Religija

Švenčiausios Trejybės šventė

Written by admin · 1 min read

“Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs” ( Mt 28, 19).

Pirmasis sekmadienis po Sekminių, Švenčiausios Trejybės šventė. Šiais metais – tai ir Tėvo dienos sekmadienis. Sakoma, kad Švč.Trejybės paslaptis turėtų būti suvokiama ne protu, bet širdimi. Tikime šia tikėjimo paslaptimi vien dėl Jėzaus Kristaus autoriteto ir Jo mokymo, kuris yra išreikštas šio sekmadienio Evangelijoje.

Taigi, ką reiškia suvokti tikėjimo tiesą širdimi, o ne protu? Šv.Augustinas (354-430), vyskupas ir Bažnyčios Mokytojas, intelektualumo žvaigždė ir nuoširdus Dievo tiesų ieškotojas bei pagrindėjas, savo gyvenimo saulėlydyje yra išsitaręs: ” Pažinsi Trejybę, jeigu pažinsi Meilę”.
Nuo antro amžiaus susiformavęs Apaštalų Išpažinimas, vėliau patvirtintas Nikėjos Susirinkime (325 po Kr.), aiškiai skelbia vieno Dievo trijuose asmenyse tikėjimo paslaptį. Dievas Tėvas – Sukūrėjas, Dievas Sūnus – Atpirkėjas ir Dievas Šventoji Dvasia – Guodėja.
Slavai turi gražų pasakymą, kad Dievas myli Trejybę. Šiandienos pasaulyje, pilname pavojų ir netikrumo, Tėvo dienos šventėje dar kartą atsigręžiame į šeimos pasaulį. Švč.Trejybės jungties esminė grandis – Meilė. Meilė tarp Tėvo, Sūnaus ir Šv.Dvasios. Mūsų šeimos būtų dar stipresnės ir kilnesnės, jeigu būtų pastovi tarpusavio meilė šeimoje ir su Dievu. Kai šiandienos pasaulyje lyg cunamis skelbiamas ir statomas į “altorių garbę” individualumas, naudotojiškumas ir egocentrizmas, šeima pati iš savęs skelbia evangelines dorybes – dalintis ir veikti kartu. Jaustis komanda, jaustis maža Bažnyčia savos šeimos rate.
Drąsos! Drąsos įsileisti Dievą į savo širdį, į savo šeimą, nes Jėzus pažadėjo kiekvienam iš mūsų: “Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos” (Mt 28, 20).