Religija

Tytuvėnų bažnyčiai reikia paramos

Written by admin · 58 sec read

Brangūs tautiečiai,
 
2012 m. sausio mėn. Tytuvėnų parapiją (Kelmės raj.) ištiko nelaimė: naktį mūsų bažnyčios ir vienuolyno ansamblyje kilo didelis gaisras,kurio metu nukentėjo pastatų stogai, vandeniu sulietas bažnyčios vidus: skliautai, altoriai, paveikslai, nukentėjo bažnyčios inventorius, ypač vertingi vieni seniausių Lietuvoje bažnyčios vargonai.

Pradėti bažnyčios tvarkymo darbai, tačiau mūsų parapija nėra didelė, todėl nepajėgiame patys surinkti lėšų bažnyčios remontui. Šiandien ypač skubu pakeisti bažnyčios stogą, nes stiprūs vėjai jį sparčiai griauna, o lietus ir niegas patenka tiesiai ant skliautų ir juos drėkina, dėl ko kylą grėsmė įgriūti skliautams. Šiandien ypač skubu pakeisti bažnyčios stogą, nes stiprūs vėjai jį sparčiai griauna, o lietus ir sniegas patenka tiesiai ant skliautų ir juos drėkina, dėl ko kylą grėsmė įgriūti skliautams.
Labai prašome, jei Jūsų bendruomenė turėtų tokią galimybę, pagal išgales prisidėti prie mūsų šventovės atstatymo.
 Prie laiško prisegu oficialų parapijos klebono Rimanto Žaromskio prašymą paremti, kuriame yra nurodyta ir banko sąskaita paramai.
 Taip pat prisegu ir keletą nuotraukų su gaisro akimirkomis ir kaip  šiandien atrodo mūsų bažnyčia.
 

Rfi Europos ,,Baroko perlu” vadinamos bažnyčios gaisro padarytai žalai likviduoti pradėtos rinkti aukos. Kreipiamės į Jus prašydami prisidėti aukomis gelbstint mūsų bažnyčią.

Teatlygina Jums visiems Gerasis Dievas.

Parapijos rekvizitai aukoms :
Tytuvenq Svd. M. Marijos parapija
Paramos gavejo kodas 191310853
Swedbank kodas 73000
LT607300010002s266a2
Rimantas Žaromskis