Religija

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje sukviečia beveik 8 000 jaunimo iš visos Lietuvos

Written by admin · 5 min read

  Jauna dutūkstantmetė – taip galime apibūdinti Katalikų Bažnyčią. Manote klystu? Manote, kas jau kas, bet Katalikų Bažnyčia tinka tik seniems, ligotiems ir neturintiems, ką veikti žmonėms? Manote, kad Katalikų Bažnyčia, su savo dogmomis ir taisyklėmis yra tikrai atgyvenusi ir joje jaunas žmogus tikrai nieko negali rasti? Galiu drąsiai sakyti, jog taip manantys klysta!

 Įrodymų toli ieškoti nereikia. Lietuvoje kas trejus metus rengiamos Lietuvos jaunimo dienos. Tai vienintelis toks renginys, kuriame tūkstančiai jaunimo iš įvairiausių Lietuvos vietų susirenka tam, kad kartu išgyventų savo tikėjimą. Nuo praėjusių Lietuvos jaunimo dienų, vykusių Panevėžyje ir kuriose dalyvavo apie 6 000 jaunuolių, jau praėjo treji metai. Ir šią vasarą Jaunimo dienų šeimininkais yra Kauno jaunimas. Birželio 28–30 dienomis miestas laukia beveik 8 000 jaunųjų svečių, kurie leisis į tikėjimo nuotykį kartu su savo bendraamžiais, vyskupais, kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir kitais tikinčiaisiais. Štai ką sako kaunietė, Lietuvos jaunimo dienų savanorė Miglė: „Man yra didžiulė šventė, kad tiek daug tikinčio jaunimo atvažiuoja į mano miestą ir manau, kad tai yra gražiausias krikščioniškas renginys. Jis toks gaivus, nes Bažnyčia yra gyva dėl jaunimo. Tai yra didžiausias džiaugsmas ir didžiausia dovana, kad aš galiu bent dalele prisidėti prie šių jaunimo dienų!“

Katalikų Bažnyčioje jaunam žmogui vietos visada yra. Taip sako mano bendraamžiai. „Didžiausi apsisprendimai savo valia daryti kažką gero buvo pirmiausia bažnytinė veikla. Daugiau ar mažiau viskas, ką dariau ir tebedarau, yra susiję su krikščionybe ir su Bažnyčia. Be to, čia ne tik randu vietos savo veiklai, bet ir tos veiklos įprasminimą – būtent to ir trūksta daugeliui jaunimo užsiėmimų. Bažnyčioje prasmė lydi ar bent jau turi lydėti kiekvieną darbą“ – savo patirtimi Katalikų Bažnyčios veikloje dalinasi studentas Linas iš Marijampolės.

  Manot 6–7 tūkstančiai yra per mažas skaičius, kad Katalikų Bažnyčią galėtume pavadinti jauną? O kaip 1–2 milijonai? Būtent tiek jaunų žmonių susirenka į Pasaulio jaunimo dienas (PJD). Kas du metus Katalikų Bažnyčia sukviečia jaunimą iš visų pasaulio šalių tam, kad vienas kitą sustiprintų ir įkvėptų. Madridas (Ispanija) buvo miestas, 2011 metais sulaukęs beveik dviejų milijonų svečių, susirinkusių į katalikišką renginį. Dalyvaudama jame turėjau neeilinę patirtį. Tai nebuvo labai paprasta kelionė, pakankamai fiziškai varginanti, tačiau matyti šalia savęs 2 milijonus jaunų žmonių ir besimeldžiančių yra pats didžiausias Dievo apsireiškimas. Štai kaip kalba Gediminas, taip pat dalyvavęs Pasaulio jaunimo dienose: „Prieš vykdamas į PJD aš žinojau, kad šis pasaulinio mąsto renginys parodo visą visuotinę Bažnyčią, tačiau atvykęs į Madridą aš tai pamačiau ir pajutau, kokia vieninga yra visuotinė Bažnyčia. Daug įvairių žmonių, iš įvairių šalių, daug skirtingų kultūrų, daug skirtingų kalbų – ir visi jie susirenka į vieną vietą. Kai bendravau su austru, azijiečiu, afrikiečiu tarp mūsų pamačiau daug  skirtumų. Tačiau vienas dalykas mus vienija – tikėjimas į tą patį Dievą ir viltis, kuri yra svarbi kiekvienam“.

  Lietuvos jaunimo dienos yra pasaulinio renginio atspindys, kuris taip pat parodo, kokia įvairi, gyvybinga ir įdomi yra Katalikų Bažnyčia. Jaunimo dienomis bei visa kita veikla, kiekvienas mūsų yra kviečiamas į nuotykį. Čia mes švenčiame jaunystę, tą atradimų ir ieškojimo metą!

Rūta Godliauskaitė, pasauliečių iniciatyvos „Kataliko balsas“ narė, Lietuvos jaunimo dienų savanorė
Nuotraukos: LJD ir R. Godliauskaitės asm. archyvas

Lietuvos jaunimo dienos 2010 m. Panevėžyje sulaukė virš 6 tūkst. jaunuolių
Rūta Godliauskaitė – Pasaulio jaunimo dienose 2011 m. Madride

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Kunigai kavinėse ir Lietuvos jaunimo dienos
Kunigai kavinėse padėjo ruoštis artėjančioms Lietuvos jaunimo dienoms.

Kaune tuoj prasidės didžiausia jaunimo šventė – Lietuvos jaunimo dienos, kurių metu (birželio 28–30 dienomis) susitiks krikščioniškas, tikintis ir ieškantis jaunimas. Miestas visą savaitę aktyviai ruošėsi šiam įvykiui – vyko įvairūs renginiai – koncertai, spektakliai, šokiai, filmai, parodos, konferencijos, katechezės, liudijimai ir kiti susitikimai, kviečiantys žmones švęsti gyvenimą, dalintis savo patirtimi, jog būti Jėzaus draugu yra gera.

Kaunas prieš Lietuvos jaunimo dienas

Vieni populiariausių ir didžiausio susidomėjimo sulaukę susitikimai – kavinėse kiekvieną dieną organizuotos diskusijos su kunigais. Taip miesto gyventojai ir svečiai galėjo kalbėti jiems rūpimais klausimais neformalioje erdvėje.

  Kauno vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas pastebėjo, jog šį naują iššūkį atvirai priėmė ir kunigai, ir pati bendruomenė. „Džiugu matyti, kaip išėję į miestą ir išgirdę kvietimą užeiti į bažnyčią žmonės jį priimdavo, o užsukę į ją, matydavome, nuoširdžiai melsdavosi. Pasiteisino ir mūsų pirmą kartą įgyvendintas projektas „Kunigai kavinėse“ – kavinės buvo sausakimšos ir diskusijos jose virė, nuotaika mieste tikrai buvo gera!” – pasakojo vyskupas.

  Kauno vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas pastebėjo, jog šį naują iššūkį atvirai priėmė ir kunigai, ir pati bendruomenė. „Džiugu matyti, kaip žmonės išėję į miestą ir išgirdę kvietimą užeiti į bažnyčią priimdavo kvietimą, o užsukę į ją, matydavome, nuoširdžiai melsdavosi. Pasiteisino ir mūsų pirmą kartą įgyvendintas projektas „Kunigai kavinėse“ – kavinės buvo sausakimšos ir diskusijos jose virė, nuotaika mieste tikrai buvo gera!”, – pasakojo vyskupas.

Diskusijos su dvasininkais – naujas būdas pažinti Bažnyčią

„Kunigai kavinėse“ – tai galimybė Bažnyčiai išeiti į miestą ir jo bendruomenę. Žmonės galėjo pamatyti kitokią Bažnyčią, o dvasininkai – susitikti su tais asmenimis, kurie nedrįsta peržengti jos slenksčio ir daug saugiau jaučiasi kavinėse ar miesto aplinkoje.

  „Kartais visuomenė mato iškreiptą Bažnyčios vaizdą ir ja nebetiki, – pastebėjo vysk. K. Kėvalas, – todėl kunigų tiesioginis bendravimas su žmonėmis galėjo tą vaizdą pakeisti ir netgi atstatyti, nes kalbėdamiesi ir dalindamiesi patirtimi žmonės turėjo daug geresnę progą priartėti prie tiesos, atrasti vieni kitų dovanas.“

Vyskupas atkreipė dėmesį, kad netradicinis susitikimas su visuomene dvasininkams taip pat tapo nauja patirtimi. Kunigai išėjo iš savo įprastos Dievo žodžio skleidimo erdvės į platesnę aplinką ir joje taip pat skelbė Dievo žinią.

Organizatoriai pastebėjo, kad žmonės diskusijas su dvasininkais priėmė draugiškai. Kai kuriems jų tai kėlė nuostabą – kaip gali būti, kad kunigai šneka ne ten, kur jiems „priklauso“? Kita vertus, toks smalsumas ir susidomėjimas buvo naudingas – tai padėjo atrasti kitokią Bažnyčią ar ją naujai pažinti.

Diskutuoti žada ir kitų miestų kunigai

Diskusijose dalyvavo ir kitų miestų dvasininkai. Iš Truskavos miestelio atvykęs kun. Mindaugas Kučinskas džiaugėsi galimybe su žmonėmis nagrinėti visuomenės aktualijas Bažnyčios kontekste.

„Tokie kunigų susitikimai su žmonėmis ir diskusijos pas mus dar nevyksta – apie tikėjimą taip kalbėjau ir bendravau atviroje aplinkoje pirmą kartą, – prisipažino kunigas. – Man tai patiko, todėl šią idėją bandysiu parsivežti ir įgyvendinti savo parapijoje, nes pamačiau, kaip žmonėms patiko ir kaip aktyviai jie diskutavo – ne tik klausėsi.“

  „Manau, aptarnaudamas kelias parapijas ir atvažiuodamas susitikti su žmonėmis ne tik bažnyčioje, galėsiu lengviau juos pakviesti susitikti, ypač vengiančius dalyvauti pamaldose ar kitose tikėjimo šventėse“, – aiškino kun. M. Kučinskas.

Nuotraukos Laimos Penekaitės:
 1 -vysk. Kęstutis Kėvalas džiaugėsi žmonių reakcija
2, 4 – žmonės aktyviai dalyvavo diskusijose su dvasininkais kavinėse

3 – kun. Mindaugas Kučinskas po LJD žadėjo taip bendrauti ir savo parapijoje.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Jaunimo tikėjimo šventė – šį savaitgalį

Į tikėjimo šventę Kaune Lietuvos jaunimas rinksis šį savaitgalį – birželio 28–30 dienomis. Šeštosios Lietuvos jaunimo dienos (LJD) organizuojamos su šūkiu „Jus aš draugais vadinu”.

Jėzus šiuos žodžius ištarė savo mokiniams paskutinės vakarienės metu, kai ruošėsi atiduoti savo gyvybę už kiekvieną žmogų. Šiemet LJD dalyviai kartu bandys suprasti – kas yra tikra draugystė? Ką reiškia būti Jėzaus draugu? Iš visos Lietuvos susirinkęs jaunimas dalinsis savo patirtimi ir ieškos atsakymų į šiuos klausimus. Kaunas laukia beveik 8 000 LJD dalyvių.

Visos šventės metu bus daug siurprizų, netikėtų susitikimų, pokalbių ir kitokių linksmybių, kurias pamatys tik atvykusieji į LJD.

Šeštadienio vakare Lietuvos jaunimo dienose pasirodys iš Olandijos atvykusi muzikos grupė „Trinity“, kurią sudaro keturi jauni ir talentingi muzikantai, grojantys labai įvairiais instrumentais ir jau sulaukę milžiniško populiarumo!

LJD laukia jau į Kauną atvykę lietuviai iš JAV, jaunimas iš Argentinos, Latvijos, net iš tolimojo Sibiro. Miestą pasiekė ir piligrimai iš Klaipėdos, keturias dienas keliavę dviračiais ir kartu su savimi atsivežę Vatikano vėliavą kaip ženklą, kad jaunimo dienose bus prisimenamas prieš 20 metų Lietuvoje apsilankęs popiežius Jonas Paulius II.

Daugiau informacijos:

Viktorija Urbonaitė, LJD viešieji ryšiai
Tel. 8 658 24558
El. p. media@jaunimodienos.lt

Lina Vaitiekūnaitė, LJD viešieji ryšiai
Tel.: 8 672 43275
El. p. media@jaunimodienos.lt

Draugyste jaunimas dalinasi su visuomene

į Kauną susirinkęs jaunimas švęsti Lietuvos jaunimo dienų su šūkiu „Jus aš draugais vadinu“ ir išgyventi draugystę vienas su kitu, su Dievu ar net su pačiu savimi, kartu kviečia prisijungti ir visuomenę. Mes visi vienas kitam galime tapti draugais – sako Lietuvos jaunimo dienų dalyviai.

Savaitgalį jaunimas šia nuotaika dalinosi tarpusavyje ir su miesto gyventojais.

Jaunimas taip pat kviečia užeiti į Jaunimo dienų „internetinius namus“ www.jaunimodienos.lt!

Čia rasite naujausią informaciją, komentarus, įžvalgas, istorijas, nuorodas į video reportažus, nuotraukas iš šių metu didžiausio katalikiško jaunimo renginio Jaunimo dienos 2013.

Puslapyje talpinamą informaciją galima naudoti su nuoroda į internetinį puslapį.

Gera dalintis džiaugsmu!

LJD dalyviai