Religija

“Nenusigąsk, vien tikėk!” ( Mk 5, 36 )

Written by admin · 1 min read

Liepos mėnesio pirmo sekmadienio Šventojo Rašto kertinė mintis – gyvybė ir žmogaus sveikata, neįkainojama Dievo dovana kiekvienam iš mūsų. Mums primenama, su kokia didžia atsakomybe turime saugoti savo tiek dvasinę, tiek fizinę sveikatą.

Žodžiai “nebijokite”, “nenusigąskite ” ir kiti padrąsinimai Šventajame Rašte yra paminėti net 365 kartus. O tai reiškia, kad Dievas mažiausiai bent kartą per dieną kiekvieną iš mūsų stiprina ir guodžia tarytum sakydamas: ” Nenusimink, nepasiduok, tikėk ir eik į priekį. Aš esu nuolat šalia tavęs ir su tavimi. Pirmyn!”.

JAV lietuvaitė Ann Jūra Nausėda plačiajam pasauliui geriau žinoma aktorės ir dainininkės vardu  Ann Jillian, gimusi 1950 m., yra triskart prizininkė Emmy ir Golden Globe Award apdovanojimų. 1985 m. susigrūmė su krūties vėžiu. TV juostoje Ann Jillian papasakojo istoriją – savo pergalę prieš krūties vėžį. Per tų metų TV sezoną šis filmas buvo pats populiariausias. Bet svarbiau buvo ne tai, o viltinga žinia milijonams Amerikos žiūrovų, kovojančių su vėžiu. Kartą pakeliui į ligoninę ji trumpai maldos valandėlei užsuko į pakeliui esančią Šv.Pranciškaus Salezo bažnyčią. Prie bažnyčios durų kabojo toks užrašas: “Mūsų visų amžinasis Tėvas rūpinasi tavimi šiandien, rytoj ir kiekvieną tavo gyvenimo dieną. Pasitikėk Jo apsauga kiekvienoje savo kančios ir išbandymų valandoje. Išlaikyk sielos ramybę ir vienybę su Dievu. Tada net juodžiausios mintys, gąsdinančios baimės pačios pasitrauks nuo tavęs”. Šie žodžiai ir tikėjimas bei pasitikėjimas Dievu palaikė ją kovoje su sunkia liga.

Dievui yra brangus kiekvieno iš mūsų tikėjimas: ar būtume brandaus amžiaus, ar mažutėliai. Visi keliai į Jėzų atviri. Ar užtenka jėgų tęsti kelionę į Jėzų net siaubingos ligos, tamsiausios žinios valandą ar atsidūrus ties bedugnės kraštu? Jėzus visada mus drąsina: ” Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas” ( Jn 14,6 ).

***

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija