pilietybe

Dr. Jonas Ramanauskas. Dvi pilietybės – nuožmus antikonstitucininkų puolimas (IV)

Written by Redakcija · 12 min read

Dvi pilietybės – aferistų teisiniai stebuklai

Nerimstama, stebimasi, blaškomasi. Tarsi būtų toks didžiulis miškas ir nežinia į kurią pusę reikia eiti. Vis dar nežinoma? Šiaip tai žmonėms, kurie tuo klausimu nesidomi, tik ir belieka vaikščioti su savo nuomone, kai klausimas jau seniai 1992-10-25 Konstitucijoje labai tobulai išspręstas.  Stebuklas, kad net Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) pirmininkė Dalia Henkė specialiai atvyksta į Lietuvą, susitinka su pačiu LR Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu ir LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės  komisijos pirmininku Antanu Vinkumi vien tam, kad sužinotų ką duos referendumas [1] dėl dviejų pilietybių, nors patį referendumą vadina „referendumas dėl dvigubos pilietybės instituto išplėtimo“ [1]

 Kitaip vadina, nes nesugeba ištarti dviejų lietuviškų reikšmingų žodžių „dvi pilietybės“. Na, nesugeba ir tiek jau to, nes, ko gero, jau niekada nesugebės – juk tikras stebuklas kai žodžius su iškreipta prasme „dviguba pilietybė“ taria visur kur reikia ir kur nereikia.

Suprantama net kodėl nesugeba ištarti „dvi pilietybės“, nes būtent LR Konstitucijos 12-as straipsnis kalba ne apie „dvigubą pilietybę“, o kalba apie dvi pilietybes „…Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“ Jeigu ištarsi žodžius „dvi pilietybės“, tai paklusi Konstitucijai, jos 14-ame straipsnyje įtvirtintai Valstybinei lietuvių kalbai. O jei tarsi „dviguba pilietybė“, tai tuomet galėsi didžiuotis, kad ir čia pavyko išsityčioti iš LR Konstitucijos – juk toks ir yra antikonstitucininkų tikslas. Kaip sakoma, tikslas pateisina priemones. Stalinistiniai kgbistiniai laikai…

Stebuklas – juk Dalia Henkė turėtų pati jau seniai žinoti „ką duos referendumas“, nes visame tame procese, kaip  PLB atstovė, aktyviai dalyvavo daug kartų. Didelis stebuklas, nes klausia pas tuos, kurie iš principo niekada nieko nenori žinoti. Pavyzdžiui, Seimo pirmininkas V.Pranckietis,  kaip valdžios žmogus, kurio jau 80 (aštuoniasdešimt) kartų klausiama „Ar dar gyva Deimantė“, vis nežino ir nežino ir net nežino, kad kai nežinai, tai reikia paklausti tų, kurie žino. Bet tokia paprasta taisyklė profesoriui yra nesuprantama.  Taigi, tikrai stebuklas, kad D.Henkė atvyksta ko tai paklausti pas NEŽINANTĮ.

Stebuklas  ar ne stebuklas, tačiau tiems klausimams LR Seimas tikrai jau daugiau nei dešimtmetį vis skiria ir skiria dėmesį. Ką ten dešimtmetį… artėjam ir prie dvidešimtmečio. Taip tai tikras stebuklas, nes kai elementariam klausimui Seimas skiria daugiau nei dešimtmetį laiko parodo, kad Seime yra nespręndžiami, bet VILKINAMI iš paskutiniųjų, gal net „sukandus dantis“. Štai už ką yra iš biudžeto šeriami seimūnai.  Tiesiog patys save šeria ir savo partijas šeria, o darbo nepadaro.

Prisiminkime, kas buvo prieš dešimtmetį nuspręsta [2]. Teisės ir teisėtvarkos komiteto sprendime (7punktas) išaiškinta taip: „Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio antrąją dalį įstatymu galima nustatyti atskirus atvejus, kai asmuo gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Pritarus siūlomai LR Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalies redakcijai, neliktų jokių apribojimų Lietuvos Respublikos piliečiui turėti keletą kitų valstybių pilietybių, kas galėtų turėti neigiamų pasekmių nacionaliniams interesams. Šiuo metu LR Seime yra svarstomas  Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pakeitimo įstatymo  projektas Nr. XP-2952(2), todėl siūlytina dvigubos pilietybės klausimus spręsti  tobulinant  įstatymų, reglamentuojančių pilietybės klausimus, nuostatas.

Ir čia jau prasideda kitų stebuklų serija. Neprasti žmonės sprendimus priima. Neįtikėtina. Bet kaip kitaip suprasti? Argi ne stebuklas, kad LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (toliau Komitetas) jau daugiau nei prieš dešimtmetį mato, kad „Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio antrąją dalį įstatymu galima nustatyti atskirus atvejus, kai asmuo gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“  Negaliu atsižavėti tokiu Komiteto įžvalgumu, sugebėjimu matyti kas yra parašyta aukščiausiame įstatyme, Konstitucijoje, kuriai Komitetui yra privalu paklusti. Taigi belieka žavėtis, tikras stebuklas, Komitetas mato ir skaito kas yra parašyta Konstitucijos 12-o straipsnio 2-oje dalyje. 

O pasirodo, kad yra kuo ir stebėtis ir žavėtis, kai mato. Bet ką daryti su tokiu Komitetu, kai jis NEMATO, gal labai nenori matyti, kas yra parašyta LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-moje dalyje: „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.“  Kodėl Komitetas nemato, gal nesuvokia?

Ar tai reiškia, kad Komitetui leidžiama skaityti Konstituciją tik nuo 12-o straipsnio 2-os dalies, nes nemato 1-mos dalies?  Kaip taip gali atsitikti? Kas čia per stebuklai Lietuvos teisėje, kai Teisės ir teisėtvarkos komitetas tiesiog mato tik dalį to, kas Konstitucijoje reglamentuoja pilietybės klausimus. Gal tai galima paaiškinti, kad veikiama pagal Valstybės niekinimo principą, valstybės naikinimo principą, kaip Lietuvos penktoji kolona, t.y. griauti, gadinti, atiminėti tai, kas pagal Konstituciją jos piliečiams priklauso.

Taigi, aktyvus antikonstitucingumo principas neleidžia Komitetui matyti ir suprasti kas yra LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-oje dalyje parašyta. Gal už tai ir mokami biudžeto pinigai, kad veikti prieš LR Konstituciją? Stebuklas – privalo matyti, bet nemato! Privalo suprasti ir galimai supranta, kad “Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant...“ ir niekaip negali atimti, nes tai įtvirtinta aukščiausiame įstatyme! Niekas neturi aukštesnės juridinės galios nei Konstitucija. Taigi, nematymas ar nesupratimas to, kas parašyta Konstitucijoje yra konstitucinis Teisės ir teisėtvarkos komiteto nusikaltimas. Tai nestebina, nes visi 7 LR Seimai yra antikonstituciniai ir visi jų komitetai antikonstituciniai, nes Seimai sudaryti ne pagal lygios rinkimų teisės principą įtvirtinta LR Konstitucijos 55 straipsnyje.  Neteisėta, nelegitimi valdžia ir elgiasi ne pagal teisės principus.

Argi? Kas čia per stebuklas? Taigi, skaitykime toliau Komiteto sprendimą: „…Pritarus siūlomai LR Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalies redakcijai, neliktų jokių apribojimų Lietuvos Respublikos piliečiui turėti keletą kitų valstybių pilietybių, kas galėtų turėti neigiamų pasekmių nacionaliniams interesams….“  Pasirodo, kad Komitetas nors ir idealiai teisingai mato kas yra parašyta LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-oje dalyje, tačiau nesutinka su tuo kas parašyta Konstitucijoje. Vadinasi, Komitetas nė nesiruošia paklusti Konstitucijai, nenori jai pritarti.  Argi ne stebuklas? Teigiama, kad paklusimas Konstitucijai gali „…turėti neigiamų pasekmių nacionaliniams interesams…“. Išvada peršasi tokia – teisinė Valstybė  yra pavojinga nacionaliniams interesams. Ir tai kalba Komitetas. Tikras stebuklas, tiksliau sakant ne Komitetas, o penktoji kolona.

Belieka pasiaiškinti, iš kur tas Komitetas traukia tokią išvadą: „…neliktų jokių apribojimų Lietuvos Respublikos piliečiui turėti keletą kitų valstybių pilietybių…“. Čia Komitetą galima vadinti stebuklų kurėju, nes Konstitucija kalba pirmiausia apie dvi pilietybes. Ko gero tikrai stebuklas, kai Komiteto nariai nesugeba suskaičiuoti iš Konstitucijos 12-o straipsnio 2-os dalies, apie kokį pilietybių kiekį kalba Konstitucija: apie dvi pilietybes „Lietuvos ir kitos valstybės pilietybes“. Tik dvi pilietybes, o ne keletą kitų valstybių pilietybes.

Ir vėl stebuklai, Komitetas rašo, kad „…neliktų jokių apribojimų…“, tai Konstitucija, o ir jie patys aiškiai matė tuos apribojimus „Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio antrąją dalį įstatymu galima nustatyti atskirus atvejus, kai asmuo gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“  Tuos apribojimus „atskirus atvejus“ privalomai turi sukurti  LR Seimas. Taip ir yra padaryta LR Pilietybės įstatyme, jau yra sukurta dešimt „atskirų atvejų“, kitaip tariant apribojimų be jokių apribojimų. Tai kaip čia to nemato Komitetas? Ką jie iš viso mato? Tai ko nors tikėtis, kad jie matytų, yra sunku, kai nemato net Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies, o mato tik 2-ą dalį ir tai ne visada.

Taigi kas čia tokie Komiteto nariai, kaip kokie „proto bokštai“? Ne ne netinka „proto bokštai“, nes proto bokštai sugebėtų perskaityti ir suprasti kas parašyta LR Konstitucijoje ir vykdytų. Gi aiškiai matome, kad jie nutaria nevykdyti Konstitucijos, niekinti Lietuvos valstybės teisinį pagrindą, o taip gali daryti tik Kremliaus bokštai, t.y. ne tik Komiteto, bet ir visi iki vieno 7-nių Seimų seimūnai, nes jie į valdžią yra prasibrovę pagal antikonstitucinį NELYGIOS rinkimų teisės principą. Tai Komitetas ir turi pateisinti savo antikonstituciškumą. Tai belieka tik išvardinti tuos 2008-06-27  Teisės ir Teisėtvarkos Komiteto [2] Kremliaus bokštus:  Komiteto pirmininkas J.Sabatauskas, komiteto nariai: A.Sereika, J.Pinskus, V.Volčiok, K.Čilinskas, G.Steponavičius, V.Aleknaitė Abramikienė; komiteto patarėjai: J.Dirma, D.Komparskienė, D.Latvelienė, R.Varanauskienė, I.Leonavičiūtė, komiteto padėjėja B. Kovalenkienė.

Tačiau būtina atkreipti dėmesį nors ir į tokio Komiteto  rekomendaciją [2]: „…todėl siūlytina dvigubos pilietybės klausimus spręsti  tobulinant  įstatymų, reglamentuojančių pilietybės klausimus, nuostatas.

Atsakymas jau yra senokai surastas. Reikia dar vieno 11-o atskiro atvejo [6] Pilietybės įstatyme:

LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę.

Ką tokia juridinė nuostata reiškia ir ar atitinka LR Konstituciją?

Kaip suprantama nė iš vieno Lietuvos piliečio, kuris gimęs Lietuvoje, negalima atimti LR pilietybės prie bet kokių aplinkybių, nes toji teisė yra įtvirtinta aukščiausiame įstatyme – Konstitucijoje. Vadinasi šią konstitucinę teisę turi visi be išimties LR piliečiai gimę Lietuvoje. Tai LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-ma dalis. Kaip žinia, LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-a dalis įvirtina tai, kad įstatymo numatytais atskirais atvejais LR pilietis gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę. Tai šioji teisė taip pat galioja visiems LR piliečiams. Belieka tik išsiaiškinti žodžio „atskiras“ tikrąją, kalbininko Jono Jablonskio išaiškintą, žodynuose seniai sunormintą reikšmę. Ir toji reikšmė yra labai paprasta, tai kas yra atskirai, tas nėra kartu. Dar labiau, Jonas Jablonskis duoda net tokį žodžio „atskiras“ pavartojimo pavyzdį : „atskirai gyvena“.

Taip tikrai ir realiai vyksta. Tas LR pilietis, kuris negyvena kartu Lietuvoje, o atskirai gyvena kitoje valstybėje, iš tikro ir toje kitoje valstybėje gali įgauti arba įgauna teisę įgyti ir kitos, tai yra tos kurioje LR pilietis gyvena, valstybės pilietybę.

Tai vėl gi jokių „antrarūšių“ LR piliečių neatsiranda, kadangi visi LR piliečiai, gimę Lietuvoje, kaip ir priklauso, turi vienodas konstitucines teises įgyti ir kitos valstybės pilietybę, tai yra kai negyvena Lietuvoje, o atskirai gyvena kitoje valstybėje. Visuomet yra taip, kad žmogus naudojasi savo teisėmis tik esant tam tikroms aplinkybėms. Net ir rinkimų teise naudojamasi tik tada, kai tie rinkimai vyksta, o ne kasdien.

„Antrarūšiais“ gal ir būtų galima pavadinti tokius piliečius, kurie įgijo antrą Lietuvos pilietybę ir nėra gimę Lietuvoje, todėl jų pilietybės klausimai yra priskirtini tik Seimo kompetencijai, o ne LR Konstitucijos kompetencijai. Nors ir tokie piliečiai visas kitas teises turi vienodas. Čia nėra pažeistas visų lygybės prieš įstatymą, Konstituciją principas, nes tokia Konstitucija. Nieko naujo pasaulyje. Net ir pagal JAV Konstituciją  negimęs asmuo negali būti JAV prezidentu. Tai yra ir JAV dviejų rūšių piliečiai, kurie gali tapti JAV prezidentais ir kurie negali. Pvz. Arnoldas Švarcnegeris negali tapti JAV prezidentu, nes nėra gimęs JAV. Tokia yra svarbi gimimo valstybėje prasmė.

Taigi pasiūlytas 11-as atskiras atvejis išsprendžia LR Pilietybės išsaugojimo problemas. Tai buvo jau ne kartą pasiūlyta Seimui, tačiau Seimas įrodė, kad jam šio klausimo išsprendimas yra NEREIKALINGAS. Taigi ir referendumas yra tik DŪMŲ uždanga prisivilioti daugiau balsuotojų. Ar paklusime aferistams, antikonstitucininkams? Jų tikslas šio klausimo niekada neišspręsti. Jie niekina Konstituciją ir Tautą.

Daug kartų jau aprašytas yra aferistas buvęs LR KT teisėjas, prof. Vytautas Sinkevičius, kuris išsiaiškinęs pagal Lietuvių kalbos žodynus Konstitucijos 12-o straipsnio žodį „atskiras“ ir kartu išsiaiškinęs Konstitucijoje nevartojamų žodžių „retas“ ir „išimtinis“ reikšmes, t.y. išsiaiškinęs, kad tai trys skirtingi žodžiai, pradeda aiškinti Konstituciją pagal žodžius „retas“ ir „išimtinis“, o ne pagal Konstitucijoje panaudotą žodį „atskiras“. Tai tas, kas savęs negerbia, tai kviečia visur aiškinti Konstituciją šį aferistą, taip pat priskirtiną prie penktos kolonos. Tai aršus antikonstitucininkas, konstitucinės nusikaltėlės prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanotas.

Bet Jūs nepatikėsite kokie stebuklai darosi su LR Konstitucinio Teismo pirmininku Dainiumi Žalimu. Tiesiog neįmanoma patikėti, tačiau, kai raštu perskaitai, tai negali nepatikėti. O tas LR KT pirmininkas Dainius Žalimas tai dar įdomiau, iniciatyviai aiškina Konstitucijos 12-ą straipnį taip pat nematydamas jo 1-os dalies ir matydamas 2-os dalies tik 3 iš 15 žodžių: „ niekas negali būti“.

Apie tai 2019-01-21 straipsnis “Dvi pilietybės – nuožmus antikonstitucininkų puolimas (III)”, LR KT pirmininkas Dainius Žalimas – penktos kolonos trolių lygio Konstitucijos aiškintojas [3] ir kreipimasis dėl jo apkaltos: 2019-01-23 LR KT, LR Seimui, LR Prezidentei, LR Vyriausybei dėl D.Žalimo. Ypatingas atvejis dėl LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos [4]. Net netenka abejoti, Teisės ir Teisėtvarkos antikonstitucininkai jokios apkaltos Konstitucijos išniekintojui neiškels. Tai čia tiems, kurie gal būt daro išvadą, kad Seimo antikonstitucininkai ką nors teisėtai gali išspręsti. Toks stebuklas neįvyks.

Apie LR KT pirmininką D.Žalimą rašiau ir anksčiau 2018-11-03 straipsnis LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo pagudravimai dėl dviejų pilietybių“ [5]. 

Ką duos referendumas?

Matydami tą antikonstitucinę terpę, laikas jau sugrįžti prie PLB valdybos pirmininkės Dalios Henkės troškimo pas Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį sužinoti „ką duos referendumas ?“. Sunku pasakyti, ką pas Seimo pirmininką galima daugiau sužinoti negu studijuojant tam referendumui siūlomą Konstitucijos 12-o straipsnio formuluotę [1]:

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais. Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas.”

Kaip akivaizdžiai matome, kad referendumui yra siūloma tai, kas jau yra įtvirtinta 1992-10-25 LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-moje dalyje: “Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais.. Ką tai reikš, kai referendumas neįvyks? Taigi propagandistai sakys, kad tuo Tauta patvirtino, kad Konstitucijoje neturi būti įtvirtinta “Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant”. Todėl šios nuostatos kaip nematė nei LR KT, nei Seimas, taip ir nematys. Jau vien dėl to visa šita formuluotė yra NIEKINGA, aferistiška ir tiksliai prieštarauja PLB nuostatai “spręsti pilietybės išsaugojimo klausimą” [1]. Pilietybės išsaugojimo klausimas yra LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies privalomo įgyvendinimo Pilietybės įstatyme klausimas. Jokio referendumo tam nereikia, o reikia iš Seimo ir LR KT išvaikyti penktos kolonos Kremliaus bokštų agentus ir Seime, Pilietybės įstatyme įtvirtinti 11-ą atskirąjį atvejį, o taip pat panaikinant Pilietybės įstatymo prieštaravimus Konstitucijai.

O koks stebuklas, pasirodo, kad PLB valdybos pirmininkė labai nusiminus [1]: “PLB vadovė apgailestavo, kad pagal dabar galiojančius įstatymus jų organizacija neturi teisės vykdyti referendumo viešinimo kampanijos, nes nėra referendumo iniciatorė.”

Tai reiškia, kad vadovė labai apgailestauja, kad negalės agituoti už pilietybės įgytos gimimu neišsaugojimą, taip taip už pilietybės NEIŠSAUGOJIMĄ. Štai kokie stebuklai darosi. Kalba už išsaugojimą, o agituos už neišaugojimą, nes per daug akivaizdu, kad nėra galimybės surinkti referendume 1,3 milijonus balsų. Tautos naikinimo procesas jau per daug toli pažengęs.

Toje referendumo formuluotėje yra toks išsireiškimas: “konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis. Taip aiškiai matome to aferisto prof. V.Sinkevičiaus įtaka, kuris Konstitucijos žodį “atskiras” pavertė žodžiu “išimtis”.  Kaip gali Konstitucijoje, kuriai privalu galioti visiems LR piliečiams, atsirasti “išimtys”?  Iš kokios peklos tokie konsultantai –  idiotai semiasi? Atsakymas tai paprastas: tai antikonstitucininkų darbo taisyklė, kova prieš  Lietuvos teisinę demokratinę valstybę.

Taigi pabandykime priartėti prie tos reikšmės, ką duos referendumas? Apie tai supranta net Seimo narys Audronis Ažubalis. Apie tai yra aprašyta 2019-01-29 straipsnyje “A. Ažubalis: valdantieji naudojasi pilietybės referendumu, kad gautų daugiau balsų S. Skverneliui” [10].  Kitaip tariant siekiama, kad į prezidento rinkimus ateitų kuo daugiau balsuotojų, nes kandidatus ir bus kam ir be žmonių parinkti, R.Karbauskis irgi parinks. Tuo siekiama eilinį kartą legitimizuoti nelegitimią valdžią. Aferiūgos, penktoji kolona, neatsisako antikonstitucinio veikimo. Tai verta dėl to pagalvoti ne tik piliečiams ir PLB ar verta dalyvauti aferistų organizuojamame referendume. Reikia suprasti, kad susidėjęs su aferistais vis tiek būsi apgautas.

Išvados:

PLB privalo politiškai sureaguoti į aferistų rengiamą referendumą ir paakinti visus PASAULYJE ir Lietuvoje nedalyvauti tokiame referendume, o taip pat ir aferistų organizuojamuose rinkimuose.  Jeigu matyčiau, kad kas nors čia teisėtai daroma, tai tikrai raginčiau aktyviau politiškai reikštis. O dabar padoriems piliečiams lieka tik vienas politinis veiksmas – nedalyvauti aferistų rengiamuose rinkimuose ir referendume.

Tik pagalvokite, “valstiečiai” rengia referendumą ir siūlo prezidentu Saulių Skvernelį, kai tas net nesugeba 80 kartų paklaustas atsakyti: Ar dar gyva Deimantė? Ar kuris nors iš kandidatų į prezidentus gali ar nori atsakymo į klausimą “Ar dar gyva Deimantė?” Ar ne per sudėtingas klausimas?

O ar nors vienas kandidatas į prezidentus gali atsakyti į klausimą dėl aferistinio referendumo reikalingumo? Negali, tai kam tokie niekingi kandidatai yra reikalingi Lietuvai?

Ar gali nors vienas kandidatas į prezidentus gali  išstenėti ką nors apie nelegitimius Seimo rinkimus? Negali. Tai kam tokie reikalingi Lietuvai?

Tai kam reikia eiti į balsavimus, kai nėra rinkimų, kai nėra nė vieno kandidato į Lietuvos prezidentus sugebančio pasisakyti svarbiais Lietuvai klausimais.

Nemanau, kad ši visa kritika parodo, kad Lietuvoje nėra teisininkų nei Seime, nei Konstituciniame Teisme, o tik vien durniai. Tai tikrai nėra durniai, tai asmenys sąmoningai veikiantys prieš Lietuvos valstybę, tai penktoji kolona, Kremliaus bokštai.

 Tas niekam nereikalingas referendumas kainuos apie du milijonus eurų, kad būtų pabandyta prisikviesti kuo daugiau balsuotojų ir “prastumti” savąjį prezidentą. Kova tarp gaujų.

Dar norėčiau atkreipti dėmesį į faktą, kad  pinigai skiriami ne vien referendumo pravedimui, tačiau jie skiriami ir priešingai agitacijai prieš teigiamą referendumo rezultatą. Bet apie tai tikiuosi parašysiu kitame straipsnyje Dvi pilietybės – nuožmus antikonstitucininkų puolimas (V)“ dalyje.  Todėl visiškai neatsitiktinai [1] „PLB vadovė apgailestavo, kad pagal dabar galiojančius įstatymus jų organizacija neturi teisės vykdyti referendumo viešinimo kampanijos, nes nėra referendumo iniciatorė.

Užkardykime niekadėjų, antikonstitucininkų savivalę, neikime į aferistų organizuojamus balsavimus.  Organizuojamas referendumas tai tik eilinė antikonstitucinių nuodų dozė Lietuvos piliečiams. Toks yra atsakymas PLB valdybos pirmininkei Daliai Henkei į jos klausimą “Ką duos referendumas?”. 

Patarimas PLB: Sureaguokite politiškai į aferistų organizuojamą referendumą, atsisakykite sudalyvauti tokioje aferoje, nes kitaip liksite aferistų apgauti, kaip visiški durniai.  Jie ir dabar iš Jūsų juokiasi už pilvų susiėmę, tiesiog tyčiojasi.  O kas Jūs tokie, kad to nesuprantate? Savigarbos turite?

Pasižiūrėkime dar kartą į straipsnį [1] ir pamatykime kaip yra cituojamas LR Konstitucijos 12-as straipsnis: “Šiuo metu Konstitucija numato, kad išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis.” Ar atrodo teisingai? Kiekvienas nepastabus pasakys: teisingai, ko čia kabinėjiesi? O tai yra didžiausia neteisybė ir netikslumas, nes pamirštama apie 3,7 milijonų LR piliečių neatimama teisė į LR pilietybę įtvirtintą LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-moje dalyje “LR pilietybė įgyjama gimstant….”.

Šito nemato LR Seimas, LR KT, LR prezidentai ir taip vadinami homosovietiniai “inteligentai”, greičiau kgbistiniai agentai. Ir abi šios LR Konstitucijos 12-o straipsnio vertybinės nuostatos privalo galioti kartu. Tai kas jie tokie yra, kad prisiekę Konstitucijai nemato kas joje yra parašyta?  Taip nemato ir visa spauda, neaptikau tikslaus pacitavimo. Štai jums ir antikonstitucinė propaganda. Taigi neatidžiam atrodo pacituota tiksliai, o iš tikro yra didžiulis MELAS, nes “pamirštama” net 3,7 milijonų piliečių Konstitucijoje įtvirtintos neatimamos teisės. Kaip žinia, pusė tiesos yra MELAS.  

Literatūra:

  1. 2019-01-31 Jūratės Skėrytės straipsnis „D.Henke: lietuviams trūksta informacijos, ką duos referendumas” (https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/d-henke-lietuviams-truksta-informacijos-ka-duos-referendumas-56-1095926#_).
  2. 2008-06-27 „LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS, PAGRINDINIO  KOMITETO I Š V A D A, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL REFERENDUMO DĖL DVIGUBOS PILIETYBĖS, PASKELBIMO PROJEKTUI (XP-2512)“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.323192?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=aa828dea-4885-40a5-869d-bfc6a401169f).
  3. 2019-01-21 straipsnis “Dvi pilietybės – nuožmus antikonstitucininkų puolimas (III)”

(https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8023:lr-kt-pirmininkas-dainius-zalimas-penktos-kolonos-troliu-lygio-konstitucijos-aiskintojas&catid=31&Itemid=101)

  1. 2019-01-23 LR KT, LR Seimui, LR Prezidentei, LR Vyriausybei dėl D.Žalimo. Ypatingas atvejis dėl LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos (https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8045:ypatingas-atvejis-del-lr-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-apkaltos&catid=33&Itemid=141).
  2. 2018-11-03 straipsnis „LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo pagudravimai dėl dviejų pilietybių“ (http://www.ekspertai.eu/lr-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-pagudravimai-del-dvieju-pilietybiu/).
  3. 2018-05-01 straipsnis „Tragiška PLB nuostata dėl dviejų pilietybių” (http://www.ekspertai.eu/tragiska-plb-nuostata-del-dvieju-pilietybiu/).
  4. 2018-05-05 straipsnis „Pastabos dėl 2018-04-27 rezoliucijos „Dėl pilietybės išsaugojimo“ (http://www.ekspertai.eu/pastabos-del-balandzio-27-drezoliucijosdel-pilietybes-issaugojimo/).
  5. 2018-05-13 straipsnis „Pilietybių beprotybė”

(http://www.ekspertai.eu/pilietybiu-beprotybe95728/)

  1. 2018-05-25 straipsnis “Dvi pilietybės niekšų nelaisvėje”

(http://www.ekspertai.eu/-dvi-pilietybes-nieksu-nelaisveje/)

  1. 2019-01-29 straipsnis “A. Ažubalis: valdantieji naudojasi pilietybės referendumu, kad gautų daugiau balsų S. Skverneliui” (https://www.biciulyste.com/pilietybe/a-azubalis-valdantieji-naudojasi-pilietybes-referendumu-kad-gautu-daugiau-balsu-s-skverneliui/).

 joramlt@yahoo.com