Religija

Adventas IV

Written by admin · 53 sec read


“Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“ ( Lk 1, 45 )

Ketvirtasis Advento sekmadienis alsuoja draugyste ir nuoširdžia giminyste. Marijos aplankymas Elzbietos ir Jų susitikimas yra nuoroda ir kiekvienam iš mūsų gyvenimo rutinoje ir skubėjime rasti laiko vienas kito dvasiniams ir medžiaginiams reikalams. Kaip tik tam idealus laikas – Adventas, metas bažnytinių ir pasaulietinių metų sandūroje peržvelgti naujai savo gyvenimo kelią Kristaus Užgimimo šviesoje.

Esame įpareigoti savo pavyzdžiu, malda ir tikėjimu nešti Kristų į kitų gyvenimus.
Šiuo metu esame ypač šaukiami laiminti ir drąsinti mus supantį pasaulį, o ypač – jauną žmogų. Negailėkime vieni kitiems gero ir šilto žodžio. Jaunimas turi aiškiai išgirsti iš vyresnių, kokie jie svarbūs dabarties reikaluose ir visų mūsų gyvenime.

Marijos ir Elzbietos giminystė yra nuoroda kiekvienam iš mūsų, kad suvienyti Kristuje mes esame patys svarbiausi ir artimiausi giminės krikščioniškame tikėjimo aruode. Nei vienas čia daugiau nebegali būti svetimas. Visi esame atpirkti tuo pačiu Kristaus Krauju.

Taigi, Adventas yra metas dieviško pažado, atgailos, gyvenimo perkeitimų ir atnaujinimų bei tyro džiaugsmo. Tai ateities regėjimų metas kiekvieno žmogaus sieloje, širdyje ir prote. Atsigręžkime į Dievą ir vienas į kitą, kad geriau suvoktume, kas Viešpaties pasakyta kiekvienam iš mūsų, idant gyvenimas būtų pripildytas tyro tikėjimo džiaugsmo ir meilės darbų.
Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų 2013 Metų!

Atsiuntė Algirdas Bučinskas, Australija