Šalis, kurioje gyvename

Draugo Fondo suvažiavimas – Draugas Foundation Convention

Written by Redakcija · 8 sec read
Draugo Fondo narių suvažiavimas
Sekmadienis, 11/06/2022
12:00 v.p.p. registracija
PLC, Banio šeimos salė

Kviečiami dalyvauti Draugo Fondo nariai.

A convention of members of the Draugas Foundation
Sunday, 11/06/2022
12:00 p.m. registration
LWC, Banys Family Hall

Members of the Draugas Foundation are invited to attend.