Religija

In memoriam kunigui Algimantui Keinai

Written by admin · 11 sec read

   Mirus Kunigui, Laisvės Kovotojui, aktyviam Sąjūdininkui,metraštininkui, skriaudžiamųjų ir žeminamųjų gynėjui ALGIMANTUI KEINAI – Vilniaus sąjūdininkai reiškia nuoširdžią užuojautą giminėms ir artimiesiems.  

Jis tarnavo Bažnyčiai ir Mylimą Lietuvą gynė
Kam nusviro galva,
Tam Dangaus angelai
Vainiką iš deimantų pina.