Religija

“Jie iškeliavo, ragino atsiversti, išvarė daug demonų, daugelį ligonių tepė aliejumi ir išgydė” ( Mk 6, 12-13).

Written by admin · 55 sec read

Liepos mėnesio vidurio sekmadienio Evangelija kviečia kiekvieną iš mūsų būti ne tik Jėzaus mokiniu, bet ir apaštalu. O tai reiškia – mokėti dalintis ne tik žodžiais, idėjomis ir mokymu, bet, kas svarbiausia, pasidalinti savo dvasinio gyvenimo patirtimi, gyvenimo su Dievu džiaugsmu.
Jimmy Carter – 39-asis JAV prezidentas, valdęs šalį 1977-1981, savo atsiminimuose, liudijant Jėzaus Evangeliją, pastebėjo karčius gyvenimo momentus. Būdamas ne tik politiku, bet ir Pilnos

Baptistų Bažnyčios diakonu, jis kas metai aktyviai dalyvaudavo dvasinio atsinaujinimo savaitės programose. Pasiruošimas dvasinio atsinaujinimo savaitei prasidėdavo žymiai anksčiau, lankant nutolusias nuo Bažnyčios šeimas ir namus bei lankomose šeimose kartu skaitant  Šv .Raštą, meldžiantis ir dalijantis dvasinio gyvenimo patirtimis. Vėliau, po daugelio metų, apžvelgdamas nueitą gyvenimo kelią jis kai ką susumavo. Per keturiolika savo apaštalavimo metų jis su Gerąja Naujiena aplankė 140 šeimų. Besidžiaugiant pasėtu Gerosios Naujienos grūdu, į jo atmintį sugrįžo 1966 metų gubernatoriaus rinkimai. Kovoje dėl valstijos aukščiausio posto jis nuo šešiolikos iki aštuoniolikos valandų per parą praleisdavo kartu su būsimais rinkėjais. Paskaičiavus paaiškėjo, kad sutikta ir bendrauta buvo su maždaug 300.000 rinkėjų. Tačiau viską apibendrinus paaiškėjo siaubinga tiesa: 300.000 apsilankymų per tris mėnesius dėl savęs ir 140 susitikimų dėl Dievo per keturiolika metų!..

Niekada nepamirškime, kad esame pašaukti ne tik klausyti, bet ir nešti Gerąją Naujieną į mus supantį pasaulį.