Religija

Kauno arkikatedroje bazilikoje 25-asis ministrantų susitikimas

Written by Redakcija · 1 min read

2023-08-14  Šv. Tarcizijaus – ministrantų globėjo dieną, Kauno šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedroje bazilikoje vyko 25-asis ministrantų susitikimas. 

Susitikimas prasidėjo šv. Mišiomis, kurias  aukojo  kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ kartu su  arkikatedros bazilikos klebonu, mons. dek., teol. lic. Vytautu Grigaravičiumi, prel., prof. habil. dr. Vytautu  Steponu Vaičiūnu,  mons., dr. Artūru Jagelavičiumi, Kauno šv. Antano bažnyčios klebonu  kun. teol. lic. Evaldu Vitulskiu,  Kauno šv. Antano bažnyčios vikaru kun. Ramučiu Janšausku.

Po Šv. Mišių, klubo MINISTRANTAS prezidentas Rokas-Albertas Koženiauskas ministrantams įteikė padėkas ir simbolines dovanėles, vėliau vyko šventinė agapė. 

Ačiū  kardinolui, arkivyskupui emeritui Sigitui Tamkevičiui SJ, arkikatedros bazilikos klebonui  mons. Vytautui Grigaravičiui  bei  ministrantų vadovui arkikatedros bazilikos zakristijonui Rokui-Albertui Koženiauskui už gražią šventę ir puikią nuotaiką.

Šv. Tarcizijus yra kankinys, gyvybę už Kristų paaukojęs III-jame amžiuje, būdamas vos keliolikos metų. Jis nešdavo Komuniją įkalintiems krikščionims, tačiau vieną kartą buvo pagonių užpultas ir nužudytas. Užpuolikai norėjo atimti berniuko nešamą Eucharistijos duoną ir ją išniekinti, tačiau šv. Tarcizijus gynėsi iki paskutiniųjų ir mirė spausdamas prie krūtinės Jėzų Eucharistijoje. XIX a. šv. Tarcizijus buvo paskelbtas šv. Mišių patarnautojų/ministrantų globėju.

Pastebėtina, kad Šv. Mišiose be Šv. Tarcizijaus buvo minimas ir Šv. Maksimilijonas Kolbė (1894–1941). Šis Šventasis gimė Zdunska Voloje netoli Lodzės, Lenkijoje. 1910 m. tapo pranciškonu. 1918 m. buvo įšventintas kunigu. Iš Aušvico koncentracijos stovyklos pabėgus vienam kaliniui buvo pasmerkti keli nekalti žmonės. Vienas iš jų buvo gausios šeimos tėvas. Maksimilijonas pasisiūlė į jo vietą ir 1941 m. rugpjūčio 14 d. mirė kankinio mirtimi. Manoma, kad kun. M. Kolbė tarpukariu bent septynius kartus lankėsi Vilniaus pranciškonų vienuolyne. Popiežius Jonas Paulius II 1982 m. jį paskelbė šventuoju.

Dr. Raimundas Kaminskas