Religija

„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi” (Mk 8, 34 )

Written by admin · 1 min read

Dvidešimt ketvirtojo metų sekmadienio Evangelija ragina mus pažvelgti į save – vardan ko ir kam gyvename, ar turime vidinės savigarbos, ar mūsų širdyse gyvena Jėzus: “Jei kas gėdisi manęs ir mano žodžių šios neištikimos ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus …” (Mk 8,38)

Gyvename modernių laikų pasaulyje, kai nuolat ir įkyriai mąstome apie savo tapatybę: kuo esame panašūs ir kuo skiriamės nuo mus supančio pasaulio ir niekaip negalim apsispręsti, su kuo ir kaip būti šių laikų Lietuvai modernaus pasaulio kontekste. Vieni

sako: -„ Žvelkime į Šiaurę, skandinavus, ten yra mūsų likimas“; kiti: – „Mūsų išganymas Vakarai, jei norim taip sočiai ir nerūpestingai gyventi kaip ir jie“; treti niekaip neužmiršta Rytų pasaulio lygiavos žavesio, užmiršę, kad pokaryje mūsų tėvų ir senelių kartos metinė alga buvo tik bulvių maišiukas…

Tikra tiesa, bet ,atrodo, geriausias pažinimas, kai pažvelgi į save iš šalies. Gyvenu Airijoje jau aštuoneri metai ir, kai po šv. Mišių sutinku airį ar amerikietį, jie klausia manęs, iš kur aš esu, atsakius, kad iš Lietuvos, tada mano nuostabai ir, turiu prisipažinti, mūsų visų džiaugsmui išgirstu, kad dauguma klausiančųjų tokį kraštą gerai žino. Spėkit dėl ko? Gal dėl plėšikavimo, nesaikingo girtavimo ar kitų išsišokimų?.. Oi ne! Ir – Ačiū Dievui! Beveik visi paaiškina, kodėl jiems gerai žinomas tas kraštas, ta šalis – tai dėl vienintelės priežasties – Kryžių Kalno.

Svetimšalis atvykęs į Lietuvą pastebi , kad mes į Kryžių žvelgiame kitaip. Lietuviui Kryžius – tai Tikėjimo, Vilties ir Meilės ženklas. Kryžių Lietuvoje sutiksi visur: kaimo pakelėje, miestelio aikštėje ir didelio miesto artumoje.

Vieniši žmonės, šeimos ir ištisos bendruomenės bei parapijos stato kryžių kaip padėkos ženklą už sugrąžintą kūno ir dvasios sveikatą, santuokos, gimimo ir krikštynų palaiminimo ženklą iš aukštybių. Kryžiaus pastatymas dažnai primena ir tautos gyvenimo istorinius įvykius. Baltijos Keliui atminti yra pastatyti net devyni kryžiai. Sovietinis karingasis ateizmas gavo “buldozerinio ateizmo” vardą tik Kryžių Kalno, kuris net trejetą kartų buldozeriais buvo nušluotas nuo žemės paviršiaus, dėka. Bet jau pirmą naktį po Kalno išniekinimo išdygdavo nauji kryžiai. Jei kas būsite Kryžių Kalno artumoje, būtinai pastebėsite visiškai naujai iškeltus kryžius- dvynius rugsėjo 11d. teroro aukoms atminti.

Rugsėjo 14 d. Šventojo Kryžiaus išaukštinimo šventė. Ar suvokiame, kaip kryžius perkeičia ir sutaurina mūsų gyvenimus, troškimus ir siekius?!