Religija

Novenos šventiesiems

Written by admin · 52 sec read

NOVENOS ŠVENTIESIEMS prašant užtarimo ir malonių
Sudarė Glynn MacNiven-Johnston ir Raymond Edwards
Iš anglų kalbos vertė Vytautas Langas

Novena yra ypatingas maldos būdas, meldžiant užtarimo ir malonių. Jos turinys labai paprastas, susidedantis iš kelių ar vienos maldos, paprastai kartojamos devynias dienas iš eilės.

Knygelėje pateikiamos novenos, skirtos kreiptis į įvairius šventuosius. Jos surašytos taip, kad atitiktų šventųjų minėjimo dienas pagal kalendorių. Kiekviena novena pradedama trumpu Šventojo gyvenimo aprašymu, kuris leidžia geriau suprasti šventojo asmenį ir atskleidžia, kokiose srityse jo užtarimas veiksmingiausias.

Iš Jėzaus raginimo ir vieningos apaštalų maldos kilo krikščionių tradicija – novena – devynias dienas paeiliui melsti ypatingos malonės. Novenos itin pamėgtos XVII amžiuje, o 1897 m. popiežius Leonas XIII net išreiškė norą, kad tokį maldos būdą praktikuotų visi pasaulio katalikai.

Knygoje užrašytos novenos maldos, skirtos asmenine intencija prašyti konkrečių šventųjų užtarimo. Bažnyčios Tradicija ir patirtis rodo, kad užtariamoji šventojo malda yra labai veiksminga pagalba, kai meldžiama konkretaus dalyko, juk ištikus bėdai (ir ne tik tada) malda visur ir visada yra prieinama.

Glin Makniven Džonston (Glynn MacNiven-Johnston) yra ilgametė leidyklos „Catholic Truth Society“ darbuotoja ir autorė, ra&scaron ;anti šventųjų biografijas.

Reimondas Edvardsas (Raymond Edwards) – nepriklausomas rašytojas. Jis itin domisi liturgija ir Bažnyčios istorija.
Apimtis – 136 p.
Formatas – 11 x 17,5 cmi

info@katalikuleidiniai.lt via webserver.balt.net to me