Religija

Šv. Velykos Marquette Park’o parapijoje

Written by admin · 45 sec read

Kristus Prisikėlė! Aleliuja!

Šv.Velykų rytas Čikagoje buvo tikrai pavasariškas – giedras dangus tarsi bylojo – kitaip ir būti negali – juk Kristus Prisikėlė! Pilnutėlė Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia, beje, pastatyta išeivijos aukų dėka, sunkiai talpino gausiai sugužėjusius tikinčiuosius. Neužtekus sėdimų vietų, vėluojantiesiems teko paramstyti sienas…

Gražiai papuošta bažnyčia (dekoravo Dalia Žarskienė), giedoriai, nedidelis orkestrėlis ir kunigo Jauniaus Kelpšos aukojamos šv. Mišios, skaitovai, pamokslas, viskas liejosi į prasmingą šventę – Kristaus Prisikėlimą.

Maloniai nuteikia į bažnyčią atsilankantys  jauni  žmonės su savo atžalomis. Žmonės grįžta prie Dievo.

Penkios dešimtys sovietinės okupacijos daug ką atėmė iš mūsų tautos –  draudimai nutolino bažnyčią.  Gyvenimas laisvoje šalyje, išeivijos išlaikytos religinės tradicijos daugeliui trečiabangių padeda sugrįžti atgal.

Tikėkimas, kad ir mūsų parama  padės išlaikyti mokesčiais apkrautą bažnyčią. Matant būrį vaikų, norisi, kad  būtų pagalvota ir apie jų ateitį šioje bažnyčioje. Prie jos įkurta mokykla  sudarytų sąlygas tautiečiams  ilgiau išlaikyti šią nuostabiai jaukią, lietuviškais ornamentais dabintą, šventovę.

Kristus Prisikėlė! Aleliuja!

Fotografijos Ligijos Tautkuvienės