Religija

Ketvirtasis Advento sekmadienis

Written by admin · 1 min read

Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti:  „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“  (Mt 11, 2-3)
Trečiasis Advento sekmadienis atveria mums dvasinio gyvenimo visokeriopą įvairovę: menamą ir tikrą Dievo buvimo artumą. Išgirstame pasakojimą apie paskutines Jono Krikštytojo dienas kalėjimo belangėje ir prieš gyvenimo pabaigą jį aplankusias abejones: Jėzus Kristus tikras Mesijas, ar vis dar laukti laukti kito?

Tikrąjį Mesiją tiek Jonas Krikštytojas, tiek kiti Izraelio šventieji vyrai įsivaizdavo ateinantį su ugnimi ir didžiu teismu. Apie Jo atėjimą Jonas Krikštytojas vaizdžiu palyginimu sako: “Štai kirvis jau prie medžio šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį” ( Mt 3, 10).
Bet ar tikrai tik toks Dievo kelias į žmogų – per ugnį, griovimą ir sunaikinimą? Jėzaus taikios ir dvasinės dangaus karalystės žemėje kūrimas ir skelbimas, sukėlęs abejonių kai kuriems Jono Krikštytojo pasekėjams, parodo, kad Dievas į žmogaus širdį ir protą turi aibę kelių.
Hasidų judėjai turi pamokantį pasakojimą apie vieną pamaldų žydą, kuris bemaž keturiasdešimt metų per kiekvieną Velykų naktį laikydavo praviras savo namų duris, kad jį galėtų aplankyti pats pranašas Elijas. Tačiau to neįvykus, jis nuėjo pas savo rabiną ir paklausė, kodėl pranašas Elijas iki šiol neaplankė jo namų? Tačiau rabinas atsakė: „Tavo kaimynystėje gyvena viena gausi ir neturtinga šeima. Eik pas ją, ir sekančias Velykas kartu atšvęskite. Parūpink tai šeimai visa ko reikia, kad dar aštuonias dienas po Velykų jie visko turėtų su kaupu. Tada pažadu, Velykų naktį Jus tikrai aplankys pranašas Elijas“. Deja, viską atlikus, kaip sakė rabinas, pamaldus ir turtingas žydas Velykų naktį pranašo Elijo ir vėl nesulaukė. Kai vėl nuėjęs pas rabiną pasiskundė taip ir nesutikęs pranašo Elijo, iš rabino lūpų išgirdo tokius žodžius: „O aš tikrai žinau, kad Elijas aplankė Velykų naktį tavo vargingai gyvenančio kaimyno namus. Man visiškai suprantama, kodėl tu jo nematei”. Tada atkišęs veidrodį prieš jo veidą rabinas pasakė: “Gerai įsižiūrėk į tos nakties Elijo veidą “…
Advento meto išmintis kviečia ir mus gerai įsiklausyti į Jėzaus žodžius, pasakytus Jono Krikštytojo mokiniams: „Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote: aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena” (Mt 11, 4-5).

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija