Šalis, kurioje gyvename

Dr. Jonas Ramanauskas. Rinkimų sprendimai – atsakymas agitatoriams

Written by Redakcija · 3 min read

Labai smagu matyti pasaulio lietuvius, kurie vienijasi, siūlydami sprendimus JAV prezidento rinkimuose: JAV lietuvių laikraštis  „DRAUGAS“ skelbia (2020 birželio 13 d. , 2 psl.), kad yra įkurtas LAFB vykdomasis komitetas „American Lithuanians and Friends for Biden“, susidedantis iš 23 narių.

To paties laikraščio numerio 14 psl., skelbiamas aktyvaus komiteto  darbo rezultatas – 313 asmenys ragina „lapkričio mėnesio prezidentiniuose rinkimuose balsuoti už Joe Biden“. Argumentai: „Joe Biden jau daugelį metų veikia ir dirba Amerikos visuomeniniame gyvenime, skatindamas siekti bendrų meilės Amerikai, demokratijai ir teisinei valstybei privalomų rtybių. 

Tautinį paveldą ir tradicijas jis laiko neatsiejama ir esmine Amerikos gyvenimo dalimi. Būdamas JAV viceprezidentu, Joe Biden visada buvo patikimas Lietuvos bičiulis ir tvirtas NATO šalininkas ir rėmėjas. Joe
Biden yra įrodęs, kad jis supranta Amerikos saugumo ir pasaulinio bendradarbiavimo svarbą ir būtinumą. Jis yra tas prezidentinis kandidatas, kuriuo galime pasitikėti, kad jis atsispirs Vladimiro Putino grėsmei ir kėslams. Todėl mes visus raginame lapkričio mėnesio prezidentiniuose rinkimuose balsuoti už Joe Biden.“ 

Visiškai nėra jokio reikalo ginčyti gerbiamų agitatorių, draugų už Biden
argumentus, tačiau kritiškai į juos  pažvelgti būtų ne pro šalį.
Kaip žinia, 1994 m. Budapešto memorandumą dėl Ukrainos sienų neliečiamumo, jai atsisakius atominio ginklo, pasirašė ir JAV – taip pasaulis bus  taikesnis. Tuo būdu ir JAV yra savotiškai atsakinga, kai kita 1994 m. Budapešto memorandumo signatarė Rusijos Federacija ginklo jėga užgrobė Ukrainos teritoriją – Krymą, dalį Lugansko ir Donbaso. Tai atsitiko tuo metu, kai  JAV Prezidentu buvo Barak Hussein Obama, o viceprezidentu –  demokratas  Joe Biden (Joseph Robinette Biden Jr. -Wikipedia).
Taigi, faktiškai B. H. Obamos administracija, o kartu ir J.R.Biden, neatsispyrė
Vladimiro Putino grėsmei ir kėslams. Taigi, nėra jokio tvirto įsitikinimo, kad Lietuvos atžvilgiu, kai reikės,  vėl nebus taip pat pasielgta.

JAV dabartinė administracija teigia, kad ne Rusijos Federacija, o komunistinė
Kinija yra pagrindinė jos konkurentė pasaulinėje arenoje, su kuria verslo ryšiais susijusi ir Biden šeima. Prezidentas D.J.Trump įsitikinęs – jei laimės J.Biden – laimės Kinija.

Nuo 2020 birželio 13 d., kai vksta  JAV prezidentinės
lenktynėse,  išryškėjo nemažai įdomių faktų. Gal kai kurie  ne visiškai įrodyti,
o kai kuriais galima tiesiog iš pirmųjų lūpų pasitikėti. Vienas  labiausiai mane sukrėtusių (viešai parodyta per FoxNews TV) faktų yra kai,  JAV prezidentas B.H.Obama, švelniai prilietęs RF jo ranką pašnibždėjo į ausį
prezidentui D.Medvedevui, kad jis, kai jį išrinks antrai kadencijai, bus lankstesnis, nes turės daugiau galimybių. RF prezidentas D.Medvedevas tuoj pat pažadėjo tai perduoti Vladimirui Putinui.

Tad koks čia susitarimas po tuo „lankstumu“ slypi? Turėtų būti atliktas federalinis tyrimas. Vienas iš „lankstumo“ galimų pasireiškimų – Ukrainos dalies okupacija ir aneksija.

Mažiau įdomus, tačiau vėlgi iš pirmų lūpų per TV išgirstas faktas, kad JAV
viceprezidentas demokratas J.R.Biden pats, pagrasinęs Ukrainai nesuteikti vieno milijardo dolerių (JAV mokesčių mokėtojų pinigai), jei nebus atstatydintas Ukrainos generalinis prokuroras, kuris tyrė Ukrainos dujų kompanijos „Borisma“ korupciją, garsiai didžiavosi, kad „sudegino“  tą prokurorą… O juk jo sūnus Hunter Biden iš „Borismos“  gaudavo labai nemažus pinigėlius. Vieni teigia, kad jam buvo mokama po 83 tūkst.dol./ mėnesį (kita informacija  – 50 tūkst. dol./mėn.),  viso  buvo mokama 17 mėnesių. Hunter Biden neturi reikiamos kvalifikacijos darbui kompanijoje ,,Burisma”. 

Šokiruojantis faktas, kad demokratai Atstovų rūmuose vykdė apkaltą prez. 
D.J.Trump,  neturėdami kaltės įrodymų ir net neleisdami kurį laiką jam gintis. Tai tikras nusikaltimas. Tai visų galimų teisės pagrindų paniekinimas. Tikra bolševikinė, stalinietiška teisė ir, dar taip vadinama, Stalino parankinio Višinskio teisė: kaltas todėl, kad įvykdė nusikaltimą arba galėjo įvykdyti.

Gerai, kad Senate JAV teisės principai triumfavo. Nors neteisėtu būdu gauta apkalta turėjo būti be svarstymų atmesta Senate, nes neteisė teisės nesukuria.

Ne J.R.Biden kaltė, kad jis,  kalbėdamas apie poziciją į kurią
pretenduoja, susipainioja, pvz.,  savo oponentą pavadina “Džordž“, ne “Donald” ir dar  daug  kartų suklumpa  – privelia mažesnių, didesnių klaidų. Kalti ie, kurie žmogų su aiškiai matomomis sveikatos problemomis, siūlo į JAV prezidentus, tarsi linkėdami blogio savo šaliai. Beje, ir pats J.R.Biden yra pasakęs, kad jis jau nuo 2021-01-21 perduos valdžią Kamalai Harris, t.y., jaunimui užleis vietą (?).

Natūralu klausimas: ar JAV pagal Konstituciją gali vykti prezidento ar viceprezidento rinkimai? Ar galvojate,  draugai ragintojai?
Be abejo, labai malonu, kad lietuviai – JAV piliečiai, apsijungę ir
priėmę sprendimą jį pateikia į viešumą – tai konstitucinė žodžio laisvės teisė.  

Norėčiau tikėtis, kad  „Draugai už Biden“ – JAV lietuviai atvirai ir griežtai pasisakys prieš antikonstitucinius LR Seimo rinkimus Lietuvoje, kurie ką tik
 jau aštuntą kartą buvo surengti ( įvyko 2020-10-11).  Visuose šiuose aštuoniuose Seimo rinkimuose iš Lietuvos piliečių pilnai atimta konstitucinė lygių ir tiesioginių rinkimų teisė. Apie tai daugybę kartų rašyta,  daugybę kartų informuotas LR Seimas,  Vyriausybė, prezidentai. Apie tai detaliau galima pastudijuoti viename iš daugybės straipsnių (2017-03-11 straipsnis „OKUPUOTA NEPRIKLAUSOMYBĖ“
http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/)

Neabejoju, kad JAV prezidentas Donaldas J.Trump savo veikla įrodė, jog
stiprina JAV, stiprina NATO, privertė skirti daug rimtesnį dėmesį ir Lietuvos gynybai. O tai jau yra tvirtesnis Lietuvos ir Ukrainos saugumo garantas.

joramlt@yahoo.com