Religija

Gavėnios rekolekcijos

Written by admin · 10 sec read

Švč. Mergelės Marijos Bažnyčioje (Marquette Park) Gavėnios rekolekcijos, Susitaikymo sakramento (išpažinties) apeigos 

Kovo 16d. (šeštadienį) 3:00 val. p.p. Rekolekcijas ves kun. Gediminas Keršys. Kviečiame aktyviai dalyvauti Susitaikymo pamaldose.

Didįjį Šeštadienį (kovo 30d.) nebus klausoma išpažinčių.