Šalis, kurioje gyvename

Čikagos miesto merui įteikta Lietuvos diplomatijos žvaigždė

Written by admin · 50 sec read

  LR Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius už ryšių tarp Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų stiprinimą bei istorinės atminties puoselėjimą Lietuvos diplomatijos žvaigžde apdovanojo Čikagos miesto merą Rahm Emanuel.

 

Š. m. lapkričio 21 d. apdovanojimą įteikė LR ambasadorius Žygimantas Pavilionis ir generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. Priėmęs apdovanojimą Čikagos miesto meras pasidžiaugė, kad Čikaga turi labai turtingą praeitį, susijusią su gausia lietuvių bendruomene. „Šią praeitį įprasminsime ir užtikrinsime sėkmingesnę ateitį, jei bendrai investuosime į švietimą bei verslo ryšius. Tai ir bus konkreti padėka lietuvių bendruomenei už ilgametį indėlį į Čikagos miesto vystymąsi“ – sakė meras.
    Šiais metais švenčiant Čikagos ir Vilniaus miestų susigiminiavimo 20-metį, Rahm Emanuel taip pat įteikta Vilniaus miesto Tarybos priimta rezoliucija, sveikinanti Čikagą jubiliejaus proga, bei Tarybos sprendimas dėl Čikagos vardo suteikimo vienai Vilniaus alėjų. Miesto merijoje vykusioje ceremonijoje taip pat dalyvavo Čikagos-Vilniaus susigiminiavusių miestų komiteto pirmininkas Stanley Balzekas Jr. bei kelių didžiausių lietuviškų organizacijų Čikagoje atstovai.  
    Susitikimo su meru metu aptarta galimybė kitais metais planuoti Čikagos merijos ir stambaus verslo atstovų vizitą į Vilnių, siekiant sustiprinti miestų bendradarbiavimą, diskutuota kitomis tarptautinės politikos ir miestų ryšių plėtojimo temomis.

    Nuotraukoje iš kairės: LR ambasadorius Ž. Pavilionis, Čikagos meras R. Emanuel, Čikagos-Vilniaus susigiminiavusių miestų komiteto pirmininkas S. Balzekas Jr., LR generalinis konsulas Čikagoje M. Gudynas.