Šalis, kurioje gyvename

Čikagos lietuviai vėl dalyvaus Nacionalinio diktanto konkurse

Written by admin · 43 sec read

Po dviejų metų pertraukos VšĮ „Plietinės minties institutas“, LR Užsienio reikalų ministerija ir kiti renginio globėjai kviečia Lietuvos gyventojus, po pasaulį išsibarsčiusius lietuvius ir visus lietuvių kalbos mylėtojus dalyvauti tradiciniame Nacionalinio diktanto konkurse.
„Pagrindinis konkurso organizatorių tikslas – paskatinti žmones didžiuotis unikalia lietuvių kalba, kalbėti ir rašyti ja taisyklingai. Nacionalinis diktantas – puiki proga pasitikrinti savo žinias“, – sako savaitraščio „Atgimimas“ vyriausioji redaktorė Indrė Makaraitytė.

Kaip ir iki šiol svarbiausia konkurso sąlyga – diktantas turi būti rašomas visose valstybėse tuo pačiu metu. LR Generalinis konsulatas Čikagoje, bendradarbiaudamas su JAV Lietuvių bendruomenės Vidurio Vakarų apygarda bei Maironio lituanistine mokykla, Nacionalinio diktanto rašymą rengia Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, adresu: 14911 127th Street, Lemont, IL 60439. Rašymo laikas – vasario 23 d., šeštadienis, 11 valanda ryto Lietuvos laiku (3 valanda nakties Čikagos laiku). Dalyviai varžysis dėl raštingiausio Čikagos bei užsienyje gyvenančio lietuvio vardų, kuriuos pelniusieji bus apdovanoti prizais. Visus norinčius dalyvauti konkurse kviečiame registruotis iki vasario 21 dienos skambinant LR generalinio konsulato Čikagoje telefonu 312-397-0382 ext. 204 arba rašant elektroniniu paštu agne@ltconschi.org. Registruojantis prašome nurodyti savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.