Religija

A. A. Tėveliui Vaclovui Aliuliui MIC

Written by admin · 1 min read

  Gegužės 26 d. eidamas 95-uosius metus po ilgos ligos pas Viešpatį iškeliavo kunigas marijonas Vaclovas Aliulis MIC

 

 Kunigas, teologijos licenciatas Vaclovas Aliulis MIC yra reikšminga, plačiai žinoma Lietuvos kultūros figūra: Lietuvos Sąjūdžio Seimo Tarybos narys (1988–1992), Lietuvos ateitininkų federacijos dvasios vadas (1989–1992), žurnalų Katalikų pasaulis ir Naujasis židinys-Aidai, leidyklų „Katalikų pasaulis” ir „Aidai” steigėjas, žurnalo Katalikų pasaulis vyriausiasis redaktorius (1989–1991), „Katalikų pasaulio“ leidyklos direktorius (1990–1993), Lietuvos Biblijos draugijos steigėjas ir prezidentas (1992–1994 ir 2002–2010).

Kunigas Vaclovas Aliulis MIC redagavo kunigo Česlovo Kavaliausko Naujojo Testamento vertimus. Drauge su kitais penkiais Lietuvos vyskupijų Liturginės komisijos nariais parengė ir redagavo liturginių knygų vertimus: Romos katalikų apeigyną, Romos mišiolą, Romos mišiolo skaitinius. Parengė, redagavo kalendorius, maldynus, katekizmus, vadovėlius. Išleido pamokslų rinkinį Žodžio trupiniai, Pastoracinės teologijos paskaitas, knygą Palūšės bažnyčia ir parapija, eseistikos rinkinį Žvilgsniai ne tik atgal, autobiografinės eseistikos knygą Vieno žąsiaganio istorija.

Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija Vaclovą Aliulį 2009 m. paskelbė Kalbos premijos laureatu už kūrybingą, moksliškai grįstą publicistiką, už liturginės lietuvių kalbos kūrimą ir diegimą, socialinio ir humanitarinio lietuvių kalbos žodyno brandinimą.
„Magnificat“ kolektyvas su liūdesiu ir malda atsisveikina su šiuo visai Lietuvai brangiu žmogumi. Didžiuojamės, kad pastaruosius metus galėjome prisidėti prie šio iškilaus žmogaus knygos „Nuo Betliejaus iki Romos su šventuoju Luku“ leidybos ir taip padėti išsaugoti Tėvelio dvasinį testamentą. Ši bendrystė be galo praturtino mus kaip leidėjus ir kaip tikinčiuosius.

Kunigas Vaclovas Aliulis MIC buvo pašarvotas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, laidotuvių šv. Mišios – Vilniaus arkikatedroje ketvirtadienį, gegužės 28 d., 11 val. Po šv. Mišių velionis išlydėtas į Alytaus r. Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčią, kurioje 15 val. buvo aukojamos šv. Mišios. Po jų – laidotuvės Santaikos kapinėse.