Religija

Vyskupas Rimantas Norvila Čikagoje

Written by admin · 40 sec read

  Čikagos Marquette Park’o  Švč.  Mergelės Marijos  Gimimo bažnyčioje  šių metų Šiluvos  Švč. Marijos atlaidus ves Lietuvos vyskupų konferencijos vicepirmininkas, Vilkaviškio vyskupijos  vyskupas Rimantas Norvila.

2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II vyskupą Rimantą Norvilą paskyrė Vilkaviškio vyskupu. Ingresas į Vilkaviškio katedrą įvyko 2002 m. vasario 10 d.
1995–1997 m. studijavo  Popiežiškame šv. Tomo universitete Romoje (Angelicum) ir įgijo dvasingumo teologijos licenciato laipsnį. 1997 m. paskirtas tituliniu Castro vyskupu ir Kauno arkivyskupo augziliaru. Tų pačių metų birželio 29 dieną Kauno arkikatedroje konsekruotas vyskupu.
Būdamas vyskupu augziliaru, 1997–2001 ėjo ir Kauno kunigų seminarijos rektoriaus pareigas. 1999 m. liepos 27 d. paskirtas Kauno arkivyskupo generalvikaru. Vysk. Rimantas Norvila įsijungė į kelių Lietuvos Vyskupų Konferencijos komisijų veiklą: Pasauliečių apaštalavimo, Kunigų gyvenimo ir tarnystės, Švietimo, o taip pat – į Ekumeninę tarybą.Nuo 2002 m. iki 2011 m. pirmininkavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Jaunimo reikalų tarybai. Taip pat nuo 2002 m. vadovauja Ryšių su Lenkijos Vyskupų Konferencija tarybai, o nuo 2005 Briuselyje Europos vyskupų konferencijų komisijoje (COMECE) atstovauja Lietuvos vyskupų konferenciją. Nuo 2011 vadovauja LVK Liturgijos komisijai.
Lietuvos vyskupų konferencijos siunčiamas 1999, 2005 ir 2008 metais dalyvavo Vyskupų Sinoduose Vatikane.