Religija

“Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“. ( Mt 2, 2)

Written by admin · 1 min read

   Trijų Karalių sekmadienis iškyla mūsų sąmonėje su keletu dvasinio gyvenimo pamokų.

 

Pirma pamoka – mes ilgimės ir trokštame gyvenimo kelyje sutikti gilaus dvasingumo žmonių. Mes jų ieškome. Nors iš žurnalų viršelių žvelgia į mus retušuotos žavios „žvaigždutės“, tačiau traukiantis akį jų kūno išorinis blizgesys dažnai nenurodo į dvasinio gyvenimo perteklių. Maitinamės išorės apgaulingu spindesiu, dvasios alkis taip ir lieka nepamaitintas, nepatiriame dosnaus dvasios katarsio. Trys Karaliai mums turi išlikti gyvenimo pavyzdys, kaip reikia ieškoti tikrų dvasios klodų ir nieko neboti gyvenimo kelyje ieškant Dievo tiesos ir Jo Apsireiškimo kiekvieno iš mūsų širdyje.

Antra pamoka – drąsos ir baimės pamoka. Šios dvi savybės gyvenime lydi kiekvieną iš mūsų. Išskirtinės drąsos profesijų atstovai, gaisrininkai, kariškiai ir kiti dažnai prisipažįsta, kad drąsa be baimės būtų vien kelias į pražūtį. Dievas kiekvieną iš mūsų šaukia ir kviečia kovoti už savo gyvenimo prasmę. Tačiau kovoje ne mažiau svarbu mokėti laiku sustoti, o dažnai ir išmintingai atsitraukti. Kad būtų laimėtas ne vien gyvenimo mūšis, bet ir ištisas karas. Taip ir Šventoji Šeima pasitraukia į Egiptą, kad vėliau sugrįžtų ir Išganymo Istorija būtų pilnutinai įvykdyta. Kiekvieno iš mūsų gyvenimo kelias gali ir turi būti pažymėtas vienu ar kitu atsitraukimu, bet visada su pirmine svarbiausia amžino gyvenimo sąlyga – sugrįžti prie Dievo per maldą, pagarbinimą ir artimo meilės darbus.

Trys Karaliai Jėzui atnešė dovanų: aukso, smilkalų ir miros. Kokias dovanas paruošime šiais 2014 Šeimos Metais sau, artimui ir Dievui?

Trijų Karalių dovanų širdžiai, protui ir sielai Jums linki kunigas Egidijus iš Airijos

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija