Religija

Melskimės kartu

Written by admin · 24 sec read

Sveiki visi,

Įsivaizduokite,kas būtų, jei viso pasaulio katalikai melstusi rožinį tą pačią dieną Į Taip buvo 1573m.spalio mėn.kai visiems krikščionims meldžiantis rožinį, Europa buvo išvaduota nuo galingojo turkų laivyno invazijos.  Tad šių 2013m. kovo 29d. ,visi melskimės Rožinį už taiką pasaulyje ir dorovinių vertybių sugrįžimą į mūsų bendruomenes. 

Prašytume šią žinią išsiusti visiems katalikams iš jūsų adresų sąrašo ir paprašyti, kad jie šią žinią išplatintų visiems katalikams iš jų adresų sąrašų.Su šiomis intencijomis vienikymės vienoje iš galingiausių maldų dieną ,kurią galime priskirti prie sakraliausių mūsų liturginiuose metuose.

Telaimina Jus visus Dievas
Bastin Jozeh