Religija

Adventas

Written by admin · 1 min read

Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai” ( Lk 21, 34 )  

Pradedame Advento metą, Kristaus laukimo ir gyvenimo atnaujinimo su Juo metą. Adventas – tai laikas, kai prisimename pirmąjį Kristaus atėjimą į šį pasaulį ir tuo pačiu laukiame antro Jo atėjimo, tačiau visiškai skirtingo nuo pirmojo. Nors laukiame antrojo Kristaus atėjimo, bet Jėzus jau yra su kiekvienu iš mūsų per gyvą

sakramentinį gyvenimą, Dievo Žodžio klausymą ir Jo vykdymą. Kai esam jautrūs ir aktyvūs savo misijų ir parapijų dalyviai, visada gyvename trumpos žemiškos gyvenimo kelionės akivaizdoje, ypač suvokdami būsimą dievišką antrą Jėzaus apsilankymą visų laikų pabaigoje.
Klausimas, ar galime pajausti, kad esame liudininkai paskutiniųjų laikų?
Jėzus kalba apie ženklus saulėje, mėnulyje, žvaigždėse.

Šiais mėnesiais visi tik ir girdime apie marsaeigio žygdarbius ir siunčiamus signalus iš tolimosios ir paslaptingos Marso planetos…

Ženklus tautose, kurios blaškysis, išgyvens šių laikų tautų kraustymąsi.

Jeigu kas lankosi tokiuose pasaulio megapoliuose, kaip Londonas arba Paryžius, neturėtų nustebti, kad šie miestai išgyvena viso pasaulio tautų antplūdį geresnio ir saugesnio gyvenimo paieškose…

Ir vis tik ar Advento metas sietinas su pražūtimi?

Tikrai ne. Tai nuostabus metas, dvasinio žmogaus gyvenimo atsinaujinimui su Dievu. Jėzus šaukia ir kviečia saugotis drungnos ir abejingos širdies artimui. Vengti kasdienių rūpesčių, baimės. Taip, žmogus gyvenantis ne Dievo, bet pasaulio baimėje yra nevertas amžinojo palikimo tarp dangaus šventųjų ir Jo angelų.
Jeigu mokame pasirūpinti savo žemišku turtu, jį tinkamai užrakinti nuo vagių, gausinti ir tobulinti, kaip gaila būtų, jei mūsų sielos reikalai būtų palikti atviram plėšimui ir teriojimui.
Advento metas yra tinkama proga padaryti savo dvasinio gyvenimo inspekciją, užkamšyti dvasios kiaurymių kaukiančius plyšius, atsigręžti ir naujai išgirsti Dievo balsą.

Todėl dar kartą budėkime ir melskimės, jei tektų nelauktai stoti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje.

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija