pilietybe

Dr. Jonas Ramanauskas. Paso nešiotojas prof. Povilas Gylys

Written by Redakcija · 2 min read

Susidomėjau 2018-09-26 prof. Povilo Gylio straipsniu „Emigrantai ir pilietybė“ [1]. Susidomėjau, nes prof. Povilas Gylys tame straipsnyje [1] taip rašo:

Ir apie pilietybę. Nepradėsiu diskusijos apie referendumą pilietybės klausimu. Tik priminsiu, kad reikia skirti paso nešiotoją ir pilietį. Tikras pilietis – žmogus, kuriam RŪPI jo pilies, jo šalies reikalai.”Labai teisingai prof. P. Gylys rašo, kad „nepradės diskusijos apie referendumą pilietybės klausimu“. Labai teisingai rašo, nes toji diskusija jau seniai prasidėjusi. Galėtų nors nuomonę, jei nėra žinių, išsakyti tuo klausimu, jei yra tikru piliečiu – žmogumi, kuriam RŪPI jo pilies, jo šalies reikalai.  Tai jei tos nuomonės nėra, tai ir gauname, kad prof. P.Gyliui NERŪPI jo šalies reikalai. O klausimas yra aktualus, nes Lietuvos valdžia siekia referendumu išdarkyti LR Konstituciją ir susilpninti Lietuvos nacionalinį saugumą. Lietuvos valdžia tuo referendumu siekia apginti LR Konstitucinį Teismą, kuris prisiekė Konstitucijai ir IŠNIEKINO LR Konstitucijos žodį, raidę ir dvasią lyg durnaropių apsiriję. Apie tai galima detaliai pastudijuoti 2017-08-28 straipsnyje „Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema” [2] ir kituose daugybėje straipsnių, kurių nuorodos yra tame straipsnyje [2] taip pat.

Jeigu kartais prof. P.Gylys būtų ne vien paso nešiotoju, o dar ir piliečiu, tai tikrai nesunkiai pastebėtų, kad tas „pilietybių referendumas“ tikrai negali duoti teigiamo rezultato, o daromas tik tam, kad ateitų į taip vadinamus „rinkimus“ daugiau balsuotojų. Dar labiau, busimas referendumas dėl pilietybių, kai pralaimės, o pralaimės, tai duos „atleidimą“ LR Konstitucinio Teismo šarlatanams [5] teigti, kad jie yra teisūs iškraipydami ir išniekindami LR Konstituciją, kuriai prisiekė. Šarlatanai turės pasiteisinimą, kad tauta to nenori nors ir visas šimtas procentų balsuotojų už tai pasisakytų, nors jų balsų niekaip negali užtekti referendumo įvykimo faktui užfiksuoti. Taigi turime labai gudrius aferistiškus Lietuvos valdžios siekius. Jokio atsitiktinumo tame nėra. Tai tokiam ponui prof. P.Gyliui, kaip kokiam emigrantui, anot jo pačio žodžių [1]: „Tai gerai, bet VALSTYBINIAI, NACIONALINIAI reikalai jiems nelabai rūpi.„ O juk prof. P.Gylys labai mėgsta pakalbėti apie bendrąjį gėrį. Tai pabandysiu parodyti, kad tai tik kalbėjimas, o darbais nelabai linkęs prie prisidėti. Įrodysiu konkrečiu pavyzdžiu.

2016-04-13 penkiems Seimo nariams, kuriuos tuo laiku laikiau padoriais žmonėmis, tame tarpe ir prof. Povilui Gyliui, mėgstančiam pakalbėti apie bendrą gėrį, pasiunčiau 2016-04-13 straipsnį „Eilinį kartą antikonstituciniai rinkimai – valdžia nelegitimi” [3]. 

Padoriais ir garbingais asmenimis laikau tik tuos ir iki tol, kol jie patys neįrodo, kad tokiais nėra. O jau tada man atleiskite. Aferistai man nėra autoritetas.

Ir ką Jūs manote…. asmens, kuris deklaruoja susirūpinimą bendru gėriu, visiškai  nesudomino faktas, kad Lietuvoje visą laiką vyksta antikonstituciniai rinkimai. Kaip taip gali būti? Seimo narys, profesorius, buvęs Užsienio reikalų ministras, net ne bailių, o Drąsos partijos narys ne kartą prisiekęs LR Konstitucijai Povilas Gylys niekaip nepakrutino nė mažiausio pirštelio, kad atkurti konstitucinę tvarką Lietuvoje ir išlikti padoriu ir garbingu paklūstant Konstitucijai. Ne bet kokia tvarką, o konstitucinę, tik kurios laikantis gali atsirasti legitimi, teisėta Lietuvos valdžia. Nepakrutino pirštelio, neparašė jokio atsakymo ir toliau gyvena, straipsnius rašinėja… kažkokius niekus tauškia, kuriais patikėti jau nebegalima, nes nėra pasitikėjimo tokiu žmogumi.

Po to dar daugybę kartų tuo klausimu kreipiausi į visus Seimo narius, į visas partijas, į Vyriausybę, Prezidentūra….. nustačiau: VISI IŠMIRĘ, nė vieno gyvo, nes niekas nekreipia dėmesio į nepaneigiamą faktą, kurį jiems IŠAIŠKINO ne bet kas, o LR Konstitucinis Teismas [4]. O tai reiškia, kad Seimo nariams, tame tarpe tuo laiku ir profesoriui, ne kiaulių šėrikui, o profesoriui Povilui Gyliui, kaip ir kitiems Seimo nariams, ne juokdarių teatro klaunams, visiškai, na jau visiškai, visiškai nerūpi tas bendras gėris, Lietuvos valstybės valdžios legitimumas, demokratinės ir teisinės valstybės pagrindų pagrindas. Todėl vienareikšmiai galima, pasinaudojant prof. P.Gylio išsireiškimais, teigti, kad jam ir jiems visiškai nerupi „VALSTYBINIAI, NACIONALINIAI reikalai“ ir jie, kaip ir prof. Povilas Gylys, yra viso labo „paso nešiotojai“ , kuriems nerūpi jų šalies reikalai ir jie yra netikri piliečiai. O tam, kas nori šį klausimą detaliau pastudijuoti, tai tiems rekomenduoju 2016-09-11 straipsnį „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“ [4].

Literatūra:

  1. 2018-09-26 prof. Povilo Gylio straipsnis „Emigrantai ir pilietybė“ . (https://www.biciulyste.com/pilietybe/povilas-gylys-emigrantai-ir-pilietybe/).
  2. 2017-08-28 straipsnyje „Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema” (http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312/).
  3. 2016-04-13 straipsnis „Eilinį kartą antikonstituciniai rinkimai – valdžia nelegitimi” (http://www.ekspertai.eu/eilini-karta-antikonstituciniai-rinkimai-valdzia-nelegitymi88021/ ir http://www.aidas.lt/lt/politika/article/14506-04-15-eilini-karta-antikonstituciniai-rinkimai-valdzia-nelegitimi).
  4. 2016-09-11 straipsnis „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“ (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825).

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2018-10-17