Religija

“Tos dienos ar tos valandos niekas nežino, nei angelai danguje, nei Sūnus, vien Tėvas“ (Mk 13,32)

Written by admin · 1 min read

Trisdešimt trečias metų sekmadienis primena kiekvienam iš mūsų būtinybę būti pasiruošus antrajam Kristaus Atėjimui. Ar laukimas Išganytojui ateinant gali turėti ką nors bendra su neveikimu ir fatališku susitaikymu su neišvengiamos katastrofos nuojauta? Arba, kas dažnai dabar pasigirsta, isterišku raginimu kaupti maisto atsargas, baterijas ir kitus svarbius, ekstremaliam išgyvenimui būtinus, priedelius artėjant majų kalendoriaus pabaigai?

Kristaus išakyta mintis apie laikų pabaigą sužadino per šimtmečius nesiliaujančią žmonijos protų ir spėlionių audrą, kur, kaip ir kada įvyks laikų pabaiga. Štai prancūzų “pranašas” ir astrologas Nostradamas (1503 – 1566) yra išsakęs savo spėlionę, kad laikų pabaiga ištiks tada, kai Šv. Velykų šventė bus švenčiama balandžio 25 d. Tai jau nutiko 1666, 1734, 1886 ir 1943. Ir, kaip matome, kažko ypatingo šiose datose neįvyko. Tiesa, laukia dar 2038 m. ir dar nežinia kiek „n“ metų…  O kur dar ilga eilė melagingų ir beprasmiškai gąsdinančių pasaulį neišsipildžiusių apgaulingų pranašysčių?!

Taigi, kur esmė?
Kartą pas šv. Pranciškų Asyžietį atėjo jo draugas filosofas ir užtikęs jį dirbantį savo darže paklausė: ,,Ką darytum jei sužinotum, kad dar saulei nenusileidus jau užbaigsi savo žemišką kelionę?“  Akimirkai susimąstęs šventasis atsakė: „Pirmiausiai užbaigčiau visus pradėtus darbus savo darže. Ištikimai pasilikčiau ten, kur turiu būti pirmiausia dabar”.

Arba garsaus vokiečių Evangelinės ir Išpažįstančios Bažnyčios teologo ir filosofo antinacinio pasipriešinimo dalyvio Diterio Bonhoeferio (1906-1945) kritikai dažnai klausdavo, kodėl jis save taip atvirai išstato pavojui būti susektam ir įkalintam, kodėl, kai kova prieš nacizmą yra visiškai beviltiška, jis nepalieka šalies ir tęsia savo darbą, jis atsakydavo: „Jeigu antrasis Jėzaus atėjimas įvyktų rytoj, tada rytoj ir aš ilsėčiausi nuo savo darbų. Bet šiandien aš privalau dirbti, kol bus atliktas mano darbas iki galo”.

Niekada nepamirškime, kad: ,,Tos dienos ar tos valandos niekas nežino, nei angelai danguje, nei Sūnus, vien Tėvas“ (Mk 13,32).

-,-,-,-,-,-,-,-,

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija