Religija

„Su kuo galime palyginti Dievo karalystę?” ( Mk 4, 30 )

Written by admin · 56 sec read

Jėzus palyginimu apie savaiminį sėklos augimą dirvoje mums primena, kad Dievo karalystė susideda iš daugelio paprasčiausių mūsų gyvenimo akimirkų ir savaiminių apsisprendimų. Pasakymas, kad ne šventieji puodus žiedžia, čia tinka kaip niekad. Dangaus karalystė yra ne kur nors aukštai arba žemai, už jūrų marių ar kalnų ir vandenynų – ji yra mūsų proto ir sielos gelmėse, sąjungoje su Dievu – čia ir dabar.

Šiomis savaitėmis mūsų jaunimas laiko brandos egzaminus ir, kad įgyvendintų savo gyvenimo svajones ,  ruošiasi skrydžiui į universitetus bei kolegijas. Neretas gal vis dar blaškosi abejonėse neapsisprendęs, ką pasirinkti gyvenime toliau.

Kai James A. Garfield (1831-1881) prieš tapdamas dvidešimtuoju JAV Prezidentu ėjo Hiram Kolegijos Ohio rektoriaus pareigas, kartą vienas tėvas, rūpindamasis savo sūnaus ateitimi, jo paklausė: ” Ar yra galimybių kolegijos kursą vietoj numatytų keturių metų praeiti greičiau? Jam rūpėjo, kad sūnus kuo greičiau įeitų į tėvo verslą. Tada būsimasis prezidentas jam atsakė: ”Taip, tokių galimybių yra. Tačiau reikia gerai apsispręsti, ko norite iš savo sūnaus. Štai ąžuolas auga 100 metų, kai tuo tarpu moliūgui užtenka tik dviejų mėnesių”…

Jėzus savaiminio augimo palyginimu mums primena, kaip daug gero Dievo Apvaizdos yra paruošta kiekvienam iš mūsų ir kaip kantriai bei su pasitikėjimu reikia priimti kiekvieną gyvenimo dieną. Su meile, viltimi ir tikėjimu žvelgti į priekį, nesidairyti atgal.

Ar esame pasiruošę derliui prinokus, anot Jėzaus, imtis pjautuvo, nes jau atėjęs pjūties metas?

 ***

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija