Religija

„Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams” (Lk 4,18)

Written by admin · 1 min read

Paskutinio sausio sekmadienio Evangelijos žinia mums – visiškas žmogaus išlaisvinimas. Šios žinios autorius – Dievas ir Žmogus, Jėzus Kristus. Mesijo valanda išmuša su Jėzaus apsireiškimu Galilėjos krašte, Nazarete, kur Jis buvo užaugęs. Išmuša nelauktai ir nuostabiai, kaip kad parašyta: “…visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį” (Lk 4, 20).

Turėtume kiekvienas savęs paklausti: „O kaip mano dvasinės akys, į ką įsmeigtos jos? Į besaikį garbės ir turto troškimą? O gal kartais tiesiog beprasmiškai dykaduoniaujame ir pavyduliaujame savo artimui?“

Šio sekmadienio abu Švento rašto skaitiniai: tiek iš Senojo Testamento Nehemijo knygos, tiek iš Evangelijos pagal Luką, kalba apie tai, į ką atsiremti ir kuo turėtų vadovautis naujų darbų pradžioje žmogus. O tai yra – Dievas ir tik Jis vienas, kuris turėtų apsigyventi žmoguje, idant žmogus išsilaikytų gerume iki galo.
Žydai 5 a. prieš Kristų po septynių dešimtmečių tremties ir vergovės Babilone Persų karaliaus Kiro malone grįžta atgal į savo šalį, Jeruzalės miestą. Atstatoma sugriauta šventykla, apirusios Jeruzalės sienos. Sugrįžta tauta ne į suvienytą, bet tiesiogine bei perkeltine žodžio prasme – į išdraskytą ir apiplėštą šalį.
Daugeliui regis, kokia prasmė kažką čia atstatyti, atkurti buvusią gerovę? Todėl kunigas Ezras ir valdytojas Nehemijas veikiau sutinka pasipriešinimą nei pritarimą. Tačiau Dievo Žodžiu palaiminta darbų pradžia šiems vyrams išbandymų ir sunkumų akivaizdoje leidžia ištverti iki galo. Ar nematome tame ir Lietuvos paralelių? Kiek daug sugriauta mūsų dvasioje ir regimoje tikrovėje. Ir tie, kurie imasi atstatymo, sulaukia nemenkesnio pasipriešinimo. Bet ar nauji reformatoriai ištvers iki galo, jei bus abejingi Dievo valiai ir Jo Žodžiui; vietoj Dievo laisvės pasirinkę pasaulio laisvę?..

Praūžė rinkimai į Lietuvos Seimą. Kiekviena partija skelbė savo programą. Tik ar kas jas įdėmiai skaitė? Įdomu, kaip seksis tas programas vykdyti?..

Šį sekmadienį išgirsime Dievo programą, paskelbtą Jėzaus lūpomis pasauliui Nazareto sinagogoje. O ji trumpa ir aiški: „Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų“ ( Lk 4, 18-19 ).

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija