Religija

„Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!” (Mk 10, 47)

Written by admin · 1 min read

Spalio paskutinio sekmadienio Evangelijos pamokantis pasakojimas mums primena aklo elgetos Bartimiejaus susitikimą su Jėzumi, Dovydo Sūnumi.
Šiandien, kai sudaromi įvairūs visuomenės sąrašai, tiek politiniai, tiek visuomeniniai, juose pirmučiausia ieškome sėkmingo žmogaus: turtingo, su vienais ar kitais gyvenimo nuopelnais. Deja, šiuolaikinis žmogus papuola į vienas ar kitas gyvenimo duobes: į nesveikatos, bedarbystės, įvairių piktų priklausomybių ir kitų nusivylimo šmėklų rankas. Dažnai beviltiškai ieško išeičių iš savų ekonominių nesėkmių ir klaidų kazino artumoje, svaigalų taurelėje ar lengvabūdiško dūmelio draugėje. Šitokios

„pagalbos“ dėka dar labiau užveržus nesėkmių kilpą pradedama ieškoti gydytojų, gyvenimo mokytojų ir kitų patarimo. Išleidžiamos įspūdingos sumos psichoterapeutams, psichoanalitikams, gydytojams ar kitiems šiuolaikinio gyvenimo mokytojams bei vedliams. Bet kai tokio žmogaus paklausiu: „Kada paskutinį kartą buvai išpažinties, ar meldeisi prie šventųjų kapų, ar nuoširdžiai prisipažinai, kad esi nusidėjęs ir prašei pasigailėjimo iš Dievo?“ – Dažnai išgirstu tylų: – „NE…“
Kodėl šiandien taip sunkiai juda mūsų garbingų tėvynainių palaimintųjų ir šventųjų paskelbimo reikalai? Adelės Dirsytės, vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus, arkiv. Teofiliaus Matulionio, Barboros Žagarietės ir eilės kitų dvasinio gyvenimo šviesuolių bei vedlių mūsų tėvynės padangėje? Šalyje, išgyvenančioje pirmiausia dvasinę sausrą, protų bei sielų krizę, šiandien sutinkame tiek daug palaužtų žmonių, nerandančių atsakymo į savojo gyvenimo prasmės klausimą. Visapusiškas atsitraukimas nuo gyvojo tikėjimo, paliekant tik formalųjį, kai Dievo ir Bažnyčios reikia tik krikšto, santuokos ir laidotuvių proga, šiandienos žmogų pavertė tuo dvasiniu neregiu – elgeta su dar žiauresne dalia nei minėtasis Evangelijos neregys elgeta Bartimiejus.
Jei gyvename ne formaliu, bet gyvuoju tikėjimu ar maldoje kasdieną klausiame, panašiai kaip neregys elgeta Bartimiejus, kaip praregėti, aiškiau suprasti savo pašaukimą ir gyvenimo tikslus? Ar Jėzaus vadovaujami ir vedami ieškome kelių iš dvasinio elgetavimo ir neregystės? Jei taip – pradžiugsime ir mes netrukus tyru Bartimiejaus džiugesiu ir dvasine akių šviesa.