Religija

Dievo Gailestingumo savaitė balandžio 4–11 dienomis

Written by Biciulystė Siūlo · 2 min read

Dievo Gailestingumo savaitė balandžio 4–11 dienomis

Šventų Velykų rytą Prisikėlimo pamaldomis prasidėjusi 2021 metų Dievo Gailestingumo savaitė tęsis iki Atvelykio, balandžio 11 dienos, vakarinių mišių.

Trokštu, kad pirmasis sekmadienis po Velykų būtų Gailestingumo šventė,– kalbėjo pirmą kartą ses. Faustinai apsireiškęs Jėzus. Vėliau Jis ne kartą priminė šį savo prašymą.

Pirmasis sekmadienis po Velykų, užbaigiantis Viešpaties Prisikėlimo aštuonių dienų šventę, atskleidžia, kaip glaudžiai velykinis Atpirkimo slėpinys susijęs su Dievo Gailestingumo slėpiniu. Juk Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas yra didžiausias gailestingosios Dievo meilės apsireiškimas.

Tačiau Dievo Gailestingumo šventė – ne tik ypatinga šio Dievo slėpinio garbinimo diena. Tai – didžios malonės metas visiems žmonėms. Trokštu, – kalbėjo Jėzus, – kad Gailestingumo šventė būtų prieglobstis visoms sieloms, o ypač – vargšams nusidėjėliams. […] Nepaisant mano skausmingos kančios, sielos žūsta. Tad aš joms suteikiu paskutinę viltį – savo Gailestingumo šventę. […] Kas tądien prisiartins prie Gyvybės versmės, gaus visišką savo kalčių ir bausmių atleidimą. […] Tą dieną yra atvertos mano gailestingumo įsčios, ir sieloms, kurios prisiartins prie mano gailestingumo šaltinio, aš išliesiu visą malonių vandenyną. […] Tegul nė viena siela nebijo prisiartinti prie manęs, net jeigu jos nuodėmės būtų kaip purpuras.

Gailestingumo šventei rengiamasi novena, kuri pradedama Didįjį Penktadienį. Devynias dienas, vienijantis su Kristaus auka ant kryžiaus už mūsų ir viso pasaulio išganymą, įsiliejant į tą meilę, kuria dangaus Tėvas myli Sūnų, o per Jį – ir mus, – kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Šią maldą ses. Faustinai Jėzus padiktavo Vilniuje 1935 m. rugsėjo 13–14 d.

Intenciją (žmonių, už kuriuos norite melstis per Gailestingumo savaitę (palaiminimo ir sveikatos, išlaisvinimo iš priklausomybių, privačia intencija, ar už mirusius pavedant juos Dievo Gailestingumui) vardus) Dievo Gailestingumo savaitei galima užrašyti Dievo Gailestingumo šventovėje esančiuose vokuose (juos užneškite į zakristiją) arba internetu: ČIA.

Visos šv. Mišios balandžio 4–11 d. bus aukojamos jūsų intencijomis, kurios prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo bus padėtos balandžio 4 d. 12.00 val.

Gailestingumo savaitės metu (nuo antradienio) išpažinčių bus klausoma kasdien 10.45–20.00.
Šv. Komunija bus dalinama prieš ir po kiekvienų šv. Mišių.

Visos šv. Mišios bus transliuojamos šventovės YouTube paskyroje „Dievo Gailestingumo šventovė“ ir „Gailestingumas“ facebook paskyroje. Tiesioginė Švč. Sakramento adoracija ir šv. Mišių transliacija: ČIA.

Kviečiame susipažinti su 2021 metų Dievo Gailestingumo savaitės programa: lietuvių kalba: ČIA; lenkų kalba: ČIA; anglų kalba: ČIA.

* * *
Gailestingumo savaitės susitikimai ir konferencijos internetu

Pirmadienis – 04.05
19 val. – Algirdas Petronis. Vidiniai trukdžiai santykiuose: „Daugelis užbaigia savo vaikystę nepatyrę besąlyginės meilės, o tai pažeidžia jų gebėjimą pasitikėti ir dovanotis“ (Amoris laetitia) (transliacija Šventovės Facebook paskyroje)

Antradienis – 04.06
19 val. – Artūras Svirbutas. Sėkmės istorija jaunai šeimai: „Meilei reikia dovanojamo laiko, visa kita nustumiant į antrą planą“ (Amoris laetitia) (transliacija Šventovės Facebook paskyroje)
21 val. – Liudijimų vakaras: svečiuose – Rimas ir Lina Šapauskai (registracija Zoom susitikimui šventovės Facebook paskyroje ir http://www.gailestingumas.lt)

Trečiadienis – 04.07
19 val. – Justa Petronienė. „Gedėjimas: kai savo geluoniu įgelia mirtis“ (Amoris laetitia) (transliacija Šventovės Facebook paskyroje)
21 val. – Liudijimų vakaras: svečiuose – Liudas ir Sigutė Mikalauskai (transliacija Šventovės Facebook paskyroje)

Ketvirtadienis – 04.08
19 val. – Elena Kosaitė-Čypienė. Apie vaisingą meilę. (transliacija Šventovės Facebook paskyroje)
21 val. – Liudijimų vakaras: svečiuose – Jurgita Erminaitė-Šimkuvienė (transliacija Šventovės Facebook paskyroje)

Penktadienis – 04.09
19 val. – Gintautas Vaitoška. Kaip užauginti Šv. Juozapą? Apie mergaičių šešėlyje augančius berniukus. (transliacija Šventovės Facebook paskyroje)
21 val. – Liudijimų vakaras: svečiuose – Vytautas ir Jurgita Saliniai (transliacija Šventovės Facebook paskyroje)

Šeštadienis – 04.10
19 val. –  Algirdas Petronis. Ar sunkus pokalbis gali suartinti? „Krizės metu bendrauti tampa dar sunkiau, jei to niekada nėra mokytasi“ (Amoris laetitia) (transliacija Šventovės Facebook paskyroje)