Religija

Popiežius: spalio 27 d. melsimės ir pasninkausime už taiką

Written by Redakcija · 57 sec read

Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius dar kartą išsakė susirūpinimą dėl labai rimtos ir vis blogėjančios padėties Gazos ruože. Pranciškus taip pat pranešė apie maldos ir pasninko už taiką iniciatyvą spalio 27 d. Romoje, prie kurios paprašė prisijungti visas katalikų vyskupijas, kitų konfesijų krikščionis, kitų religijų tikinčiuosius ir visus, kam rūpi taika.

„Brangūs broliai ir seserys, ir šiandien mano mintys yra skirtos Palestinai ir Izraeliui, – kalbėjo Pranciškus. – Aukų daugėja, o padėtis Gazoje yra beviltiška. Prašau padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išvengta humanitarinės katastrofos. Nerimą kelia galimas konflikto išplėtimas, kai pasaulyje jau vyksta daug kitų karų. Reikia nutildyti ginklus, įsiklausyti į žmonių, vaikų, vargstančiųjų taikos šauksmą.“

„Broliai ir seserys, karas neišsprendžia jokios problemos: jis tik sėja mirtį ir destrukciją, didina neapykantą, daugina kerštą. Karas atima ateitį. Raginu tikinčiuosius šiame konflikte stoti tik į vieną pusę – į taikos pusę. Tačiau ne žodžiais, o malda, visišku įsijautimu. Dėl to nusprendžiau spalio 27 d., penktadienį, paskelbti pasninko ir maldos diena, atgailos diena, prie kurios kviečiu prisijungti ir kitų krikščioniškųjų konfesijų seseris ir brolius, kitų religijų atstovus ir visus, kam rūpi taika pasaulyje. Tą vakarą 18 val. šv. Petro aikštėje atgailos dvasia dalyvausime maldos susitikime, prašysime taikos pasauliui“, – sakė popiežius ir paprašė visas vietines Bažnyčias rengti panašias iniciatyvas, kuriose dalyvautų Dievo tauta. (jm / Vatican News)

Paremk svarbią misiją: prisidėk, kad popiežiaus žodis pasiektų kiekvienus namus

Paremk svarbią misiją: prisidėk, kad popiežiaus žodis pasiektų kiekvienus namus

2023 spalio 18, 11:02

Vatikan News