Religija

Geroji Naujiena: „Kristus prisikėlė!“ – „Iš tiesų prisikėlė!“

Written by Redakcija · 34 sec read

Velykos Kristus prisik  Skleiskime šią žinią savo gyvenimu – būkime, šv Ausgustino žodžiai tariant, „Prisikėlimo žmonės“: savo apsisprendimais liudykime Jo viltį ir meilę, dalykimės Jo džiaugsmu.

Tik atminkime*:

Optimizmas klaidina: blogis egzistuoja, o gyvenimas – tai karas su juo.

Pesimizmas klaidina: gėris stipresnis už blogį, ir galiausiai jis laimi.

Todėl kovokime, nes optimizmas skelbia netiesą. Tačiau kovokime tvirtai tikėdami ir netgi su džiaugsmu, nes pesimizmas skelbia netiesą. Kovokime ir nebūkime naivūs optimistai. Tačiau kovodami nebūgštaukime – nebūkime naivūs pesimistai.

Gyvenimas yra kova, bet jos baigtis iš anksto nuspręsta. „Jo Karalystė negali žlugti.“ Gyvenimas – tai vaidinimas, tačiau jo scenarijus yra iš anksto parašytas. Bet nesvarbu, kad scenarijus jau parašytas, mes savo vaidmenis privalome atlikti su aistra, nes gyvenimas – tai uždegantis vaidinimas.

* Pagal Peter Kreeft „Kol dar neišėjau: Laiškai mūsų vaikams apie tai, kas svarbiausia“, Vilnius, 2010. Iš anglų kalbos vertė Liudmila Burdulienė.

Tiesos.lt