Šalis, kurioje gyvename

Čikagoje paminėta Laisvės gynėjų diena

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read

zvakute  Gudynas DurbinMinint Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – generalinio konsulato Čikagoje priimamajame ir darbuotojų kabinetuose degė atminimo žvakutės, vidurdienį trumpam stabtelėta, susimąstyta apie milžinišką auką, kuri paaukota vardan to, kad visi mes šiandien būtume laisvi, kad patys kurtume savo Valstybės ateitį. Žuvusiųjų atminimas pagerbtas tylos minute.Tradiciškai prisijungdami prie akcijos „Neužmirštuolė“, konsulato darbuotojai vėl atlapuose segėjo neužmirštuolės žiedus bei dalino juos konsulate apsilankiusiems tautiečiams. Neužmirštuolės žiedas sausio 13 d. segimas prie drabužio yra ne tik atminties ir pagarbos mūsų tautos didvyriams simbolis, bet kartu ir puiki proga priminti ar papasakoti aplinkiniams apie Lietuvą, jos istoriją, pakviesti diskusijai apie šių dienų geopolitinius iššūkius.

maldos pusr    Tad generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas šią dieną visuose susitikimuose dalyvavo švarko atlape segėdamas neužmirštuolės žiedą. Dalyvaudamas Čikagos miesto mero organizuotuose Martino Liuterio Kingo pagerbimui skirtuose maldos pusryčiuose M. Gudynas apie Sausio 13-osios reikšmę ir šių dienų geopolitinius iššūkius kalbėjosi su miesto meru Rahm Emanuel, senatoriumi Richard Durbin, Čikagoje reziduojančiais diplomatais, miesto institucijų, organizacijų bei religinių bendruomenių lyderiais. Tą patį vakarą segėdamas neužmirštuolę atlape Lietuvos diplomatas dalyvavo kolegos Indijos generalinio konsulo išleistuvių renginyje.

begimas  Gražia tradicija taip pat jau tapo Čikagoje rengti bėgimą “Gyvybės ir mirties keliu” Mičigano ežero pakrante ir tokiu būdu pagerbti už Lietuvos laisvę žuvusius. Nuoširdžiai dėkojame organizatoriams: Lietuvos šaulių sąjungai išeivijoje, Čikagos lietuvių bėgimo klubui, Čikagos skautų vietininkijai, o taip pat visiems gausiai dalyvavusiems. 

Nuotraukose: 

  1. Atminimo žvakutė generalinio konsulo Čikagoje kabinete (fot. A. Vertelkaitė),
  2. Generalinis konsulas M. Gudynas su senatoriumi R. Durbin,
  3. Maldos pusryčių Čikagoje akimirka (fot. M. Gudynas),
  4. Bėgimo „Gyvybės ir mirties keliu“ akimirka (fot. S. Basijokaitė).

Generalinio konsulato Čikagoje informacija

Redakcijos prierašas

Iš Daivos Vaitkevičienės str.. Apie neužmirštuolę ir kitas atminties gėleles,,:

. ,,Augalinių simbolių turime daug, o juos iškeldami ir pritaikydami šventėms  ir atminimo dienoms turėtume progą praplėsti jų simboliką bei atskleisti savo kultūros savitumą ir turtingumą.

Šiuo straipsniu nesiekiau gilinti priešpriešos tarp tų, kurie sausio 13 d. įsisega neužmirštuolę, ir tų, kurie ne; ir vieni, ir kiti siekia išreikšti savo pagarbą Laisvės gynėjams, savo nuožiūra pasirinkdami giliausią, simboliškiausią ar įtaigiausią būdą. Tai, kad sausio mėnesį sniege ir ant krūtinių pražysta popierinių neužmirštuolių pievos, ypač atkreipia jaunuomenės dėmesį į laisvės istoriją. Tačiau neužmirštuolės iniciatyvos sumanytojų pasirinktas simbolis, jo klišinis perkėlimas iš kito kultūrinio konteksto į Lietuvą atveria  savosios kultūros bei jos sąsajų su Europos simboliniais ištekliais neišmanymą. Nesinaudodami prigimtinių simbolių žodynu ir nepuoselėdami savo kūrybinių galių, skurdiname savo kultūrą.”