Šalis, kurioje gyvename

Čikagoje paminėtos Dariaus ir Girėno skrydžio metinės

Written by Redakcija · 1 min read

DG2017 DG2 Liepos 16 d., sekmadienį, Lietuvių bendruomenė Čikagoje paminėjo 84-ąsias Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą metines ir Pasaulio lietuvių vienybės dieną. Minėjimą organizavo Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga, prie kurios prisidėjo šauliai, Amerikos lietuvių taryba (ALT’as) bei kitos organizacijos.Bendruomenę pirmą kartą sveikino prieš keletą dienų pareigas pradėjęs eiti LR Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. Kreipdamasis į susirinkusiuosius M. Bekešius pabrėžė, jog garsiųjų Lietuvos lakūnų žygio tikslas – „sustiprinti Lietuvos sūnų dvasią“ – iki šių dienų tarnauja kaip puikus drąsos, užsispyrimo ir pasiaukojimo Tėvynei pavyzdys.

Steponas Darius ir Stasys Girėnas siekė įkvėpti mūsų tautą, jie nebijojo didelių užmojų ir rizikuodami gyvybe, išdrįso juos įgyvendinti, taip išgarsindami Lietuvos vardą abejose Atlanto pusėse. Šiandien, turėdami visas galimybes kurti, siekti mokslinių, ekonominių ar meno aukštumų bet kuriame pasaulio kampelyje galime tęsti Dariaus ir Girėno pradėtą žygį – kelti lietuvių tautos dvasią, pasitikėjimą bei toliau garsinti mūsų Tėvynę kaip drąsių ir inovatyvių žmonių šalį“, – kalbėjo M. Bekešius.

Organizacijos ALT’as vadovas Saulius Kuprys kalbėdamas pastebėjo, kad ši diena skirta ne dviems, bet trims didvyriams atminti: Steponui Dariui, Stasiui Girėnui ir vos prieš mėnesį palaimintuoju paskelbtam Kaišiadorių vyskupui Teofilijui Matulionui. Būtent jis 1935 m. pašventino Čikagoje lakūnams pastatytą paminklą, kurio atidengimo dieną pagerbti Dariaus ir Girėno į Market parką buvo suplūdę daugiau nei 40 tūkst. žmonių.

Minėjimą užbaigė Market parko apylinkės pirmininkė Aušrelė Sakalaitė, kuri pasidžiaugė, kad bendruomenė kiekvienais metais atsimena ir gausiai susirenka pagerbti šių Lietuvos didvyrių. Vėliau susirinkusieji dalyvavo atminimo mišiose Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurias laikė klebonas Jaunius Kelpšas.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje