pilietybe

Dr. Jonas Ramanauskas. LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo pagudravimai dėl dviejų pilietybių

Written by Redakcija · 11 min read

LR Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas  pasisako už žmogišką, teisiškai pagrįstą, diskusiją, 2018-11-01 straipsnyje [1] „KT vadovas: norėtųsi, kad diskusijos dėl dvigubos pilietybės būtų dalykinės, o ne emocinės“.  Tikra tiesa – LR Konstitucija – aukščiausias valstybės valdymo Įstatymas, suteikiantis piliečiams teises ir jų atimti negali. LR Konstitucija negali savęs paneigti – tai , kas įtvirtinta Konstitucijoje (kaip tiesiogiai taikomas aktas) yra PRIVALOMA ne tik Seimui, LR KT, bet ir Pilietybės įstatymui. Pilietybių klausimas įtvirtintas LR Konstitucijos 12  straipsnyje, tad ir sprendimas privalomas visiems tik tikslus, teisiškas:Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.

Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.

Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.”

Beje, buvęs Vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis negalėjo būti aukščiau Konstitucijos, kai atėmė iš Ž.Ilgausko LR pilietybę.

Konstitucija pati sau prieštarauti negali, negali panaikinti tų nuostatų, kurias įtvirtina. Todėl aiškinti konstitucinę nuostatą „Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas”, kad Konstitucija suteikia teisę į LR pilietybės netekimą ( „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir…“),  negalima. Toji nuostata yra taikytina tik tiems LR piliečiams, kurie LR pilietybę įgijo „ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.“. Tai patvirtina Konstitucijos 12-o str.  3-čia dalis: ,,Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas

Klausimas paprastas – ar LR KT, Seimas matė, skaitė, studijavo LR Konstituciją, ar suvokė kas joje yra įtvirtinta? O gal tik apsimeta nematę?

Būtina suprasti, kad pagal LR Konstituciją, pilietybė įgijama: a) kai  LR LR pilietybė įgyjama gimstant; b) ir  „kitais įstatymo nustatytais pagrindais.“ LR Konstitucija sako, kad LR piliečiais gali tapti ne vien pilietybę įgydami gimstant, bet ir kitaip, kaip Pilietybės įstatymas, t.y. LR Seimas (!), nustatys. Išvada:LR pilietybės įgijimas „kitais įstatymo nustatytais pagrindais“ yra Seimo, įstatymo leidėjo, kompetencijoje.

Tap pat privalu suvokti, kad „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant…“ yra ne Seimo, bet LR Konstitucijos kompetencijoje. Tad  tokia nuostata gali būti pakeista, panaikinta tik visuotinio referendumo būdu pagal Konstitucijoje nustatytas Konstitucijos pakeitimo taisykles. Tai berods tokio referendumo niekas ir neskelbia, jo niekas ir neprašo to daryti.

Dar labiau, nors ir labai keistai atrodo, tačiau Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) prašo šią nuostatą „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant“ įtvirtinti, kai toji nuostata jau yra įtvirtinta LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-oje dalyje. Dar gi pritaria referendumui, kad toji nuostata būtų įtvirtinta, nors jau yra įtvirtinta Konstitucijoje. Belieka emociškai paklausti: ar su proteliu nesusipykote? -Susipykote.

Problema yra, nes nei Seimas, nei LR KT nenori matyti šios konstitucinės nuostatos jau 26 metus ir net nesiruošia jos įtvirtinti Pilietybės įstatyme. Dar labiau, ne tik, kad nesiruošia įtvirtinti, tačiau net drįsta ATIMINĖTI, kai asmuo išvykęs iš Lietuvos, t.y., gyvenantis ne Lietuvoje, teisėtai įgyja ir kitos valstybės pilietybę, ką garantuoja tos pačios LR Konstitucijos 12-o str. 2-a d.

Primenu, kad LR Konstitucija yra VIENTISAS ir tiesiogiai taikomas aktas, kaip ir parašyta LR Konstitucijos 6-ame straipsnyje:

Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.

Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.”

Vientisas aktas – tai aktas, kuriame visos nuostatos privalo galioti kartu. Kai turime tokią vientiso akto situaciją, tai privalome sukurti tokį Pilietybės įstatymą, kuriame būtų įtvirtintos visos nuostatos, kurios apibrėžia, šiuo atveju, pilietybės institutą, kitaip tariant ,,visumos savybes”, dar kitaip, tariant viso LR Konstitucijos 12-ame straipsnyje įtvirtintų nuostatų privalomą galiojimą, t.y jų įtvirtinimą Pilietybės įstatyme.

Ir čia mes susiduriame su tikrai rimta problema. Ne kiekvienas gali tai suvokti, pamatyti ir suformuluoti kelių esminių nuostatų kartu pasireiškiančias savybes. Taip atsiranda „įstatymo dvasia“, kaip LR KT mėgsta teigti „Konstitucijos dvasia“. Taigi, kiekvienas pagal proto sugebėjimą gali matyti ir pamatyti arba nepamatyti skirtingas konstitucinių nuostatų visumos savybes. Išvada paprasta: Konstitucijos išaiškinimas priklauso nuo išaiškintojų protinių sugebėjimų matyti konstitucinių nuostatų visumos savybes, kitaip tariant „Konstitucijos dvasią“. Gal nemažai iš jų net nesugeba suprasti, o ką gi reikia matyti, ko reikia ieškoti?

Tai ką šioje situacijoje matau LR KT išaiškinimuose? O, siaube! LR KT teisėjai nemato pačios pirmosios ir svarbiausios LR Konstitucinės nepajudinamos nuostatos, kad „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant“. Tai reiškia, kad LR KT net negali pradėti analizuoti, aiškintis ir nustatyti Konstitucijoje įtvirtintų esminių nuostatų visumos savybes, nes tos visumos nelieka, kai nematoma ar nenorima matyti, kad „„Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant“. Nenorima matyti apie 3,7 milijonų LR piliečių konstitucinės teisės. Ar nesiaubinga?!  Gali būti, kad norima tik paneigti. Visiškai tikiu, kad KT savo NUOMONĘ iškelia aukščiau LR Konstitucijos ir tuo būdu pasireiškia… kaip homosovietikai. Teisė privalo būti aiškinama taip kaip parašyta, o ne taip, kaip kam į galvą šauna. Tokia nuostata nėra kokia naujiena, net naujausias JAV Aukščiausio Teismo teisėjas Brett Michael Kavanaugh tai patvirtina. Tai tiesiog teisės klasika. Jei laikysimės tokios nuostatos, kad teisę galima aiškinti kaip kam šauna į galvą, tai tuomet ir teisės nebeliks.

Taigi, ką siūlau? Siūlau pradėti aiškintis LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-os dalies nuostatas ir visą laiką turėti omenyje LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies nuostatą „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant“, kuri atspindi LR piliečių konstitucinę teisę. Nė akimirkos negalima šios nuostatos pamiršti ir paneigti, nes kitaip nesuprasime, kas yra parašyta LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-oje dalyje. Reikia suprasti, kad LR Konstitucija galioja VISIEMS be išimties LR piliečiams vienodai, vienoda apimtimi.  Ne taip, kaip kalba LR KT teisėjai gal jau 17 metų…. apie išimtis, retumus ir ne plačius paplitimus.  3,7 milijonai, tai beveik visi LR piliečiai gimę Lietuvoje.

Tai kas gi tokio toje LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-os dalies nuostatoje taip stebuklingai parašyta lietuvių kalba, kad per 17 metų LR KT teisėjai niekaip negalėjo suprasti?  Konstitucijos teksto vertimui nepakanka žinoti kalbą – reikia suprasti teisės esmę,  suprasti kas parašyta, t.y., pirmiausia taikyti lingvistinį juridinio teksto aiškinimą, kuris yra pagrindinis teisės aiškinimo būdas. Kol nesuprasi kas parašyta, tol negalėsi ir taikyti.

Ką aiškina LR KT? Kurioziniai dalykai – LR KT atmeta lingvistinį teisės aiškinimo būdą ir prioritetą suteikia „konstitucinėms dvasioms“. Galima  ir neprieštarauti, jeigu tos „konstitucinės dvasios“ atspindėtų konstitucinių esminių nuostatų visumos savybes, kad visos konstitucinės nuostatos būtų įgyvendintos. Tačiau, kaip pamatome, kad LR KT niekaip nemato LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies, tai apie LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-os dalies išaiškinimą ar pačios „konstitucinės dvasios“ teisingą sukonstravimą negali būti net kalbos. Paiškinsiu akivaizdžiau – pavyzdėliais iš kitos srities.

Įsivaizduokime komandą, kuri surenka automobilį. Korpuse sumontuoja ratus, langus, duris, transmisiją, vairą ir t.t. ir t.t., tačiau jeigu pamiršta variklį, tai toks dalykas nesivadins automobiliu, nes nevažiuoja.

Kad ir kokie Darius ir Girėnas didvyriai bebūtų, tačiau su vienu „Lituanicos“ sparnu vis tiek nebūtų pakilę.

Taip ir su LR KT – jie pamiršta LR Konstitucijos variklį, 3,7 milijonų LR piliečių konstitucines teises: Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant“. Nejuokinga. LR KT ir LR Seimas veikia prieš LR piliečių konstitucines teises, nes „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant“ dar iki šiol nepajudinamai neįtvirtinta LR Pilietybės įstatyme, nes įtvirtinus jokių referendumų dėl dviejų pilietybių nereikėtų, to siekia ir PLB.

Taigi pabandykite išsiaiškinti LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-ą dalį niekaip nepamiršdami 1-os dalies. Nes tai sudaro vienas nuo kito neatskiriamą konstitucinių vertybių visumą. Aiškiai ir paprastai sakoma: „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“ Tai reiškia, kad tik įstatymas gali numatyti tuos atskirus atvejus. Dar griežčiau Konstitucija pabrėžia LR pilietybės reikšmę, kad „niekas negali“, kitaip  kaip „išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus…“  būti kartu „Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“.

Taip, pilietybės institutas iš tikrųjų užima labai svarbią vietą Valstybėje ir todėl nieko blogo tame, kad LR Konstitucija primygtinai ir su perteklimi pabrėžia, kad „niekas negali“, kitaip  kaip „išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus…“. Juk praktiškai Konstitucijoje užtektų ir tokio teiginio: Įstatymo nustatytais atskirais atvejais LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu. Taip teigia ir supranta šį sakinį ir LR KT. Atrodytų tai ko čia daugiau ir reikia?

Įdomu, kad LR KT  LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-ą dalį pradeda skaityti nuo vidurio: „…niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“. Tokiu atveju LR Konstitucija yra iškraipoma neatpažįstamai. Nesuvokiamai neatpažįstamai ir taip toks sakinys yra įspraudžiamas į antikonstitucinių propagandistų lūpas ir jie pasidaro nebežinantys kas jiems patiems darosi. Kaip išprotėję. Nors gal būt tokiems iškraipymams ir gadinimams specialius mokslus praėję, atitarnauja.

Iš čia toliau tęsiama didžioji LR KT kova prieš LR Konstituciją. Kaip tai daroma. Pradedama aiškintis lietuviškų žodžių reikšmės pagal Lietuvių kalbos žodynus. Taigi einama labai teisingu keliu. Išsiaiškinama trijų lietuviškų žodžių reikšmės: atskiras, retas ir išimtinis.  Lietuvių kalbos žodynai šių žodžių reikšmes paaiškina ir todėl aiškiai pamatome, kad tai yra trys SKIRTINGI žodžiai. Ir čia prasideda neįtikėtini dalykai. Visi trys skirtingi lietuviški žodžiai yra „suplakami“ į dvi reikšmes „retas ir išimtinis“ ir visiškai pamirštama žodžio „atskiras“ reikšmė, tokiu būdu be jokio referendumo yra pakeičiame LR Konstitucijos 12-o straipsnio esmė. Aiškinama, kad atrodytų taip, kad „atskiras“ yra maždaug „retas ar išimtinis“. Tačiau taip nėra. Tai skirtingi žodžiai. Taigi LR KT privalėjo aiškintis tik LR Konstitucijoje naudojamo žodžio „atskiras“ reikšmes ir ne kitaip. Tokiu atveju nebūtų galima taip aiškiai sufalsifikuoti Konstitucijos teksto. Tai parodo, kad Konstitucijos aiškinimas buvo falsifikuojamas sąmoningai.

Ir tai yra LR KT didžioji antikonstitucinė afera pilietybių klausimu., o kalbėti apie LR KT „konstitucines dvasias“ nėra prasmės. LR KT teisėjai šiurkščiai sulaužo savo priesaikas ir Seimas privalėtų tokius LR KT teisėjus, kuriuos patys ir paskyrė,  apkaltos proceso tvarka pašalinti iš pareigų. Bet viso to neįvyksta, nes pats Seimas yra išrinktas antikonstituciškai [5]. Tai tokia padėtį turime Lietuvos valstybėje, kai ranka ranką plauna. Valdžia niekina LR Konstituciją, kuriai prisiekė. Tokio „garbingumo“ asmenys valdo Lietuvos valstybę.

Puikiai suprasdami LR Konstitucijos esmę, ji yra visiems LR piliečiams taikytina vienoda apimtimi ir pilietis savo teisėmis gali naudotis arba ne, tačiau niekas iš jo konstitucinių teisių atimti negali, nes Konstitucija yra aukščiausias įstatymas. Todėl ypač keistai atrodo, kai sužinome, kad iš Lietuvoje gimusio Žydrūno Ilgausko, jam neprašant, buvo atimta Lietuvos pilietybė, įgijus JAV pilietybę. LR Konstitucija buvo šiurkščiai pažeista, nes Konstitucija yra tiesiogiai taikomas aktas.

Šiuo klausimu internete yra paplitusi nuomonė, kad įgijus ir kitos valstybės pilietybę yra atsisakoma LR pilietybės. Tai nėra teisingas, teise pagrįstas, aiškinimas, nes tokiu atveju nė prie kokių aplinkybių LR pilietis negalėtų įgyti ir kitos šalies pilietybės neprarasdamas LR pilietybės. Teigiama, kad jis pats atsisako. Tačiau Konstitucija įsakmiai nurodo, kad įstatymo nustatytais atskirais atvejais LR pilietis gali būti ir kitos valstybės pilietis.  Dėl šios priežasties teiginys, kad LR pilietis įgydamas ir kitos valstybės pilietybę atsisako LR pilietybės, teisiškai nepagrįstas. Kaip žinia, jau turime apie 25000 LR piliečių, kurie turi LR ir kitos valstybės pilietybę.

Atsiremiame į Konstitucijoje panaudoto žodžio „atskiras“ reikšmę. Tai Konstitucijos kūrėjai Konstituciją rašė lietuviškai ir tą tekstą redagavo net lietuvių kalbos specialistai. Vadinasi, Konstitucijos kūrėjai į Konstituciją įvedė lietuvišką žodžio „atskiras“ reikšmę (kurią sunormino žymus kalbininkas Jonas Jablonskis),  taip, kaip lietuvių kalboje ir reiškia. Nesunku suprasti, kad „atskiras“ yra tas, kas nėra kartu. O tai pervertus į teisinę kalba Konstitucijoje panaudotą išsireiškimą „atskiri atvejai“ galime suprasti, kad tuos „atskirus atvejus“ apibrėžia įstatymu nustatytos aplinkybės ir visi LR piliečiai, kurie tenkina tas aplinkybes, gali būti ir kitos valstybės piliečiais. Dar gražiau, kalbininkas Jonas Jablonskis duoda net žodžio „atskiras“ naudojimo pavyzdį „atskirai gyvena“ – Ž.Ilgauskas gyveno atskirai, JAV ir todėl turėjo teisę įgyti ir kitos šalies pilietybę, šiuo atveju JAV pilietybę. Taigi pasielgė teisiškai, pasinaudojo savo teise.

LR Pilietybės įstatymas suformuoja atskirus atvejus, pagal kuriuos visi LR piliečiai, kurie tenkina tas atskirų atvejų suformuotas aplinkybes, gali būti ir kitos valstybės piliečiais. Taigi, Seimo teisininkai tuo būdu visiškai paneigė LR KT aiškinimus apie dviejų pilietybių „retumus“, „išimtis“ ir „nepaplitusius reiškinius“. Tačiau yra dar daug dalykų, kurių dėl Konstitucijos išaiškinimo apgavysčių, dar nepadaryta. 

PLB konstituciniams reikalavimams dėl konstitucinės nuostatos „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant“ Pilietybės įstatyme įtvirtinimo dar darbas nepadarytas. Reikia dar vieno įstatymu įtvirtinto atskiro atvejo [2]: 

LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę.

Čia kalbama tik apie tuos LR piliečius, kurie gimę Lietuvoje, o tie kurie kitaip gavo LR Pilietybę, tai šis klausimas yra įstatymo leidėjo, Seimo, kompetencijoje.  Kai LR pilietis išvyksta į kitą valstybę, tai yra kai atskirai, ne Lietuvoje gyvena, tai pagal tos kitos šalies įstatymus gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę. Kaip matote, jokia kita valstybė negali Lietuvoje prigaminti „savo“ piliečių, nes pagal LR Konstituciją, tik tie LR piliečiai, kurie gimę Lietuvoje, ir išvykę gyventi į kitą šalį, gali įgyti ir kitos šalies pilietybę. Tai yra Lietuvoje gyvenantis LR pilietis negali įgyti ir kitos valstybės pilietybės. Tačiau visi kurie išvyksta iš Lietuvos gyventi atskirai, tokia teise gali pasinaudoti arba ne. Tokiu būdu ta pati konstitucinė teisė galioja visiems LR piliečiams, kurie piliečiais tapo pasinaudodami Konstitucijos 12-o straipsnio 1-ma dalimi. Taigi Konstitucija galioja visiems be išimties piliečiams vienoda apimtimi, kai jie LR pilietybę įgija gimstant. O kitiems LR piliečiams taip, kaip Pilietybės įstatymas nustato ar nustatys, kaip bus pašalinti LR pilietybės įstatymo prieštaravimai Konstitucijai. 

Tokiu būdu atmetami ,,patriotiškų inteligentų“ priekaištai, kad kai kurie LR piliečiai bus nelygūs prieš įstatymą ar Konstituciją, nes vieni turės vieną LR pilietybę, o kiti dvi. Kiekvienas LR pilietis su gimimu įgyta pilietybe gali pasinaudoti savo teise įgyti ir kitos šalies pilietybę, kai apsigyvena toje kitoje valstybėje ir įgauna teisę į kitą pilietybę natūralizacijos būdu. Taip teisine prasme visi pasidaro lygūs, nėra lygesnių. Štai kaip protingai yra surėdytas, surašytas LR Konstitucijos 12-as straipsnis. Belieka tik žavėtis ir lietuviškai suprasti kas yra parašyta ir vykdyti, o ne naudotis tuo kas ypatingai šiurkščiai suklastota LR KT  „konstitucinėse dvasiose“ [3]. Pamirškite visam laikui tą metodą, kai atiminėjamos piliečių Konstitucijos garantuotos teisės, jei kuriate teisinę, demokratinę valstybę. Beje, analizė rodo, kad veikiama tiksliai priešingai.  Tai koks bus rezultatas?

LR KT pirmininko D.Žalimo samprotavimai [1]

Tiesiog negalima nesistebėti [1], kaip teisingai D.Žalimas kritikuoja: „„Kalbant apie daugybinę pilietybę, kartais norėtųsi, kad tos diskusijos būtų labiau dalykinės, o ne tik emocinės. Pasakoma maždaug taip: „jeigu turėsiu Lietuvos piliečio pasą ir toliau būsiu lietuviu“. Tokia diskusija neturi jokios teisinės prasmės ir jokio teisinio pagrindo“, – ketvirtadienį interviu Lietuvos radijui sakė D. Žalimas.“

Taip ir tiktai taip, diskusija turi turėti teisinę prasmę, kurios pagrindas yra LR Konstitucija.

Visgi labai keistai atrodo  tas D.Žalimo noras turėti dalykines diskusijas. Keistai atrodo todėl, kad į Seimą, visiems jos nariams, į LR Konstitucinį Teismą, visiems be išimties teisėjams, jau ilgą laiką, gal kokį 30 kartų visiems, vis siunčiu ir siunčiu elektroniniu paštu straipsnių, kurie yra publikuoti, tačiau LR KT net nesugeba užregistruoti ir atsakyti. Absoliuti tyla. Tai apie kokią dalykinę diskusiją ponas D.Žalimas kalba? Ar kalba tik apie tuos, kurie „katučių ploja“?  Baisu klausytis. Mano laiškus tikrai gauna, nes atgal nesugrįžta, straipsniai išspausdinti ir prieinami visiems. Be to, LR KT įstatymo 62 straipsniu yra įpareigoti keisti savo sprendimus savo iniciatyva, kai  tam yra priežastys?!

Priežastys nepaprastai svarbios: LR KT šiurkščiai sulaužė Konstituciją, sufalsifikuodamas jos turinį. Dar kaltė didėja, kai sufalsifikuotas LR Konstitucijos turinys plačiai platinamas žiniasklaidoje, taip viešai tyčiojamasi tiek iš Seimo, tiek iš visuomenės. LR KT ir Seimo kaltė didėja, nes ir toliau vadovaujamasi sufalsifikuotu LR Konstitucijos turiniu. Šis straipsnis išsiųstas į LR KT, Seimą, Prezidentūrą, Vyriausybę. Ar sulauksime dėmesio, reakcijos? Nė neabejoju (su 99,99  procentų tikimybe) kad reakcijos nebus, kaip nebus užregistruota, jog toks laiškas (e-mail‘o paštu) gautas. Net jei atsitiks toks dalykas, kad užregistruos, tai jau tikrai dokumento pavadinimo tikrai nesugebės nurodyti. Iki šiol bent taip absoliučiai visą laiką ir buvo. Tai apie kokią dalykinę diskusiją kalba LR KT pirmininkas Dainius Žalimas? 

O kaip su emocijomis? Kai matai tokius nusikaltimus prieš LR Konstituciją…. kaip gali žmogus ramus išlikti? Patarkite…

Nesuprantama D.Žalimo naudojama terminologija apie “daugybinę pilietybę“, nes LR Konstitucija kalba ne apie „dvigubą“  ar  „daugybinę“  pilietybę, o tik apie dvi pilietybes: „Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.” Tai tokie LR KT pirmininko teisiškai netikslūs sakymai labai stebina. Teisė yra tikslus mokslas, čia nėra kabinėjimasis prie žodžių. Kai nuo vieno teisinio netikslumo pereinama prie kito netikslumo, tai teisė išnyksta, lieka tik nuomonė, rusiškai skambėtų – ,,po poniatijam”. Gal ten ir įgytas patyrimas? Tai taip ir gyvename ne pagal teisę, ne pagal Konstituciją, o ,,po poniatijam”. Net ir referendumas rengiamas ,,po poniatijam”, net nesupratus kas parašyta Konstitucijoje [4].

Išvada: LR KT pirmininkas Dainius Žalimas kalba apie dalykinės diskusijos dėl dviejų pilietybių būtinumo. Tačiau iki šiol į tą ilgai bevykstančią diskusiją LR KT neįsitraukė nė jokiu pavidalu, nors apie tai yra informuoti laiškais. Tai tokie ir yra D.Žalimo pagudravimai.  Jūs ten dalykiškai diskutuokite, o mes į tai jokio dėmesio nekreipsime. Taigi, žodžiai ir darbai neturi vienovės. Kaip sakoma – vieną galvoja, kitą kalba, o trečią daro, kaip darė, taip ir darys. Būtų malonu klysti, kad tik būtų nauda.

Literatūra:

  1. 2018-11-01 Milenos Andriukaitytės, BNS, straipsnis “KT vadovas: norėtųsi, kad diskusijos dėl dvigubos pilietybės būtų dalykinės, o ne emocinės” (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kt-vadovas-noretusi-kad-diskusijos-del-dvigubos-pilietybes-butu-dalykines-o-ne-emocines.d?id=79472769#cxrecs_s).
  2. 2018-05-01 straipsnis „Tragiška PLB nuostata dėl dviejų pilietybių” (http://www.ekspertai.eu/tragiska-plb-nuostata-del-dvieju-pilietybiu/).
  3. 2017-08-28 straipsnis “Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema” (http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312/).
  4. 2018-10-13 straipsnis “Dvi pilietybės ne konstitucinė problema. Išprotėjimas nesibaigia” (http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problemaisprotejimas-nesibaigia96728/).
  5. 2016-09-11 straipsnis “ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825). 

 dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com 

2018-11-03