Religija

„Atsiverskite, nes čia pat dangaus karalystė!“ (Mt 4,17)

Written by admin · 1 min read

Paskutinis sausio sekmadienis skelbia pirmųjų mokinių pašaukimo paslapties grožį ir Jėzaus malonės lietų mokant ir gydant aplinkinį pasaulį. Jei paprastai kiekvienas iš mūsų renkamės patys savo gyvenimo kelią, kartais ilgų kančių ir ieškojimų pavidale, tai Jėzus priešingai – eina ieškoti kiekvieno iš mūsų asmeniškai, kaip kad tai nutiko pirmųjų mokinių pašaukimo istorijoje palei Galilėjos ežerą.

2006 m. vasario 2 d. JAV prezidentas G. W. Bušas sukvietė šešiasdešimt ketvirtąjį metinį maldos pusryčių susitikimą. Pagrindiniu svečiu buvo pakviestas airių roko grupės „U2“ dainininkas Bono. Štai ką jis pasakė: „Kartą savo gyvenime sutikau išminčių, kuris pakeitė mano gyvenimą. Iki tol tiek daug kartų ieškojau Dievo palaimos savo gyvenimo keliui ir vis niekaip jos surasti negalėjau. Ir štai ką tas išminčius man tada pasakė: „Liaukis maldauti Dievo palaimos tam, ką tu darai ir veiki. Verčiau užsiimk tuo, ką jau veikia pats Dievas, nes tai jau yra savaime tikroji palaima ir ramybė kiekvienam.“  Roko muzikantas Bono yra tvirtai įsitikinęs, kad Dievą galima surasti ir tarp vargšų. Jei Jis yra tarp vargšų, tai reiškia ir veikia per juos. Tokiu būdu Bono pasirinko būti daugelio pasaulio vargšų užtarėju, kad galėtų geriau pažinti Dievo valią ir Jo veikimą savyje.
Tikrai susimąstykime savo tikėjimo, vilties, meilės ir maldos gyvenimo kelyje, ar dažnai maldoje klausiame Dievo: ” Dievuli, ką tu dabar veiki, ar aš galėčiau prisijungti prie Tavęs?”
Simboliška, kad šią savaitę pasiekė mane gero ir tolimo draugo siųstas laiškas ” Tai Aš – Viešpats…” su panašia dieviškos išminties raide, kuri byloja kiekvienam iš mūsų, o ypač tiems, kurie mano, kad gali viskuo šiame pasaulyje pasirūpinti vien tik patys : ” Pasikliauk manimi ir viską palik man (juk ir Dievas turi kažką veikti…)
Dažnai kuriame savo gyvenimo planus, kuriais prajuokiname Dievulį… O jei pakreiptume savo gyvenimą ir mąstymą garsaus muzikanto mintimis?!.
Taigi, tikroji atsivertimo malonė pirmiausia skirta man, kiekvienam iš mūsų, kai savo gyvenimo planus ir veiklas perkeičiame į Dievo planą ir Jo veikimą.

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija