Šalis, kurioje gyvename

Pasaulio lietuvių centro Lemonte, IL ŽINIOS

Written by Redakcija · 2 min read

PLC zinios  Balandžio 20 d., 2018   For more information on events in the Lithuanian community, please visit  www.lcenter.org

Susitikimas su Prof. Dr. Liudu Mažyliu/Meeting with Prof. Dr. Liudas Mazylis Šeštadienis, 04/21/2018
12:30 v.p.p.
Pasaulio lietuvių centras
LF salė 

Meeting with Prof. Dr. Liudas Mazylis, 
Saturday, 04/21/2018
12:30 pm
Lithuanian World Center
LF Hall

LR generalinis konsulatas Čikagoje, Pasaulio lietuvių centras, JAV lietuvių bendruomenė, Lietuvių Fondas
Consulate General of Lithuanian in Chicago, Lithuanian World Center, Lithuanian American Community, Lithuanian Foundation.

PLC metinis narių susirinkimas/LWC Annual Members’ Meeting

Pasaulio lietuvių centro metinis narių susirinkimas
Sekmadienis, 04/22/2018
11:00 v.r. – registracija
1:00 v.p.p. – susirinkimo pradžia
Pasaulio lietuvių centras
Pokylių salė Lithuanian World Center Annual Members’ Meeting
Saturday, 04/22/2018
11:00 am – registration
1:00 pm – the meeting begins
Lithuanian World Center
Banquet Hall
Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

JAV LB Tarybos rinkimai/ LAC Board Elections
Rinkimai vyks gegužės 1-15d.
Elections will take place on May 1-15th. www.tarybosrinkimai2018.com

Vilties aitvarai/Kites of Hope
Labdaros vakaras “Vilties aitvarai”
Šeštadienis, 04/21/2018
6:30 v.v.
Pasaulio lietuvių centras
R. Riškus salė

Vakaras skirtas rinkti lėšas Šeimos namučiams Lietuvoje, kuriuose būtų apgyvendintos vėžiu sergančių vaikų šeimos ligos gydymo metu.
 

Charity Gala “Kites of Hope”
Saturday, 04/21/2018
6:30 p.m.
Lithuanian World Center
R. Riskus Hall

The evening is dedicated to raising funds for the ongoing construction of a Rehabilitation Center in Lithuania for the families of young cancer patients undergoing treatment.

Chicago Mothers Foundation

Interaktyvus spektaklis/Interactive play
Interaktyvus spektaklis “Čia aš Varatarius” pagal Pedro Lenz knygą
Penktadienis, 04/27/2018 7:00 v.v.
Šeštadienis, 04/28/2018 7:00 v.v.
Pasaulio lietuvių centras
Bočių menė Interactive play by the book of Pedro Lenz  “Naw Much of a Talker” (Lithuanian language)
Friday, 04/27/2018 7:00 pm
Saturday, 04/28/2018 7:00 pm
Lithuanian World Center
Ancestors Hall Restaurant

Organizer: Bravo Bites

PLC pavasarinė talka/LWC Spring outdoor clean-up
PLC pavasarinė talka
Šeštadienis, 04/28/2018
12:00 v.p.p. 
Pasaulio lietuvių centras
PLC kiemelis LWC Spring Outdoor Clean-up
Saturday, 04/28/2018
12:00 p.m.
Lithuanian World Center
LWC Front Lawn

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

LF metinis narių suvažiavimas/LF Annual Members’ Meeting
Lietuvių Fondo metinis narių suvažiavimas
Šeštadienis, 04/28/2018
8:00 v.r. – registracija
10:00 v.r. – suvažiavimo pradžia
Pasaulio Lietuvių Centras
Pokylių salė Lithuanian Foundation Annual Members’ Meeting
Saturday, 04/28/2018
8:00 am – registration
10:00 am – the meeting begins
Lithuanian World Center
Banquet Hall
Lietuvių Fondas
Lithuanian Foundation

Lietuvių poezijos pavasaris JAV/Lithuanian Poetry in the USA
Lietuvių poezijos pavasaris JAV
Šeštadienis, 04/28/2018
6:00 v v. 
Pasaulio Lietuvių Centras
Galerija “Siela” Lithuanian Poetry in the USA 
Saturday, 04/28/2018
6:00 p.m.
Lithuanian World Center
Gallery Soul

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

JAV LB Lemonto apylinkės metinis susirinkimas/LAC Annual Members’ Meeting
JAV LB Lemonto apylinkės metinis ataskaitinis susirinkimas
Sekmadienis, 04/29/2018
12:30 v.p.p.
Pasaulio Lietuvių Centras
Pokylių salė The LAC Lemont Chapter Annual Member’s Meeting
Sunday, 04/29/2018
12:30 pm
Lithuanian World Center
Banquet Hall

JAV LB Lemonto apylinkės metinis ataskaitinis susirinkimas
The LAC Lemont Chapter Annual Member’s Meeting

Grandies koncertas/Grandis Concert

Ansamblio “Grandis” koncertas, skirtas vaikų ratelio 25-mečiui
Sekmadienis, 04/29/2018
1:00 v.p.p. 
Pasaulio lietuvių centras
R. Riškus salė

Grandis concert celebrating the 25th anniversary of the children’s group
Sunday, 04/29/2018
1:00 p.m.
Lithuanian World Center
R. Riskus Hall

Ansamblis “Grandis”
Grandis Ensemble

PLC labdaringas golfo turnyras/LWC Charity Golf Tournament

Pasaulio lietuvių centro labdaringas golfo turnyras 2018
06/16/2018
12:00 v.p.p.
Old Oak Country Club
14200 S Parker Rd, Homer Glen, IL 60491
Užsiregistruokite iki gegužės 1 dienos ir gaukite $25 nuolaidą su kodu EARLYBIRD. 

Lithuanian World Center Charity Golf Tournament 2018
06/16/2018
12:00 p.m.
Old Oak Country Club
14200 S Parker Rd, Homer Glen, IL 60491

Register by May 1st and use the code EARLYBIRD to get $25 off 

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

PLC draugai ir rėmėjai 

     

 

draugas cikagos aidas