas. Susiraskite. To išaiškinimo esmė tame, kad pilietybės samprata yra nesusiejama su piliečio pareigomis ir to nėra ir Konstitucijoje. Negali būti taip, kad iš piliečio, kuris nevykdo pareigų, būtų atimta jo pilietybė. Tam nėra pagrindo. Matau, kad alko propagandistai nevykdo pareigos paklusti Konstitucijai, taip kaip joje parašyta, todėl nevykdo savo, kaip piliečių pareigų, o tai reiškia pagal jų pačių troškimą, iš jų turėtų būti atimta LR pilietybė. Na ir t.t.

Kokias pareigas atlieka kalėjime esantys žmonės, ar jie moka mokesčius, gal jie tarnauja kariuomenėje? Na, o ką daryti su tais, kurie sumokėjo mokesčius ir atitarnavo kariuomenėje? Gal ir iš tų reikėtų atimti pilietybę, jei jie kartais apsigyveno kitoje valstybėje ir įgijo teisėtai tos valstybės pilietybę, kad nebūtų vergais, o piliečiais? Ne? Tai, pagal kgbistinę propagandą, ir iš jų turėtų būti atimta LR pilietybė, nes jie nevykdo savo piliečių pareigų. Štai kaip atrodo toji alkiškoji, socialdemokratinė ir ne tik kgbistinė propaganda. Tau jie įkiša nesąmonę ir imk, ir su jais diskutuok, o jie pasirengę niekada nieko nesuprasti.

Prašau, įsiskaitykite į LR Konstitucijos 12-ą straipsnį:

,,12 straipsnis

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.

Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.

Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.”

Mažutis uždavinėlis kgbistiniams karksėtojams: suraskite LR Konstitucijos 12-ame straipsnyje, kuris įtvirtina pačios aukščiausios juridinės galios konstitucines nuostatas pilietybės klausimu, nors vieną žodelį ,,pareigos”, nors vienoje vietoje, kur pilietybės institutas yra susietas su piliečio pareigomis. Kaip matote nieko nesurasite, nes kgbistinė propaganda nebuvo įtraukta į LR Konstituciją.

Išvada –  piliečio pareigų ,,įkišimas” į svarstomąją temą yra LR Konstitucijos pakeitimas. Todėl kgbistiniams karksėtojams, kuriuos remia alkas spausdindamas straipsnius, bet neleisdamas man pakomentuoti, verčia rašyti straipsnius atskleidžiant tuos karksėtojus.

Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) nuomonę ir siekius suprantu taip, kad jie nori, kad iš jų, kai jie gauna ir kitos valstybės pilietybę, nebūtų atimta LR pilietybė, nes jie LR pilietybę teisėtai įgijo gimstant: “Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant…”. Niekas negali turėti aukštesnės juridinės galios už šią konstitucinę nuostatą, todėl “Lietuvos Respublikos pilietybės įgyjamos gimstant”  NEGALIMA ATIMTI.  Tai kam tie referendumai?

Referendumas dėl pilietybių turi visai kitus tikslus, kurie yra slepiami po “devyniais” užraktais, nors tiems, kurie mato ir supranta, tie “slaptieji” kgbistiniai tikslai yra aiškiai matomi. Pirmiausiai siekia, kad į prezidento rinkimus ateitų kuo daugiau piliečių. Po to siekia, gal būt  dar dviejų tikslų:  sudaryti galimybę turėti dvi pilietybes visiems, o jeigu referendumas nepavyks, tai tada NIEKAM, nes taip būtų patvirtina tautos valia. Todėl į tokį niekšingą referendumą privalu niekam neiti. Kgbistinė afera privalo būti sustabdyta.

Taip pat yra pristatoma [1] PLB nuomonė: “Dvigubos pilietybės įteisinimo iš Lietuvos valdžios jau daugelį metų reikalauja Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) vadovybė, teigdama, kad ir po 1990 m. savo noru iš Lietuvos išvykę ir priėmę kitos valstybės pilietybę lietuviai išsaugoję Lietuvos pilietybę išsaugotų ir emocinį ryšį su Lietuva. Be to, bandoma įrodinėti, kad teisė į pilietybę esą yra prigimtinė ir į ją kėsintis niekas neturįs teisės… Tuo pačiu dvigubos pilietybės šalininkai nenori, kad šis klausimas būtų sprendžiamas referendumu kaip to reikalauja Lietuvos Konstitucija, nes bijo, kad referendumas nepavyks…

Jeigu tie, kurie kritikuoja tokią PLB nuostatą dar ir išdrįstų pažvelgti į LR Konstitucijos 12-ą straipnį, pacituotą aukščiau, tai pamatytų, kad LR pilietybė įgyjama gimstant – 12-o straipsnio pirmoje dalyje yra įtvirtinta LR Konstitucijoe: “Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant…”. Tačiau šito jie nenori nei matyti, nei suprasti, kad Konstitucijoje įtvirtintos vertybės privalo teisiškai veikti tiesiogiai ir būti įtvirtintos LR Pilietybės įstatyme. Skaitykite LR Konstitucijos 6-tą straipsnį. Tačiau Seimas, LR KT ir prezidentai antikonstitucininkai taip pat nenori nieko girdėti, matyti, suprasti, nes neatitinka kgbistinių užmačių. Apie tai galite detaliau pastudijuoti ir 2018-08-28 straipsnyje “Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema” [2]. Labai pravers.

Labai  įdomus yra dr. Arvydo Juozaičio pristatymas [1] – Sąjūdžio pradininkas. Tokiu save laiko ir filosofas prof. Vytautas Radžvilas [3], jau nekalbant apie prof. Vytautą Landsbergį [4]. Tai kuris iš šių ar kitų asmenų yra Sąjūdžio pradininkas? Bandžiau aiškintis, NIEKAS NENORI PASAKYTI, kas juos 1988-06-03 sukvietė į Mokslų akademijos salę. Taigi tas asmuo ar asmenų grupelė ir turėtų vadintis Sąjūdžio pradininkais. Tačiau niekas nenori prisipažinti. Klausiau to, kuris ten buvo. Kas tave ten pakvietė? Tai neatsakė, tiesiog paspruko nuo to klausimo. Sakė, kad jam iš Vilniaus vakare 11 val. paskambino ir pasakė kur jis turi būti rytoj. Ar tik nebus tuo pradininku kgb vadas Eduardas Eismuntas, gal iš “dilgėlių išlindęs” akademikas Eduardas Vilkas, kuris tam susirinkimui vadovavo, o gal net gautas nurodymas iš Maskvos? Tuo laiku iš Maskvos sklido persitvarkymo idėjos, o Lietuvoje buvo pilna stagnacija. Ar pagaliau kada nors sužinosime tiesą, kas sukvietė kažkam labai žinomus asmenis į Mokslų akademijos salę 1988-06-03. Nelaikykite paslaptyje savo nuopelnų. Tas ir bus Sąjūdžio pradininku. Kaip ten bebūtų, niekaip nenustebčiau, kad tai KGB, nes matau visus 7 Seimus antikonstitucinius, nes būtent signatarai tokį darbą ne tik gerą (1990-03-11 Nepriklausomybės aktas), bet ir antikonstitucinį 1992-07-09 Seimo rinkimų įstatymą priėmė ir pasirašė Vytautas Landsbergis. Tai gal sužinosime tiesą?

Taigi ką čia kalba dr. A.Juozaitis [1]: “Prieš masinį daugybinės pilietybės įteisinimą nuosekliai pasisako ir vienas iš kandidatų į Lietuvos Respublikos prezidento pareigas, Sąjūdžio pradininkas, rašytojas ir filosofas Arvydas Juozaitis. Rugsėjo 12 d. jis atviru laišku kreipėsi į Seimo valdančiosios frakcijos seniūną R. Karbauskį, ragindamas svarstyti ir palaikyti Seime įregistruotą Lietuvio paso projektą, užuot per jėgą, bandžius apeiti Lietuvos Respublikos Konstituciją stumiant Lietuvos išlikimui kenksmingą daugybinę pilietybę.”

Ką čia galima apie tokią poziciją pasakyti? Ponai atmeta Konstituciją ir siūlo Konstitucijoje neįtvirtintų nuostatų pagrindu  Lietuvio pasą. Klausimas: Ar esate kvailiai ar kgbistai, kad atmetate Konstitucines nuostatas vardan savo fantazijos?  Pagal Konstituciją Pilietybės įstatyme reikia tik dar vieno atskiro atvejo:

LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę.

 

Visa kitus LR Pilietybės įstatymo prieštaravimus Konstitucijai taip pat reikia panaikinti.  Pono dr. A.Juozaičio paistalais verta nepasitikėti visiškai. Jam svarbiausiai, kad LR piliečiai, kur jie bebūtų, negalėtų dalyvauti LR valdžios rinkimuose, kad kgbistinė komunistinė okupacinė valdžia ir toliau šeimininkautų Lietuvoje.

Darau prielaidą, kad šis alko straipsnis [1] yra nukreiptas prieš 2018-10-10 Seimo ir PLB posėdį [12]: „Tautos referendumas: ar išsaugosime gimimu įgytą pilietybę?“

O kas į ją kėsinasi, kai gimimu įgyta pilietybė yra įtvirtinta Konstitucijoje? Atsakymas: Lietuvos priešai, užsienių valstybių įtakos agentai, kolaborantai.

 

Literatūra:

 

 1. 2018-10-10 alkas lt be autoriaus straipsnis „Socialdemokratai – už daugybinę pilietybę, o visuomenininkai ir A. Juozaitis – prieš“ (http://alkas.lt/2018/10/10/socialdemokratai-uz-daugybine-pilietybe-o-visuomenininkai-ir-a-juozaitis-pries/?comments#comment-290104).
 2. 2018-08-28 straipsnis “Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema” (http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312/).
 3. 2017-08-18 str dr. Jono Ramanausko straipsnis “KGB-istinis karksėjimas”

 (http://www.ekspertai.eu/kgb-istinis-karksejimas93223/  ir

 https://www.biciulyste.com/pilietybe/dr-jonas-ramanauskas-kgb-istinis-karksejimas/).

 1. 2017-05-22 straipsnis „Šizofrenija Lietuvos teisėje?” (http://www.ekspertai.eu/sizofrenija-lietuvos-teiseje92401).
 2. 2018-05-13 straipsnis „Pilietybių beprotybė” (https://www.biciulyste.com/pilietybe/dr-jonas-ramanauskas-pilietybiu-beprotybe/ ir http://www.ekspertai.eu/pilietybiu-beprotybe95728/). Čia yra parodyta, kad “Visiška BEPROTYBĖ yra keisti LR Konstitucijos 12-ą straipsnį.”
 3. 2017-11-20 straipsnis „Dvi pilietybės – kultūringo kalbėjimo pelkėje” (http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-kulturingo-kalbejimo-pelkeje/).
 4. 2017-12-28 straipsnį “Dvi pilietybės – kur tie KGBistai?“ (http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-kur-tie-kgbistai94418/).
 5. 2018-02-20 straipsnis „Egidijus Kūris – tai tegul eina po velnių” (http://www.ekspertai.eu/egidijus-kuris-tai-tegul-eina-po-velniu94875/).
 6. 2018-08-06 „Dvi pilietybės ir popierinių inteligentų propaganda“ (https://www.biciulyste.com/pilietybe/dr-jonas-ramanauskas-dvi-pilietybes-ir-popieriniu-inteligentu-propaganda/).
 7. 2017-06-05 straipsnis „Antikonstitucinė dviejų pilietybių antipropaganda” (http://www.ekspertai.eu/antikonstitucine-dvieju-pilietybiu-antipropaganda/).
 8. 2017-08-14 straipsnis “LR Pilietybės įstatymo prieštaravimai Konstitucijai” (http://www.ekspertai.eu/lr-pilietybes-istatymo-priestaravimai-konstitucijai/).
 9. 2018-09-08 alkas lt straipsnis “Į posėdžius Seime rinksis Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija” (http://alkas.lt/2018/09/08/i-posedzius-seime-rinksis-seimo-ir-pasaulio-lietuviu-bendruomenes-komisija/).

 dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2018-10-10