Religija

,,Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino” ( Lk 4, 30 )

Written by admin · 1 min read

Mieli broliai ir sesės, štai ir paskutinysis žiemos mėnuo – vasaris su savo šėlionėmis ir sniego pusnimis. Geras laikas atsivertus Evangeliją prie šilto namų židinio pamąstyti, ką sako kiekvienam iš mūsų Jėzus…
Pirmojo sekmadienio Evangelijos pamoka – gyvenant šiame pasaulyje išmokti vengti bevaisių ginčų, susipriešinimų ir susiskaldymų, kurie veda į niekur. Tiek iš rytų, tiek iš vakarų įvairūs dvasiniai mokymai, aukštinantys vieną ar kitą žmogišką išmintį ir žinojimą, kviečiantys lavinti kūno ir dvasios jėgas, aukščiausiu žmogaus dvasingumo pasireiškimu vadina gebėjimą vengti kritinių gyvenimo situacijų, kurių metu gali pasireikšti vienas ar kitas neadekvatus blogio pasireiškimas.

Jėzus sugrįžta į Nazaretą, kur buvo užaugęs, kad paskelbtų Dieviškos malonės apsireiškimo pasauliui pradžią. Jėzus dieviško savo veikimo pradžią nusprendžia padovanoti nerūpestingos vaikystės ir jaunystės brandos vietovei Nazaretui. Atėjęs su meilės ir gailestingumo, išminties ir romumo dovanomis jis čia pat susiduria su aukšta savojo tėviškės žmonių puikybės ir žiūrėjimo į kitą iš “aukšto” siena.

Taigi, ką tokio papiktinančio Jėzus pasako savo tėviškėnams, kad šie užsidega tokia neapykantos ugnimi, kurią suvaldo tik Jėzaus stebuklingas pasišalinimas?

Netikėjimas. Tėviškėnams Jėzus negali būti nei Dievo šventasis, nei pranašas. Juk jis tik vienas iš jų tarpo. Saugokimės teisti kitą žmogų tik pagal jo išorę, kilmę ir t.t. Tiesiog saugokimės netikėjimo užkrato.
Dievui artimas kiekvienos tautos žmogus. Jėzus pamini stebuklingus pranašo Elijo dienomis padarytus Dievo darbus ne išrinktajai tautai, o našlei libanietei. Nors pačiame Izraelyje našlių būta labai daug, bet pranašas apsilankė tik pas našlę Sidono šalyje, Sareptoje, dabartiniam Libane. Jėzus atneša žinią – Dievui brangus bet kurio pasaulio kampelio žmogus, jei tik jo protas ir širdis atviri Dievo malonei.

Pagaliau raupsai. Taip vadinta žiauri žmogaus rykštė ilgus tūkstantmečius neaplenkusi net ir Išrinktosios Tautos. O Jėzus primena, kad Dievo malonė ir gailestingumas pagijimo stebuklą davė pranašo Eliziejaus laikais tik sirui Naamanui.

O tai reiškia – prieš Dievą tavo vakar dienos nuopelnai, pasigyrimai ir gražbylystės yra tik tuščias vaisiaus kiautas… Apsižvalgykime, kokia iš tiesų, kiekvienos mūsų gyvenimo dienos vertė ir prasmė Jėzaus mokymo šviesoje?..