Religija

Popiežiaus Pranciškaus katechezė apie santuoką

Written by admin · 1 min read

Santuoka tai ne tik gražios apeigos bažnyčioje, su gėlėms, vestuvine suknele, nuotraukomis… Krikščioniškoji santuoka tai sakramentas, vykstantis Bažnyčioje ir ugdantis Bažnyčią, sukuriantis joje naują šeimos bendruomenę, – sakė popiežius Pranciškus, pradėdamas trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams skaitytą katechezę apie krikščionišką santuoką.

„Šita paslaptis yra didelė, – aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir Bažnyčią“ (Ef 5,32), rašo apaštalas Paulius. Šventosios Dvasios įkvėptas Paulius tvirtina, kad sutuoktinių meilėje atsispindi Kristaus ir Bažnyčios meilė. Tai neapsakomas kilnumas! Kalbėdamas apie naują gyvenimą Kristuje, kuriame visi krikščionys yra pašaukti vieni kitus mylėti kaip Kristus mus myli, Paulius sugertina vyro ir žmonos meilę su Kristaus ir Bažnyčios meile.

 

Žinoma, – kalbėjo Pranciškus, – tai netobula analogija, tačiau mes turime įžvelgti jos dvasinę prasmę, kuri yra labai gili ir revoliucinė, o tuo pat metu labai paprasta, suprantama kiekvienam vyrui ir kiekvienai moteriai, pasitikintiems  Dievo malone.

„Vyrai turi mylėti savo žmonas tarytum savuosius kūnus“ (Ef 5,28), – sako Paulius, – turi mylėti kaip Kristus „mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save“ (25). Mylėti savo žmoną kaip Kristus myli Bažnyčią! Tai ne juokai! Vyrams keliamas reikalavimas taip radikaliai mylėti savo žmonas nuo pat pradžių turėjo daryti nepaprastą poveikį visam krikščionių bendruomenių gyvenimui. Santuokos sakramentas tai tikėjimo ir meilės išraiška. Jis liudija apie drąsų tikėjimą Dievo Kūrėjo planu ir įkvepia gyventi ta meile, kuri skatina vis eiti pirmyn, nesitausoti, išeiti iš savęs, mylėti be ribų ir be saiko.

Sprendime „susituokti Viešpatyje“ glūdi ir misionieriškas vaidmuo, – sakė popiežius. Per santuoką ir kitus žmones pasiekia Dievo palaiminimas ir malonė. Krikščionys sutuoktiniai kaip sutuoktiniai dalyvauja Bažnyčios misijoje. Dievo tautai reikalingas jų kasdieninis tikėjimo, meilės ir vilties įkvėptas gyvenimas, su visais jo džiaugsmais ir  sunkumais.

Kristus nesiliauja rūpintis savo Bažnyčia. Jis ją nuolat myli ir saugo. Kristus nuvalo visas dėmes nuo žmogaus veido ir pašalina visas raukšles. Dievo gerumas spinduliuoja iš šeimos į šeimą. Paulius teisus. Tai iš tiesų „didelė paslaptis“. Vyrai ir moterys drąsiai saugo šį lobį mūsų žmogiškumo „moliniuose induose“. Šitie vyrai ir moterys yra esmiškai svarbus resursas Bažnyčiai ir visam pasauliui. Už tai juos Dievas tūkstantį kartų telaimina! – baigė katechezę popiežius Pranciškus