pilietybe

Dr. Jonas Ramanauskas. Dvi pilietybės – nuožmus antikonstitucininkų puolimas (II)

Written by Redakcija · 8 min read

 LR Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo akibrokštai dviejų pilietybių klausimu

Gal tikrai niekas negali būti suabejojęs tuo, kad LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo pasisakymai bet kokia tema yra svarbūs, nes tikimasi pačios kvalifikuočiausios, juridiškai pagrįstos, LR Konstitucija pagrįstos nuomonės. Lūkesčiai turėtų būti patenkinti, nes LR KT pirmininko pozicija privalo griežtai atitikti LR Konstituciją, o LR Prezidentė,  Seimas bei KT pirmininkas privalo būti LR Konstitucijos garantu. Visi atsakingi už LR Konstitucijos veikimą Lietuvoje, nes Konstitucijai prisiekė. Konstitucijos nevykdymas reiškia jos šiurkštų pažeidimą ir asmenys, kurie tai daro, apkaltos proceso tvarka pagal LR Konstitucijos 74 –ą straipsnį, privalo būti pašalinti iš pareigų.

Ar gali atsitikti taip, kad kas nors suabejotų D.Žalimo teiginiais?  Būtų gerai, kad tais abejojančiais kartais būtų LR Seimo nariai ir LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Kol kas tų abejonių dėl D.Žalimo pasisakymų nesigirdi. Vadinasi, tai reiškia, kad LR Seimas su savo pirmininku prof. Viktoru Pranckiečiu ir LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė SUTINKA su LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo pozicija.

 Beje, LR KT pirmininkas Dainius Žalimas yra JE Prezidentės Dalios Grybauskaitės pasiūlytas ir Seimo paskirtas LR KT pirmininku. Dėl šios priežasties už LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo poziciją yra atsakingi paminėtieji: LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir LR Seimas.

Pabandykime patys suabejoti tuo, ką sako LR KT pirmininkas Dainius Žalimas labai svarbiu LR piliečiams klausimu apie dvi pilietybes.  Pasirengimas referendumui įrodo svarbą.

Svabum1Kad šis klausimas svarbus parodo tai, kad net dėl to rengiamasi referendumu keisti LR Konstituciją.

LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo pozicija dėl dviejų pilietybių yra išsakyta Virginijaus Savukyno 2018-11-01 straipsnyje “D.Žalimas apie dvigubą pilietybę: viena pataisa viskas nesibaigs” [1].

Virginijus Savukynas klausia: Konstitucinis teismas yra pasisakęs, kad šiuo metu dviguba pilietybė yra išimtis. Aš teisus? –

LR KT pirmininkas Dainius Žalimas: Be abejo. Tai pasako pats Konstitucijos tekstas. Ten labai aiškiai pasakyta – niekas negali būti. Tai iš esmės savaime suponuoja, kad tų atvejų negali būti itin daug. Vėlgi Konstituciniam Teismui nagrinėjant ne vieną bylą (jų tikrai buvo daug), galėčiau pasakyti, kad kažkur apie pusė procento Lietuvos piliečių turi kitos šalies pilietybę (kalbu, bent jau oficialiai). Tai nėra itin didelis skaičius. Vargu ar jis galėtų būti labai didelis, būtent atsižvelgiant į šią Konstitucijos formuluotę.” 

Dr. J.Ramanausko komentaras. V.Savukyno klausimas yra propagandiškai suformuluotas, nes kreipiasi ne į LR Konstituciją, kurioje nėra nei žodžių junginio “dviguba pilietybė”, nei nėra idiotiško teisei žodžio “išimtis”, o į LR KT išaiškinimus. Teisė galioja visiems, kurie tenkina tą teisę apibrėžiančias aplinkybes. Negali būti taip, kad vieniems ta pati teisė taikoma, o kitiems ne, kai yra tos pačios aplinkybės. Žodis “išimtis” teisiniame tekste  panaikina civilizuotą juridinį principą: Visi prieš įstatymą yra lygūs.

Kaip matome, LR KT pirmininkas D.Žalimas aiškiai sako: : “Be abejo. Tai pasako pats Konstitucijos tekstas. Ten labai aiškiai pasakyta – niekas negali būti.” 

Kitaip tariant LR KT pirmininkas D.Žalimas sako, kad Konstitucijos tekste yra labai aiškiai pasakyta – niekas negali būti.

Ką belieka daryti? Patikėti LR KT pirmininku Dainiumi Žalimu ir pradėti bliauti asilu iš tvarto, ar iš tikro pasižiūrėti kas labai aiškiai pasakyta tame LR Konstitucijos 12-am straipsnyje? Tai yra pasižiūrėti, kokias gi konstitucines vertybes tame 12-am straipsnyje įtvirtina LR Konstitucija, kaip aukščiausias įstatymas, kaip aukščiausias teisės šaltinis. Pradėkime.

LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-je dalyje yra labai aiškiai pasakyta, kad “Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.” Ką tai reiškia?

Tai reiškia, kad LR Konstitucija, kaip aukščiausias įstatymas, kaip teisės šaltinis, įtvirtina teisę LR pilietybę įgyti gimstant. Tai reiškia, kad gimdamas Lietuvoje pagal LR Konstituciją iš karto įgyji teisę į LR pilietybę ir tos pilietybės neliečiamumą dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad NIEKAS NEGALI tos teisės ATIMTI, nes Konstitucija tokios teisės niekam nesuteikia. Taip ir gauname, kad teisė į LR pilietybę įgytą gimstant ir šventas, neliečiamas dalykas ir nepriklauso nuo jokių aplinkybių.

LR Konstitucija neapibrėžia jokių aplinkybių, kuomet ši konstitucinė teisė, konstitucinė vertybė gali būti atimta. LR Konstitucijos priėmimo momentui 1992-10-25 Lietuvoje buvo gimę apie 3,7 milijono asmenų. Visi jie turi absoliučiai vienodą teisę į LR pilietybę gimstant, kadangi jie gimę Lietuvoje ir taip susitarėme Konstitucijoje, kad jie visi bus LR piliečiai. Tai aukščiausia piliečių valia įtvirtinta Konstitucijoje. Ar aiškiau gali bebūti? Apie jokias išimtis nėra jokios kalbos ir apie tai, kad “niekas negali būti” LR piliečiu, jeigu gimė Lietuvoje.

Visi kurie gimė Lietuvoje įgauna konstitucinę teisę, t.y. aukščiausiąją, nepanaikinamą teisę būti LR piliečiu. Tai yra nepajudinama konstitucinė nuostata su kuria privalu skaitytis visiems, kurie gerbia Konstituciją. LR Konstituciniam Teismui, Seimui ir Prezidentams tai yra privalu, kaip prisiekusiems vykdyti Konstituciją.

Taigi labai aiškiai matome, kas yra parašyta Konstitucijoje, o LR KT pirmininkas D.Žalimas sako, kad Konstitucijos tekste yra labai aiškiai pasakyta – niekas negali būti.  O tai reiškia, LR KT pirmininkas D.Žalimas jau iš karto nemato ar nenori matyti apie 3,7 milijonų LR piliečių teisių į LR pilietybę įgyjamą gimstant LR Konstitucijos priėmimo momentui 1992-10-25.

Bet kas gali patikrinti ar iš tikro LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-je dalyje taip parašyta: “Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.” Tai parašyta ne ant ežero pakrantės smėlio, kur banga tai gali nuplauti, o taip parašyta LR Konstitucijoje. Elementaru be galo.

Tačiau LR KT pirmininkas D.Žalimas yra toli gražu nevienišas. Šito punkto nemato ne tik jis, bet ir visi LR KT, visi LR Seimai, visi LR prezidentai. Visi nemato ir nevykdo LR Konstitucijos, kuriai prisiekė. Tokia yra padėtis valstybėje. Neįtikėtina? Neįtikėtina iki tol, kol išstudijavęs supranti, kad visi 7 Seimai yra antikonstituciniai, nelegitimūs. O tuomet galima daryti prielaidą, kad ne Konstitucija yra aukščiausias įstatymas Lietuvoje, o kokios nors kgb instrukcijos ar panašiai.

Dabar suraskime LR Konstitucijoje tuos tris žodžius. Pasirodo, kad tie 3 žodžiai niekas negali būti iš tikro yra Konstitucijos 12-o straipsnio 2-oje dalyje, tačiau jie nėra vieniši. Kitaip jie nieko negalėtų nei teigti, nei neigti.  Visa 12-o straipsnio 2-a dalis tokia:

“Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.”

Kiekvienas protingas žmogus sakinio prasmę gali suprasti perskaitęs, arba išstudijavęs jei reikia, visą sakinį, o ne iš 15-os jo žodžių ištraukus tik 3 žodžius. Pagal visą sakinį yra nustatoma viso sakinio prasmė. Tai su beprotybe ar šizofrenija yra susijęs incidentas, kai LR KT teisėjas, pirmininkas daro tokią aferą ir aiškina 3 žodžių prasmę. Praktiškai tai konstitucinis netoleruotinas nusikaltimas šiurkščiai sulaužant Konstituciją. Kaip matome į tokias idiotiškas nesąmones niekaip nereaguoja nei kiti LR KT teisėjai, nei LR Seimas, nei LR Prezidentai. Ar jie visi tokie patys IDIOTAI? Jeigu taip tą klausimą paliks, tai reiškia, kad jie patvirtins tikrai be esantys idiotais. Laikas parodys.

Tai dabar paanalizuokime ne tų 3 žodžių prasmę, o viso sakinio prasmę niekaip nepamiršdami LR Konstitucijos 12-o straipsnio pirmos dalies, nes Konstitucija turi būti aiškinama kaip vientisas aktas. O kalbant apie 12-ą jos straipsnį, tai kaip vieninga visuma. Kitaip tariant tik supratus kiekvieno 12-o straipsnio juridinio sakinio prasmę galima pradėti aiškintis ir viso 12-o straipsnio savybes, kitaip tariant tik suprastus kas parašyta 12-am straipsnyje galima pradėjo formuoti “konstitucijos dvasią”, kitaip tariant nustatyti 12-o straipsnio savybes.

Pagal 12-o straipsnio 2-ą dalį visiškai aiškiai parašyta, kad niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus.

Taigi visiškai aišku, kad LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu įstatymu numatytais atskirais atvejais.  Net gi labai sunku būtų įsivaizduoti kitaip, kad Valstybėje ne pagal įstatymą yra suteikiama valstybės pilietybė. Tai būtų visiška anarchija.

Ir šiuo atveju tie 3 žodžiai “niekas negali būti” tame sakinyje papildomai pabrėžia pilietybės instituto svarbą, kad tiktai ir tiktai LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu ir tik pagal įstatymą numatytais atskirais atvejais. Tai yra, Konstitucija tokiu būdu papildomai pabrėžia pilietybės instituto svarbą. Nors ir taip turėtų būti aišku, kad pilietybės institutas turėtų veikti pagal įstatymą. Kaip jau minėjau, kitaip prasideda anarchija, o ne teisinė valstybė.

O kaip kalba LR KT pirmininkas? Tai yra kalbėdamas apie LR Konstitucijos 12-ą straipsnį mato tik 3 žodžius. O tai iš esmės yra Konstitucijos suklastojimas. Dar labiau, toliau pats sau prieštarauja, nes teigia, kad “Tai iš esmės savaime suponuoja, kad tų atvejų negali būti itin daug.”.

Niekas yra niekas ir “niekas negali būti” reiškia, kad nė vieno atvejo negali būti, nė vieno asmens negali būti.  O jau turime apie 25000 asmenų su dviem pilietybėm. Tai šokiruoja ši antikonstitucinė propaganda. O Dainių Žalimą LR KT pirmininku paskyrė prezidentė Dalia Grybauskaitė ir privalo būti atsakinga už tokias nesąmones tiesiogiai. Kiek dar laiko tęsis kol Dainius Žalimas apkaltos proceso tvarka bus pašalintas iš pareigų??? Kiekviena uždelsta minutė didina antikonstitucinio Seimo ir konstitucinės nusikaltėlės prezidentės Dalios Grybauskaitės kaltę.

Toliau LR KT pirmininkas D.Žalimas teigia: “Tai nėra itin didelis skaičius”. Jeigu D.Žalimas atsiverstų Pilietybės įstatymą, tai pamatytų, kad jame yra 10 atskirų atvejų, pagal kiekvieną iš jų yra visiškai neribojamas asmenų skaičius, kurie gali turėti Lietuvos ir kitos valstybės pilietybę. O tai reiškia idiotiškos “išimtys” Seimo teisininkų yra atmestos. Taigi net pagal vieną atskirą atvejį gali vienas asmuo turėti dvi pilietybes arba visas jų milijonas. Nėra jokių apribojimų.

Visos problemos gali būti išspręstos Pilietybės įstatyme pridėjus dar vieną vienuoliktą atskirą atvejį: 

LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę.

Taigi darytina išvada, kad LR KT pirmininkas Dainius Žalimas aiškindamas LR Konstitucijos 12-ą straipsnį iš esmės šiurkščiai sulaužo Konstituciją ir savo priesaiką ir privalo būti pašalintas iš LR KT 74-am Konstitucijos straipsnyje numatyta tvarka.

Kiekviena minutė, kol D.Žalimas yra poste ir šiurkštus Konstitucijos sulaužymas, už ką yra atsakingas Seimas ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Suprantama, kad nesulausime jokios reakcijos iš antikonstitucinio Seimo ir konstitucinės nusikaltėlės prezidentės Dalios Grybauskaitės. Lietuva yra okupuota antikontitucininkų, Lietuvos laisvė nelaisvėje.

Ką visa tai reiškia?

Na tikrai ne pirmą kartą tenka skaityti LR Konstitucijos 12-o straipsnio aiškinimus pasitelkus tuos 3 žodžius: “niekas negali būti”. Tokius dalykus išdarinėja penktoji kolona, kitaip tariant “troliai”, kitaip tariant asmenys ardantys Lietuvos siekį tapti teisine demokratine valstybe. Vienas dalykas, kai tai daro troliai, penktoji kolona ir visai kitas dalykas, kai tai daro LR KT pirmininkas.

Paimkime vieną ryškesnį pavyzdį [2]. Šio straipsnio [2] 11-am komentare yra taip rašoma:

11. Senis Šaltis
(2019-01-14 16:25:54)
(88.222.97.16) Parašė:
jormalūzas.com eilinį kartą manipuliuoja.

Konstitucijoje nekalba apie jokias dvigubas pilietybes ir nereikia čia vėl to visiems įkišinėti per prievartą. jei kiti naudoja tokį terminą, kuris yra naudojamas ir vartojamas, tai yra kitas reikalas.

Esmė lieka ta pati – niekas negali turėti kitos pilietybės, jei nori turėti lietuviškąją. jau seniai viskas surašyta. joneli tu jau žlugęs projektas.

 

Šį sykį yra visai nesunku nustatyti tokio asmens tipą. Pasinaudodami 2017-08-28 straipsnio “Konstitucinio teismo šarlatanai (III dalis)” [3] 33-čiu ir 54-u komentarais, be komentarų galima suprasti kokio tipo “troliai” vykdo tokius Konstitucijos 12-o straipsnio aiškinimus pagal tuos 3 žodžius:

 

33. Senis Šaltis
(2017-08-11 16:46:42)
(88.222.97.16) Parašė:
ar galima jonai ir aš pasišildysiu tavo šiknoj liežuvį? Tu mano pupuliuk. Būtinai atidžiai perskaitysiu tavo visus straipsnius, komentarus ir nuorodas, bei video. Kad tik nebūčiau šarlatanas.
54. Senis Šaltis
(2017-08-11 18:57:00)
(88.222.97.16) Parašė:
Tai kad jonai 33-čiam komentare aš tau subinę laižyti gatavas, kad tik tu mane priimtum į išrinktųjų tarpą. Ten aš tau pritariu. Ar tu neskiri kur už tave, kur prieš tave?

 

33-čias komentaras įdomus tuo, kad ponas komentatorius nėra kaltinamas be esąs šarlatanu, tačiau jaučiasi kaltinamu, nes teigia: “Kad tik nebūčiau šarlatanas.  Ką tai galėtų reikšti? Šarlatanizmu yra kaltinami tik LR KT teisėjai pagal jų paliekamus antikonstitucinius veiksmus. Gal Lietuvos Valstybės saugumo departamentas, jeigu tikrai Lietuvos, išsiaiškins to “Senis Šaltis” asmenybę ir paviešins. Gal pavyks sužinoti kas jį konsultuoja?

Matydami “trolių”, kitaip penktos kolonos “susiklausymą” pagal vienodą LR Konstitucijos 12-o straipsnio aiškinimą galime pabandyti atspėti kas čia tokiems antikonstituciniams aiškinimams vadovauja. Ar LR Konstitucinis Teismas vadovauja “troliams”, ar Konstitucinis Teismas vadovaujasi trolių aiškinimais? Kadangi aiškiai matome įrodymą, kad LR Konstitucinio Teismas pirmininkas aiškina Konstitucijos 12-ą straipsnį pagal tuos 3 žodžius, tai galima manyti, kad tai ir yra idėjinis trolių įkvėpėjas.

Man kartais susidaro įspūdis, kad LR Konstitucijos 12-o straipsnio aiškinimas pagal tuos 3 žodžius atrodo, kaip drastiškas asilų bliovimas iš trolių tvarto. Gal kas nors juos ruošiasi pjauti?

Išvados: 

LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo LR Konstitucijos 12- straipsnio aiškinimas pagal “niekas negali būtiyra šiurkštus Konstitucijos pažeidimas iš esmės ją išniekinant ir pilnai atitinka penktos kolonos uždavinius Lietuvoje.

Iš pacituotų 33-čio ir 54-o komentarų matome, kad LR Konstitucijos 12-o straipsnį pagal tris žodžius “niekas negali būti” aiškina iškrypėliško mąstymo, o gal būt ir veikimo, asmenys.  

Būtina toliau  įvertinti ir kitus LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo samprotavimus [1].

Belieka stebėti ir kitų LR KT teisėjų veiksmus, LR Seimo veiksmus ir LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės veiksmus jos parinkto LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo atžvilgiu.  Nieko nedarymas yra pritarimas padarytam konstituciniam nusikaltimui. Ar ir jie yra tokie patys?

Literatūra:

 

  1. 2018-11-01 Virginijaus Savukyno straipsnis “D.Žalimas apie dvigubą pilietybę: viena pataisa viskas nesibaigs” (https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/d-zalimas-apie-dviguba-pilietybe-viena-pataisa-viskas-nesibaigs-56-1053374).
  2. 2019-01-14 straipsnis “Dvi pilietybės – nuožmus antikonstitucininkų puolimas (I)” (http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-nuozmus-antikonstitucininku-puolimasi97488/).
  3. 2017-08-28 straipsnis “Konstitucinio teismo šarlatanai (III dalis)” (http://www.ekspertai.eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaiiii-dalis93170/).

 Dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2019-01-16