Religija

“Eikite į kaimą, kurį matote, ir, vos įžengę į jį, rasite pririštą asilaitį, kuriuo dar niekas iš žmonių nėra jojęs” (Mk 11, 1)

Written by admin · 1 min read

  Verbų Sekmadienis kartu vadinamas ir Kristaus Kančios sekmadieniu. Pradedame Didžiąją Šventąją Savaitę. Tačiau, jei tos savaitės bėgyje gyvensime įprastinį savo rūpesčių ir džiaugsmų gyvenimą, vargiai suprasime, kokias paslaptis šiam pasauliui ir Bažnyčiai paliko Kristus. Kaip niekad turime atrasti laiko bažnyčios liturgijos slėpiniams, kurie atsiskleidžia ypač antroje savaitės pusėje slėpiningų Kristaus Kančios pamald metu.

Šią savaitę kartu su visuotine Bažnyčia ypač turime pajausti esą jos dalimi ir išgyventi Kristaus Kančios, Mirties ir Prisikėlimo slėpinius. Taip pat turime rasti visus savo išganymo ir atpirkimo prasmės klausimus. Šios savaitės šviesoje per Kristaus Kryžiaus kančios paslaptį ir atpirkimą turi atsiskleisti Susitaikymo sakramento gydomasis veikimas žaizdotam mūsų pasauliui.

Atidus ir gilus atsivėrimas Didžiosios Savaitės liturgijoje atgaivina ir naujai sustiprina mūsų tikėjimą gyvenimo kelionėje, kurioje pilna iššūkių, kančios, netekties ir viltingo tikėjimo Dievu bei artimu.
” Bet Dievas išsirinko, kas pasaulyje kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas išsirinko, kas pasaulyje silpna, kad sugėdintų, kas galinga. Ir kas pasaulyje žemos kilmės, kas paniekinta, kas yra niekas, Dievas išsirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažkuo, – kad joks kūnas nesigirtų prieš Dievą” (1 Kor 1, 27-29).

Apaštalas Paulius primena mums Dievo pasirinkimą. Jis išsirinko tave, mane ir mus visus. Didžiojoje, kitaip dar vadinamoje, Šventojoje Savaitėje aktyviai ir sąmoningai dalyvaudami šventojoje liturgijoje mes dar kartą patvirtiname ir savo pasirinkimą – gyvenimą su Dievu.

„Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“ (Jn 6, 68)

***

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija